Stoppa grekiska åtstramningen och lånet

De globala finanssystemet står i en fortsatt sammanbrottskris och grekerna utpressas att betala. Centralbanker hyperinflaterar och i en absurd rundgång skall utlösningen av kollapsen av det internationella finanssystemet skjutas upp, genom att grekerna tar på sig obetalbara skulder till orimliga villkor.

Den mordiska åtstramningspolitik som nu förstör Grekland och andra länder kan förhindras genom bankdelning, eurons upplösning, nationalbankskrediter och en visionär utvecklingssatsning. Den nuvarande hyperinflationspolitiken visar den politiska elitens totala inkompetens och ansvarslöshet. De är fångade i sin monetarism och kan därför bara räkna budgetar från pengavärden och låter samhället och den reala ekonomin gå under. De vägrar inse att Grekland inte kan, vill eller borde ta det jättelika lånet på 130 miljarder euro för att betala skulder till bankerna. Detta lån kommer som tidigare lån i huvudsak bara vända och gå till betalningar av skulder till Europeiska Centralbanken och franska, italienska och tyska banker. Knappt något förväntas gå till upprätthållande av nödvändig välfärd och tillväxtskapande utvecklingsprojekt. Detta "bistånd" är alltså inte till för grekerna utan för det internationella banksystemet.

Denna nya skuldspiral föds dessutom av Europeiska centralbankens (ECB) enorma penningexpansion, med 489 miljarder euro den 19 december och i slutet av februari förväntas det dubbla, osv. var tredje månad. En liknande likviditetspumpning görs av Bank of England och USA:s Federal Reserve. Svenska Riksbanken har sagt att de också vill delta i denna hyperinflationspolitik med ett lån på upp till 100 miljarder kr till IMF. Alla dessa nya pengar lånas i huvudsak ut till banker, eller kommer att betalas av stater till banker.

Rundgången

Med dessa nya pengar kan bankerna låna också till eurozonens krisländer. På så sätt kan krisländerna betala sina skulder till bankerna. Länderna dras in i en ännu värre skuldspiral och bankerna räddas från statskonkurser och får tjäna lättförtjänta pengar på mellanskillnaden mellan centralbankernas nära gratislån och de höga statsskuldsräntorna för krisländerna. För varje varv i skuldspiralen skruvas tumskruvarna åt för krisländerna, så de kan plundras på tillgångar av de som får del av kreditflödet från centralbankerna. För varje ny skuldförhandling introduceras nya modeller för drakonisk åtstramning i alla europeiska länder som glider in i krisen. Just nu etableras denna fascistiska politik, när man slår sönder grekiska folkets grundläggande rätt till välfärd, fackliga rättigheter och inte minst den sköra grekiska demokratin. Vi är alla greker, eftersom det bara är en tidsfråga innan samma fascism knackar på vår dörr.

I och med att penningflödet kommer från centralbankerna sker även en gigantisk skuldsättning i deras medborgares namn. ECB:s skulder garanteras av eurozonens länder via sina centralbanker. Eftersom det är en skuldspiral kommer den att brista och något eurokrisland kommer att sluta betala. Då hamnar kostnaden för skuldförlusterna på ECB och medborgarna i de euro-länder som fortfarande har något att betala med, tex. Tyskland. Vad som pågår i praktiken är alltså en absurd rundgång där tyska medborgare, via en sönderslagning av krisländer som Grekland, skall betala för att de egna bankerna tillfälligt inte skall gå omkull.

Hur kollapsen sker är svårt att veta, eftersom en ny akut finanskris kan blockera all produktion och handel och sänka alla värdepapper i totala börskrascher eller så kan den gigantiska penningutgivningen över en natt trigga igång en prisrusning tills samhället helt stannar av en förödande hyperinflation. Hur som helst är alla västvärldens regeringars nuvarande ekonomisk politik helt oansvarig. De håller på att leda oss som lämlar ner i en ekonomisk avgrund.

Alternativet

Grekerna måste helt enkelt få säga nej till lånepaketet. Det kommer omedelbart leda till en grekisk bankkris. Grekerna måste då, liksom alla andra länder, med hjälp av en bankdelning sluta garantera bankernas hela korthus. Staten skall bara garantera de små delar av bankerna, som behövs för att samhället skall fungera, dvs. betalningssystem, bankomater, privatkonton, handelsfinansiering och lån till ickefinansiella företag. Bostadslånen och vräkningarna måste frysas tills vidare. På så sätt kan den reala ekonomin fortsätta fungera mitt i kraschen och folk kan bo kvar i sina kvarter.

Resten av banksystemet (den spekulativa delen, dvs. värdepappershandeln) måste bli nedskrivet genom konkurser, så aldrig någonsin dess skulder förs över på medborgarna. Grekland måste få kontroll över sin egen kredit eftersom man delvis kommer bli utfrusen från finansmarknaden. Därför måste man lämna euron och använda nationalbanken för att via sanerade banker ge kredit till företag och kommuner. Grekland måste göra handelsavtal med grannländer och andra vänligt sinnade länder. Ryssland och Kina har redan erbjudit Grekland riktiga jobbskapande projekt och det borde Sverige och EU också göra. Grekland borde börja delta i planeringen för ett nytt perspektiv för utveckling av hela regionen omkring, inkl. Mellanöstern, Balkan och Nordafrika, som en del av en totalt ny internationell ekonomisk politik.

Grekland kan bli först med att säga nej till EU:s åtstramningspolitik, men det vore mycket bättre för alla om fler länder gjorde det samtidigt. Tolv franska ekonomerna har visat, att ett gemensamt utträde för alla eurozonens länder skulle kunna ske ganska smärtfritt för den reala ekonomin och befolkningarna. Saneringen av finanssystemet kommer man inte undan. Grekland skulle då inte ensam få skulden för kraschen och inte utpressas på samma sätt. Varje EU-land kan hålla igång och sanera sitt finanssystem med bankdelning och även Sverige borde omedelbart se om sitt hus. Hela Riksdagen borde stöda två Miljöpartisters motion för utreda bankdelning och snabbt införa det. Med den krisartade situationen i Europas finansvärld kan svenska folkets "implicita garanti" till de jättelika fyra storbankerna snabbt försätta även Sverige i ett krisläge liknande Irlands.

Se webcastdiskussionen med Helga Zepp-LaRouche och hjälp till att protestera mot EU:s behandling av grekerna. Lyssna på hennes svar på frågan från en grekisk professor: What alternatives are there for Greece? http://larouchepac.com/node/21539 Här finns alla frågorna och talet: http://larouchepac.com/webcasts/20120211.html

Se hur Lyndon LaRouche förklarade bankdelningslagen Glass-Steagall i sin senaste webcast den 6 februari svaret på frågan: "How Can We Transition from a Monetary System to a Credit System?"
http://larouchepac.com/node/21461

Läs mer om bankdelningslagen Glass-Steagall å www.larouche.se/gs