Stoppa Borgs Irlandslån!

Irländarna skall inte pressas till att ta på sig europeiska bankers kasinoförluster. Svenska folket skall inte luras att Anders Borgs lånepaket på 5-10 miljarder kr till Irland är nödvändigt. Det finns en annan utväg, en Plan B, och det är Glass-Steagall. Plan B har bl.a. förts fram av Italiens ekonomiminister Tremonti, när han talade med pressen efter EU:s finansministermöte den 17.11. Italiens största tidning, Corriera della Sera, berättade också den 22.11 att detta LaRoucheförslag nu diskuteras i Bryssel.

Officiellt stödde Tremonti EU-lånet till Irland, men enligt affärstidningen Il Sole 24 ore den 18.11 tyckte han egentligen att: "En radikalare lösning borde ha valts: Rädda de affärsmässiga och industriella delarna av bankerna och låt [delen med] spekulationen falla." Om de irländska bankerna delades upp på detta sätt, enligt den amerikanska Glass-Steagall-lagens principer, skulle det inte behövas något EU-lån för att irländska staten skall rekapitalisera bankerna, eftersom bankernas kasinoverksamheter, då skulle få ta sina egna förluster från den irländska spruckna fastighetsbubblan och de utländska bankerna likaså. De systemviktiga delarna av Irlands banksystem, som sköter betalningstransaktioner och industrilån, kan avskiljda från kasinot fortsätta fungera med insättargarantimedel. Irlands statsbudget skulle i ett slag befrias från sina stora utgifter för bankstöd och inriktas på regeringens skyldighet att upprätthålla folkets välfärd.

Irländska regeringens välfärdsuppdrag innebär att man har sin primära skuld till sina unga, gamla och svaga. Det innebär att den nuvarande regeringens "obegränsade statliga garanti för de irländska bankernas skulder" kan sättas i andra rummet av framtida irländska regeringar och förklaras vara illegal. Även om denna vägran att betala de utländska bankernas förluster för spekulativa lån skulle innebära att Irland kastas ut ur euron, eller euron helt upphör som valuta, är det hanterbart. Med egen valuta kan Irland reglera sina utlandslån själv med sina långivare och handelspartners. Med egen valuta man sätta räntor och ge ut krediter för att sätta landet i fullt arbete med nödvändiga infrastrukturinvesteringar.

Om andra länder får problem med stora förluster i sina banker kan de också välja Plan B, i stället för att gå under. Viktigast är att USA gör det tillsammans med Ryssland, Indien och Kina, så andra länder kan haka på.  Sverige har också Banklagkommittéens vilande förslag att hantera banker i kris (SOU 2000:66), där staten inte heller tar på sig bankernas förluster. För övrigt finns inget annat än Plan B på kartan, när även Spanien, efter Irland och Portugal, får problem med upplåningen för att täcka sina bankers spekulationsförluster.

Inter Alpha-gruppens plan

Det enda alternativet till Plan B är en EU-diktatur med fullständigt barbarisk, EU-dikterad åtstramning, vilket glunkats om av ECB-chefen Trichet, IMF-chefen Strauss-Kahn och EU-presidenten Rompuy, ivrigt påhejade av Citys husorgan Financial Times.

Irländska demonstranter har på sina plakat, oroligt avbildade i Financial Times, pekat ut EU och IMF som "de nya utländska godsherrarna" och skrivit att "härnäst kommer svälten". London känner udden, eftersom det är Storbritanniens banker som främst byggt upp skuldbubblan på Irland. Den bank som är mest insyltad, är flaggskeppet för bankgruppen Inter-Alpha, Royal Bank of Scotland, med 60 miljarder euro utlånade till irländska banker. Hela Inter-Alpha-gruppen kan gå i putten. Det är detta som Irlandskrisen handlar om. Totalt är 600 miljarder euro upplånat av irländska banker från utländska banker. Det är många banker i Europa som kan gå i konkurs, om inte EU-pengarna kan förmedlas via den irländska staten till de irländska bankerna och därefter vidare till deras utländska långivare. Det är inte för inte Borg jämfört denna kris med bankkrisen efter Lehman Brothers 2008.

Om inte Irland omedelbart tvingas på knä, knäcks hela Inter-Alpha-gruppen, som dominerar City of London, den globaliserade dollarhandeln, de mäktiga hedgefonderna, råvaruhandeln, livsmedelshandeln och 70 procent av världens finanssystem. Denna maktapparat är det moderna brittiska imperiet, som hellre låter miljarder människor gå under i ett nytt barbari än släpper sin kontroll. Drottning Elisabeths gemål prins Philip har öppet förespråkat att världsbefolkningen borde minska från nuvarande 6,7 miljarder till två miljarder. Citys oligarker har utan hänsyn till människors fattigdom och svält lagt beslag på råvaror och jordbruksmark i hela världen för att kunna dominera världen även efter en finanskrasch.

Irländarna känner sina forna slavherrar och har tidigare besegrat dem i sin befrielsekamp. De förstår att krisen hetsas fram för att beröva dem deras frihet. Med hjälp av EU-kommissionen, ECB och IMF försöker Inter-Alpha-gruppen kuppa igenom en ny övernationell diktatur över EU-ländernas budgetar och folk. Trichet ropar på en återgång till tiden före Westfaliska freden, dvs en upplösning av nationalstaterna till förmån för ett medeltida feodalt barbari.

I Sverige utnyttjar Anders Borg Irlandskrisen för att kuppa in Sverige i eurogruppen genom Irlandslånet. Helt i strid med svenska folkets vilja uttryckt i folkomröstningen om EMU, tackade han ja till att delta i eurogruppens finansministermöte i söndags. Borg rider på Irlandskrisen för att helt enligt den privata Inter-Alpha-gruppens intressen tvinga Irland på knä inför nya utländska godsherrar. Borg påstår att han inte vill ställa några villkor för svenska statens lån till Irland, men lägger det i samma paket som EU, ECB, IMF och Storbritannien, ett paket med mordiska villkor mot Irlands gamla och svaga, precis som han gjorde med lånen till Island och Lettland.

Anders Borgs alternativ

Om Anders Borg värnar om svensk export, borde han välja Plan B i stället för den samfällda mobbningen av Irland från EU, ECB och IMF. Med Plan B kan Irlands och EU:s ekonomi börja växa och undvika årtionden av kräftgång och befolkningsminskning med budgetåtstramningspolitik.

Om Anders Borg värnar om finanssystemets funktion, borde han välja Plan B för att inte äventyra ordning och reda i både statsfinanserna och bankerna med ett lån som går till bankers omättliga kasinoförluster.

Om Anders Borg vill hjälpa människor i nöd, borde låneutrymmet i stället användas till sjukvård, rent vatten, avloppssystem och latriner på Haiti i svenskt katastrofbistånd för att stoppa koleraepidemin.

Om det handlar om att räkna in pengar till svenska statskassan, borde lånet däremot gå till Trafikverket för att finansiera underhåll av järnvägar, vägar och kanaler, vilket omedelbart skulle ge en produktivitetshöjning (eller åtminstone minskade kaosförluster) i den svenska ekonomin och därmed ökade skatteinkomster.

Om Anders Borg vill hävda att det inte är några villkor förknippade med hans Irlandslån, så borde han erbjuda det oavsett om Irland följer EU:s plan eller Plan B.

Om Anders Borg vill delta i eurogruppens finansministermöten, borde han först föreslå en ny svensk folkomröstning om EMU.

Om Anders Borg vill värna Sveriges frihet, borde han också värna Irlands.

Mer artiklar om Glass-Steagall finns på: http://www.larouche.se/program/nytt-finanssystem/nytt-bretton-woods