Sputnik intervjuar Helga Zepp-LaRouche: Hiroshima och Nagasaki kan inte rättfärdigas!

Medan ryska officiella, där inkluderas både president Putin och utrikesminister Lavrov, vid upprepande tillfällen uttryckt rädsla för en militär eskalering mot ett större krig, så har det varit en bedövande tystnad i ämnet bland västerländska ledare och i västerländska media - trots att det i år är 70 år sedan bomberna föll i Hiroshima och Nagasaki.

I det sammanhanget gjorde Sputnik den 7 augusti en sju minuter lång intervju med Helga Zepp-LaRouche, ordförande för det internationella Schillerinstitutet, vilken lades upp på deras hemsida tillsammans med en artikel med titeln: "Amerikansk analytiker hävdar att geopolitik skulle kunna leda till människans utrotning." Artikeln nämner en nyligen publicerad artikel som skrevs i den inflytelserika amerikanska tidskriften "Foreign Policy" av en viss Sergej Radtjenko, som utmålar atombombningarna som en positiv aktion för att rädda Japan undan ... kommunismen.

"Efter att den provokativa artikeln publiceras", skriver Sputnik, talade Helga Zepp-LaRouche grundare av Schillerinstitutet i Washington till Sputnik radio, och sa att det inte finns någonting som rättfärdigar det som USA gjorde gentemot Japan:

"Det fanns ingen som helst anledning för dem att genomföra bombningarna, eftersom fredsförhandlingarna mellan [den japanska] kejsaren och Vatikanen redan pågick. Truman bombade för att ingjuta skräck och fruktan, så at han kunde fortsätta den imperialistiska eran", sa Zepp-LaRouche.

Sputnik citerar henne om hur USA och NATO förbereder för ett nytt krig mot Ryssland och Kina. "För att motverka detta från att hända, sa Zepp-LaRouche att USA, Ryssland och Kina behöver sätta sig ner och prata. Europa måste pressa dem genom att säga att man inte kommer medverka i något sådant krig."

"Ledarna i USA, Ryssland och Kina måste tillsammans slå sig ner och diskutera en ny internationell säkerhetsarkitektur. Vi måste gå bortom geopolitiken, annars riskerar vi att utrota oss själva."

Nästföljande dag, den 8 augusti, publicerade Sputnik också utdrag från en intervju med Zepp-LaRouche, med anledning av atombombningarna av Japan, där hon uppmanade USA att ge en officiell ursäkt till Japan och att "erkänna att detta var en krigsförbrytelse".

Enligt Zepp-LaRouche, behöver USA samarbeta fullt ut med Ryssland och Kina för att kunna förhindra att ytterligare kärnvapenattacker inträffar i framtiden.

Se artikeln här http://sputniknews.com/politics/20150807/1025514008.html

Läs en utskrift på engelska här https://larouchepac.com/20150807/zepp-larouche-sputnik-radio-hiroshima-there-was-no-reason-bombing

Skriv under uppropet "Stoppa den akuta faran för ett Tredje världskrig!" http://larouche.se/artikel/appellen-stoppa-den-akuta-faran-for-ett-tredje-varldskrig