Sossarnas kris en spegelbild av samhällstragedin

Den svenska socialdemokratins nuvarande kris är en spegelbild av en större tragedi. Hela västvärlden har bytt ut sin identitet som ett produktivt och utvecklingsinriktat samhälle efter andra världskriget, mot dagens degenererade konsumtionssamhälle. Krisen som drabbade Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2010 började för ungefär 40 år sedan. Ända sedan Olof Palme startade omvandlingen av socialdemokratin i malthusiansk riktning och gjorde Sverige till en del av den brittiska gröna attacken på industrisamhället och civilisationen, har man försökt sitta på så många stolar som möjligt allt eftersom socialdemokratins traditionella ekonomiska och politiska bas kannibaliserats bit för bit.

1. Sossarna har velat sitta på den gröna stolen med kärnkraftsmotstånd och industriell avveckling allt sedan Palmes tid, men det blev en tydlig ideologisk linje med Göran Perssons "gröna folkhem" på 1990-talet.

2. Sossarna vill vara frihandels- och globaliseringsivrare, och finansoligarkins högsta beskyddare genom avreglering av finansmarknaden, elmarknaden och privatisering av statliga tillgångar.

3. Sossarna vill vara bäst i klassen vad gäller nedskärningar, besparingar och fascistisk åtstramning, allt i namn av att balansera en budget som krymper på grund av avvecklingen av den industriella produktiva basen, som är ett resultatet av de första två punkterna.

4. Sossarna har, speciellt de senaste åren, allierat sig med den "liberala" imperialism som Tony Blair stod för. Svensk vapenindustri såldes och blev en del av British Aerospace Systems tillgångar. Sveriges försvarsmakt har omvandlats till en kolonial styrka som stödjer anglo-amerikanska militära interventioner mot svaga nationer i Asien och Afrika. Man har också offrat stora stycken av Sveriges suveränitet genom EU-medlemskapet och Lissabonfördraget.

Problemet med detta, som visades i valresultatet senast, är att alla dessa stolar redan är upptagna av andra partier. De som vill vara gröna går till Miljöpartiet. De som vill vara frimarknadsliberala går till de riktigt liberala. De som vill balansera budgeten och begränsa statens roll i välfärden går till Moderaterna. De som vill stödja krig i andra länder kan välja vilket parti som helst i högerblocket. Inte så många stolar kvar för sossarna! Resten har gått i protest till Sverigedemokraterna!

Men, men ...

Det finns en enda utväg från denna tragedi för både Socialdemokraterna och nationen. Detsamma gäller andra europeiska länder och USA. Följ Lyndon LaRouches rekommendationer för att stoppa den nuvarande marschen mot det finansiella och realekonomiska sammanbrottets avgrund. LaRouche rekommenderar de berörda nationerna att sätta stopp för den massiva finansiella spekulationen som har dränerat samhällena på kapital och resurser genom att vidta följande specifika och beprövade åtgärder:

1. Avbryt räddningsaktionerna för finansbubblan med sedeltryckning på båda sidorna av Atlanten och återinför banklagen Glass-Steagall för att separera allmännyttiga banker från finansbolag.

2. Sätt stopp för det gröna vansinnet, och starta ett nytt kredit- och valutasystem med USA, Kina, Ryssland och Indien i spetsen för att skapa stora mängder av statliga krediter för investeringar i storskaliga infrastruktur-, industri-, jordbruks- och vetenskapliga projekt globalt. Detta betyder att vi rullar tillbaka effekterna av mer än 200 års brittisk imperialism, geopolitiska krig, svält och fattigdom.

Sossarnas bas har alltid varit den industri- och utvecklingsinriktade arbetarrörelsen, samt småföretagarna och uppfinnarna, d.v.s. innan den stora omvandlingen började under Palme. Sossarna kan återta den basen om de går tillbaka till sin ursprungliga identitet.

Sossarna måste också förstå den viktigaste poängen här. Det handlar inte om ett politiskt parti. Det handlar om en hel nation. Sossarna måste sluta prata om sitt parti och börja diskutera vad som är bra för nationen!

I allt som jag sett från sossarnas egen kriskommission och andra massmedie- och expertkommentarer handlar debatten om allt annat än den gigantiska elefanten som sitter mitt i vardagsrummet. Elefanten är de fyra viktiga punkterna som måste diskuteras både bland sossar och alla medborgare nu!