Släpp loss Prometheus inom dig!

Låt inte klimathysterin hacka ut din hjärna!

Den som inte har en klar idé om universalhistoria faller lätt offer för oligarkins sofistikerade manipulation. Så är fallet i dag med klimatfrågan. Genom mänsklighetens universalhistoria har vi bevittnat en stor, ofta blodig, strid för och emot synen på människan som en kreativ kraft i universum. På ena sidan står slaveriets idé: imperieidén om ett samhälle där en liten elit styr över en stor hop slavar och mänsklig boskap som alltid måste hållas borta från kunskap, frihet och utveckling. På den andra sidan står den humanistiska republikanska idén om ett fritt samhälle, en republik av fria individer. Den grekiska historien erbjuder oss en strålande bild av den kampen, som visar för oss på vilket plan den utspelar sig.

I Aischylos' drama "Den fjättrade Prometheus" ser vi den grekiska revolten mot slaveriet och imperiemodellen. Titanen Prometheus döms av ärkefascisten Zeus, gudarnas gud, till eviga plågor och lidande, fastbunden vid en klippa på en öde bergstopp. Varje dag skickade Zeus en örn som hackade ut Prometheus' lever, dag efter dag efter dag.

Vad var Prometheus' brott? Att han inte bara gav människorna eldens gåva, varifrån de lärde sig smide och många hantverk för att förbättra sina liv, utan också lärde dem att bygga hus av tegel, att resa med hjälp av astronomi, samt matematik, språk, poesi och konst, medicin och många andra vetenskaper. Han ville befria dem, en gång för alla, från det insektsliknande livet i grottor. Det var frihet! "Förbjudet!" sa oligarken Zeus.

Denna frihet för människoindividen att utveckla och använda sin kreativitet till sin fulla potential är grundstenen i all mänsklig civilisation genom hela historien. Den har stött på många hinder och imperier, men fortsätter som den ledande frågan än i dag.

Kärnkraften, till exempel, är inte bara produktion av energi, utan den är först och främst en strid om kunskap och vem som har rätt till den, Zeus eller människan.

Hela den gröna miljörörelsen är baserad på Zeus' ideologi. Miljörörelsen var aldrig en gräsrotsrörelse av trädkramare. Den grundades av den högsta eliten i Europas oligarki, adel och kungahus. I modern tid började den med det brittiska imperiets "vetenskapsman" Thomas Malthus. Han hävdade i slutet av1700-talet och början av 1800-talet att människor är som alla andra djur - när de förökar sig för mycket tar naturresurserna slut och svält och sjukdomar tar hand om att utrota de "överflödiga" människorna. När man med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen visade att naturresurserna inte var "begränsade" utan att man kunde skapa nya naturresurser så att fler människor kunde försörjas på samma yta, var Malthus' reaktion att stoppa den tekniska utvecklingen och utbildningen av speciellt de fattiga, för att anpassa verkligheten till den "vetenskapliga" teorin. I mer än 200 år använde det brittiska imperiet denna politik mot sina kolonier och mot Irland, fast den stötte på patrull i Amerika.

Under 1900-talet uttrycktes samma kriminella vansinne i den socialdarwinistiska rasbiologin, som hade fått ett starkt fotfäste i England och Sverige innan den användes i Nazi-Tyskland för att utrota judar, zigenare och andra "onyttiga munnar att mätta" som handikappade och gamla.

Efter andra världskriget iklädde sig samma rasbiologer en ny skepnad. En av dem var det brittiska rasbiologiska Eugenics Societys ordförande Julian Huxley, som både blev ordförande för Unesco och grundade Världsnaturfonden (WWF) tillsammans med tidigare nazister som prins Bernhard av Holland och prins Philip av Storbritannien. Huxley, som menade att "Hitler förstörde rasbiologins rykte", började tala om "befolkningsexplosion" i stället. Sedan dess har vi haft den ena "miljökampanjen" efter den andra, som trots de fina orden har samma grundläggande budskap: det finns för många människor på jorden som förstör naturen genom sina krav på utveckling och bättre levnadsstandard.

Det är detta, och ingen vetenskap, som ligger bakom klimathysterin i dag. Många vällvilliga och naiva människor har fallit för den, och det är dags att öppna ögonen och förstå historia och vetenskap från ett högre historiskt perspektiv.