Skriv under Schillerinstitutets Upprop för att gå med i BRIKS!

I dagens atomålder kan en geopolitisk konfrontationspolitik mot Ryssland och Kina endast leda till termonukleär förintelse av mänskligheten. Därför måste alla möjligheter tas tillvara för att i nära samarbete lösa de talrika kriser mänskligheten står inför.

BRIKS-länderna - Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika - har slutit sig samman för att bedriva en ekonomisk utvecklingspolitik i inte bara sina egna länder, utan till gagn för hela mänskligheten. För detta ändamål har de grundat Nya utvecklingsbanken, för att investera miljarder i nödvändiga utvecklingsprojekt.

Kina har nyligen öppnat Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB), till vilken mer än 20 länder i Asien anslutit sig, och skapat en utvecklingsfond för Sidenvägen.

På APEC-konferensen i Peking uppmanade Kinas president Xi Jinping sin amerikanske kollega Obama att ansluta sig till Kinas och andra asiatiska länders, däribland Rysslands, arbete med bygget av Nya sidenvägen.

Dessa initiativ är inte av geopolitisk karaktär. Till skillnad mot det Stilla-havs-partnerskap (TPP) som Obama bedriver, och som utesluter Ryssland och Kina, står BRIKS-ländernas initiativ, däribland Frihandelszonen för Asien och Stilla havet (FTAAP) som Kina föreslagit, öppna för alla. De vilar på det koncept påven Paulus VI formulerade: "Det nya namnet på fred är utveckling". På senaste G20-mötet i Australien talade därför både Xi Jinping och Indiens premiärminister Narendra Modi om det dubbla målet att skapa fred på jorden och utrota fattigdomen genom ekonomisk utveckling.

Det finns inget problem i världen som inte kan lösas på detta sätt och omvänt finns inget problem som kan lösas utan detta tillvägagångssätt.

Därför är samarbetet mellan USA, Ryssland, Kina, Indien och andra länder oumbärligt för att stoppa ebolaepidemin i Afrika.

Terrorhotet som ISIS och al-Qaida representerar är lika mycket riktat mot Ryssland, Kina och Indien som mot USA och Europa. Det kan endast avvärjas genom en säkerhetsarkitektur grundad på samarbete.

Politiken att så "färgglada revolutioner" under demokratins förevändning är krigspolitik, även om det inte kallas så, då målet ju är att störta regeringar med hjälp av utländska pengar. Det måste upphöra. Politiken att överösa Ryssland med sanktioner, för att de värjer sig mot sådana "färgglada revolutioner" och mot nazi-kuppen i Ukraina förvärrar enbart den globala krisen. Ett förhållningssätt som vilar på ömsesidigt samarbete skapar däremot grunden för global fred.

Medan USA gett upp Kennedys rymdprogram bedriver kineserna ett månprogram med sikte på att bryta helium-3 för att utvinna obegränsad energi från fusion på jorden. Genom ett samarbete mellan USA, Europa, Ryssland, Kina, Indien och andra länder skulle mänskligheten äntligen kunna förverkliga Johannes Keplers vision att bemästra solsystemets lagar, mänskligheten till gagn.

Endast den vägen kan leda USA och Europa till sin ursprungliga målsättning, som dessa kom till uttryck i europeiska renässansen och amerikanska revolutionen - en målsättning som USA och Europa allt mer fjärmat sig ifrån men nu omfamnats av övriga världen och därför åter krävs av oss.

Vi uppmanar därför USA och Europa att ge upp dåtidens självmordiska geopolitik, som redan lett till två världskrig och hotar leda till ett tredje. I stället bör vi bygga en framtid för hela mänskligheten, genom att återgå till Westfaliska fredens princip som avslutade trettioåriga kriget i Europa och till John Quincy Adams koncept om "principgemenskap mellan suveräna nationalstater".

Det är enda vägen värdig människans sanna natur som unikt kreativ art. Alla andra vägar vilar på en djurisk människosyn och kommer leda till att mänskligheten dör ut.

Som patrioter i våra nationer och som världsmedborgare uppmanar vi våra landsmän och våra nationers ledarskap att visa mod att bryta oss ur kretsloppet av BRIKS-staternas generösa inbjudan till samarbete.

Uppropet publicerades på engelska den 21.11.2014 av Schillerinstitutet och cirkulerar internationellt.

Hjälp till att sprida den och samla alla underskrifter från Skandinavien HIT!