Skapa en miljon nya industriarbetsplatser i Sverige!

(pdf)

--------------------------------

Innehåll

Stephen Brawer: Ett stort historiskt ögonblick

Bilindustrins framtid avgörs; LaRouche mobiliserar USA:s kongress

Synarkistbankir avslöjad bakom bilindustrins kris

Ulf Sandmark: Mitt miljonprogram - Nu lägger vi om kursen

Hussein Askary: Detta vill jag göra för Botkyrka

LaRouche varnar för hyperinflation

Helga Zepp-LaRouche: Upprop för ett Nytt Bretton Woods

Lyndon LaRouche: Varför vi måste rädda bilindustrin

LYM: Att utbilda fria människor