Silk Road Lady säger: USA och Europa måste ansluta sig till BRIKS

Tillsammans med ledande företrädare för BRIKS-länderna framträdde Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche under den sista veckan i april på en webcast och tre konferenser i europeiska städer, och uppmanade USA och Europa att gå samman med BRIKS i ett nytt system som kan undvika krig och skapa krediter för infrastruktur.

Zepp-LaRouche välkomnade att så gott som samtliga europeiska länder bestämde sig för att vara med från start i den av Kina initierade Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken AIIB, och att de gjorde det trots Obama-administrationens motstånd. Det visar att Europa kan bryta sig loss ur den ekonomiska stagnationen, den mördande åtstramningspolitiken och Natos konfrontationspolitik mot Ryssland. Men om det ska bli verklighet måste Europa säga nej till krigspolitiken, skapa nya kreditinstitutioner och gå ihop med Kina och BRIKS om att bygga "landbroarna" genom Eurasien, utvecklingskorridorer som knyter ihop Asien och Europa till lands och till sjöss och utvecklar länderna som ligger däremellan. Zepp-LaRouche är känd i Kina som The Silk Road Lady, på grund av sitt 25-åriga kampanjande för detta.

På ett seminarium i Köpenhamn med diplomater och Kinaexperter den 28 april berättade hon att hon "hoppade högt" av glädje när president Xi Jinping i oktober 2013 tillkännagav att Nya sidenvägen är Kinas infrastrukturinvesteringspolitik. Sedan dess har hon intensifierat sitt kampanjande i Europa för det nya system av ömsesidig ekonomisk och vetenskaplig utveckling som detta erbjuder, som ett alternativ till krig med risk för kärnvapenanvändning.

1900-talet var fullt av katastrofer för Europa. Med sin kampanj för 2000-talets eurasiska Sidenvägar och landbroar blåser Zepp-LaRouche nytt liv i den "amerikanska" anda som satte fart på hjulen i Europa under slutet av 1800-talet. Det framgångsrika "amerikanska systemet" inspirerade europeiska ledare som Bismarck och Rysslands greve Witte att tillämpa samma principer för att bygga ut järnvägarna, anlägga hamnar och bygga upp nya industrigrenar, och det fick efterföljare även i Japan och Korea.

Nu, efter ett helt sekel med det "brittiska systemets" monetarism, frihandel, depressioner, krig och befolkningsminskning, erbjuder BRIKS-ländernas nya utvecklingsparadigm en ny chans till samma framtidsoptimistiska anda.

Den 21 april ledde Zepp-LaRouche en webcast och den 24 april talade hon vid en träff med kultur- och affärsfolk i tyska Baden-Baden. Den 26 april talade hon tillsammans med flera kinesiska företrädare, bl.a. den kinesiske ambassadören, vid Schillerinstitutets välbesökta seminarium på Konfuciusinstitutet i Köpenhamn, och därefter, den 28 april, på ett likaledes välbesökt seminarium i Frankfurt, arrangerat av Executive Intelligence Review, EIR.

I Frankfurt hade hon sällskap på podiet av talare från fyra länder: Professor Shi Ze, Senior Research Fellow vid China Institute of International Studies; den f.d. grekiske ambassadören Leonidas Chrysanthopoulos; S. Sundara Raja från Malaysias Investment Development Agency; och Etiopiens generalkonsul i Frankfurt.

Ytterligare diplomater fanns bland de 75 seminariedeltagarna. Samtliga talare gav uttryck för att de inte längre tar någon notis om vad IMF-folk, monetaristiska bankchefer eller "geopolitiker" har att säga, utan har fullt fokus på en politik som tjänar deras länders realekonomiska utveckling och deras befolkningarnas väl. De ser på BRIKS-länderna och deras allierade som en stor tillväxt- och utvecklingspotential som de vill dra nytta av.

Zepp-LaRouche inledde Frankfurt-seminariet med den goda nyheten att BRIKS-utvecklingen och den internationella LaRoucherörelsen erbjuder ett alternativ till det kollapsande Wall Street/London-systemet - som till och med IMF nu säger rör sig mot en ny krasch. När möjligheterna att få krediter från banker och stater i västländerna stängs, gör BRIKS-ländernas många nya internationella utvecklingsbanker de stora nya satsningar på infrastruktur som är absolut nödvändiga, sa hon. Hon berättade att hennes man, EIR:s grundare Lyndon LaRouche, föreslog en internationell utvecklingsbank och stora infrastrukturprojekt för 40 år sedan; om bankerna hade skött sitt jobb, som är att förse den reala ekonomin med krediter, så skulle dessa stora projekt och utvecklingskorridorer ha blivit byggda för länge sen.

Professor Shi Ze förklarade den kinesiska politiken att bygga "Nya Sidenvägar" med att Kinas regering, efter de trans-atlantiska bankernas krasch 2008, tog beslutet att dramatiskt öka sina åtaganden i form av krediter och investeringar för att bli en ekonomisk motor för världsekonomin. Nu, sa han, kommer utvecklingen av hela Sydostasien från Asean-länderna till Mellanöstern, och till och med sydöstra Europa, som blir möjlig tack vare AIIB, att "skänka den amerikanska ekonomin nya möjligheter och marknader".

För Kina innebär den Nya Sidenvägspolitiken ett nytt ansvar i världspolitiken att forma ett nytt internationellt samfund med ömsesidiga ekonomiska och vetenskapliga framsteg som den gemensamma ledstjärnan. Den som inte förstår de Nya Sidenvägarna på det sättet, förstår inte Kina, sa professor Shi.

Se talen och läs mer om seminariet i Köpenhamn om Kinas politik "Ett Bälte, en Väg": http://www.larouche.se/node/4035

Läs mer om seminariet om kultur och ekonomi i Baden-Baden: https://larouchepac.com/20150430/german-russian-dialogue-baden-baden-hears-zepp-larouche

Talen och diskussionerna från Köpenhamnsseminariet var på engelska och finns på video och ljudupptagningar på den danska hemsidan (med hänvisningar både på danska och engelska) här
http://schillerinstitut.dk/si/2015/04/seminar-in-copenhagen-chinas-one-belt-one-road-policy-april-27-2015/

Helga Zepp-LaRouche uppmanar alla att förstå Kinas politik genom att studera Konfucius. En utmärkt introduktion är artikeln i EIR av Mike Billington: "Xi Jinping´s New Silk Road: Reviving Confusian Culture" http://www.larouchepub.com/other/2015/4215xi_confucian_culture.html
vilken är översatt till danska: Xi Jinpings Nya Silkevej: En genopgivelse av Konfuciansk kultur https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://schillerinstitut.dk/si/wp-content/uploads/2015/04/EIR-150424-Xi-Jinpings-Nye-Silkevej-En-genoplivelse-a-konfuciansk-kultur.pdf&hl=da

Se också talet Konfucius i Kina idag av dr Cui Hongjian https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://schillerinstitut.dk/si/wp-content/uploads/2015/04/EIR-150420-Konfucius-i-Kina-i-dag.pdf&hl=da

Följ och delta i Schillerinstutets Manhattanprojekt av konferenser för att främja BRIKS-processen: http://newparadigm.schillerinstitute.com/

Följ nyheterna om BRIKS och Världslandbron på engelska på https://larouchepac.com/brics och https://larouchepac.com/world-landbridge

Följ Världslandbronyheterna på Facebook: https://www.facebook.com/WorldLandbridge?fref=ts

Följ LaRoucherörelsen i Sverige - EAP på Facebook: https://www.facebook.com/pages/LaRoucher%C3%B6relsen-i-Sverige-EAP/230168883676769?fref=t

Skriv under BRIKS-uppropet i rutan längst ned på denna sida!