Monitorledare: Sidenvägsandan är ute ur flaskan

Världsläget är lovande. Det enorma Nya sidenvägsprojektets verkningar omformar politik och ekonomi och har nu även nått Norden. 140 länder har anslutit sig till Kinas Bälte & väginititativ (BRI). Kontrakt för jättelika projekt skrivs nu varje vecka i olika delar av världen. Ett gigantiskt sådant är Transaquaprojektet som Schillerinstitutet har kämpat för i 30 år. Det skall rädda Tchadsjön i södra Sahara med vatten från Kongofloden. Nu har länderna i regionen enats om detta Afrikas största infrastrukturprojekt tillsammans med Kinas och Italiens regeringar, och uppdragit åt det stora kinesiska företaget Power China och det italienska konsultföretaget Bonifica om att göra en projektstudie. Detta är ett viktigt steg för att i stor skala börja industrialisera av Afrika; en vattenväg 240 mil lång som tillsammans med de vägar, järnvägar och vattenkraft som skapas genom bygget gör det möjligt att effektivisera jordbruket, bygga moderna industrier och höja levnadsstandarden för hundratals miljoner människor.

Sidenvägsandan är avgörande för att skapa allianser kring Syrien för att få stopp på kriget där. Även för Jemen kan Sidenvägen bli en utväg ur det hemska kriget. Sammantaget är BRI världens största fredsprojekt som knyter samman länder inte bara med järnvägar utan med teknologiskt, vetenskapligt och kulturellt samarbete i en ny paradigm av relationer mellan stater till ömsesidig nytta - Sidenvägsandan!

Finland har gripits av Sidenvägsandan och planerar nu stort för att bygga ut sina kommunikationer i samarbete med Kina. Den nya Arktisjärnvägen skall koppla upp det finska järnvägsnätet med den norska hamnstaden Kirkenes och Nordostpassagen ända bort till Stilla havet. I söder vill den finska regeringen bygga en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn och nå fram på järnvägen genom Baltikum direkt till kontinenten. Nu måste Sverige se sig som en del av denna nya paradigm för utveckling inte bara genom svenska bilindustrins samarbete med Kina, utan även genom att börja bygga länkarna till Nya sidenvägens utvecklingskorridorer. Bottniska korridorens svenska del behövs med upprustade och nya järnvägar upp till Haparanda. Då kan transporterna på Arktisjärnvägen från Nordostpassagen mot kontinenten köras även genom Sverige och Danmark. Samarbete med Kina måste börja välkomnas för att bygga ett helt nordiskt nätverk av höghastighetståg med magnettågsteknik. Kina har tekniken, men också finansieringsmetoderna. Men det
senare måste även Sverige skaffa sig genom att inrätta någon form av statlig utvecklingsbank och statliga investeringar måste tillåtas vid sidan av statsbudgeten för att bygga de svenska länkarna till Nya sidenvägen.

Risken finns nu att den övermogna internationella finanskrisen utlöses mer eller mindre avsiktligt. Det brittiska imperiet kan i sin desperation över att deras gamla unipolära världsordning försvagas använda en ny finanskris för att kunna åstadkomma regeringkriser i USA och resten av världen, som skulle återge krigshökarna överhanden.

Det gör att bankdelning är absolut nödvändig för att skydda de reala ekonomierna och bostadsägarna från spekulationsbubblornas sammanbrott. Med bankerna nedbantade till gammaldags affärsbanker kan de användas för att hålla igång den reala ekonomin. Sidenvägsandans projekt på högsta teknologiska nivå, bankdelning och statliga krediter är receptet för att mitt i en ny finanskris bygga ut den reala ekonomin i samarbete med andra länder.

Av Ulf Sandmark, ordförande, Schillerinstitutet

Läs hela Monitor på: http://www.larouche.se/artikel/monitor-med-fysisk-ekonomi-mars-2018