Se filmen som sticker hål på Al Gores bubbla

I namn av att "rädda planeten" har en internationell fascistisk rörelse skapats i syfte att driva fram en minskning av världsbefolkningen i en omfattning som Hitler aldrig vågade drömma om. Miljöskydd är bara ett nytt namn för det malthusianska eller rasbiologiska synsätt som det anglo-holländska finanssystemet länge har verkat för. Meningen med bluffen bakom talet om global uppvärmning är att legitimera en sänkning av levnadsstandarden i den utvecklade världen, och att döma miljarder människor i utvecklingsländerna till ett icke människovärdigt liv, utan tillgång till ens en så elementär sak som elektricitet.

Al Gore trädde under 1980-talet fram som en tongivande talesman för denna fascistiska rörelse. Precis som sin förebild, det brittiska, fabianskt styrda Labourpartiet, var USA:s demokratiska parti vid den tiden på god väg mot att bli det massbaserade verktyget för en fascistisk politik, genom sin uppslutning bakom den vetenskapsfientliga, industrifientliga miljökulten. I dag kan så mycket som en tredjedel av det demokratiska partiets aktiva medlemskader, de flesta 40-talister med medelklassbakgrund, mobiliseras precis som stormtruppssoldaterna av en Horst Wessel-sång i modern tappning, så fort någon nämner kodorden "global uppvärmning", "utrotningshotade arter" eller "kärnkraft". I och med stödet från Al Gore och den brittiskt grundade Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har denna rörelse börjat anta McCarthy-karaktär; man påstår oriktigt att det inte längre finns någon kompetent vetenskaplig opposition mot den globala uppvärmningsbluffen, samtidigt som man svärtar ned dem som faktiskt opponerar sig mot den med jämförelser med förintelseförnekare.

Kan vi rädda det demokratiska partiet, och landet i övrigt, från dessa New Age-fascisters irrationella, och ofta våldsamma raseriutbrott? En TV-dokumentär, visad den 8 mars på brittiska Channel 4, kan säkert hjälpa till. Den har titeln "The Great Global Warming Swindle" och kan erhållas från producenterna, WAG TV, i dvd-format. En Youtube-version finns på internet, där dokumentären redan håller på att bli en underground-klassiker.

Efter ca fem minuters tittande har lögnen att ingen ansedd vetenskapsman går emot myten om global uppvärmning spräckts: mer än ett dussin experter på klimatologi, oceanografi och meteorologi från institutioner som Nasa, International Arctic Research Center, Pasteurinstitutet och MIT framträder i filmen.

Under de resterande 70 minuterna bjuds tittaren på en grundlig och intellektuellt stimulerande genomgång som smular sönder hela koldioxidhypotesen. Koldioxid bestämmer inte klimatet, varken den koldioxid som produceras av människan eller de mycket större mängder som släpps ut från naturliga källor, t.ex. vulkaner eller genom världshavens absorption. I stället får man veta att det är solaktiviteten, som fluktuerar i både korta och långa cykler, som bestämmer klimatet på Jorden. Man får också ta del av den danska forskning som just slagit fast det spännande sambandet mellan kosmisk strålning och klimat. Ett överraskande slut visar att miljöpolitiken leder till folkmord. Ett besök på ett afrikanskt sjukhus, nära de flotta salar där FN höll sin stora Nairobikonferens om klimatet, ger tittaren en bild av vad solenergi innebär. En enda solpanel står för sjukhusets elförsörjning, och sjukvårdarna måste välja mellan att antingen tända lyset, eller slå på det lilla kylskåpet där medicinerna förvaras. Slutorden kommer från ekologen dr Patrick Moore, som var med och grundade Greenpeace, men lämnade rörelsen med avsmak: "Miljörörelsen har utvecklats till den starkaste kraften som finns för att förhindra att utvecklingsländerna utvecklas . Jag tycker att jag gör rätt i att kalla dem 'människofientliga'." Kan våra vänner i det demokratiska partiet lära sig denna enkla läxa? Annars är deras tal om ett ekonomiskt återhämtningsprogram i Roosevelts anda bara tomt prat. Ingen av de brännande välfärdsfrågorna - socialförsäkringarna, sjukvården, jobben - kan få någon lösning utan ett klart och tydligt avvisande av miljöfascismens vetenskapsfientliga, industrifientliga fördomar. Utan kärnkraft - nu! - utan stora forskningsresurser som satsas på isotopekonomin, utan ett beslut om att släppa loss utvecklingskrafterna i världsekonomin kring Lyndon LaRouches idé om eurasiska utvecklingsprojekt, så lämnar vi över till nästa generation en värld full av pest och elände.

Vårt råd är: Se filmen, lär av den och låt Al Gore stå kvar där ute och frysa.

(Executive Intelligence Review, 23 mars 2007)

Den engelska TV-filmen där du kan se vetenskapsmännen skratta åt Al Gore sändes på Channel 4 den 8.3 2007 och kan sökas på www.video.google.com eller www.youtube.com under namnet "The Great Global Warming Swindle (Complete)" eller gå till En dvd-version finns hos producenten WAG TV. TV4 Fakta skall visa Al Gores propagandafilm den 22 april 2007. Kräv att den brittiska filmen visas vid samma tillfälle!

Tidskriften EIR har givit ut ett specialnummer, Vol 34, Nr 13 om Al Gores bakgrund som rasistisk FBI-kollaboratör och talesman för samma brittiska kretsar som stödde rasbiologin och Hitler. Se EIR:s Gore-dossier: www.larouchepub.com och www.21stcenturysciencetech.com under rubriken "Global Warming".

Se även forskning gjord av den danske forskaren Henrik Svensmark, som visar att även de kortsiktiga klimatvariationerna beror på solens och kosmos påverkan på jorden. http://spacecenter.dk/research/sun-climate/a-new-theory-of-climate-change http://denmark.dk/portal/page?_pageid=374,931599&_dad=portal&_schema=PORTAL

Dansk tv visade Svensmark i hans labb med animationer. Inslaget kan ses på: www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/tvaindslag.htm. Välj: "18:30" och "fredag, 16 mars." Gå 14:40 minuter in i programmet.

Den 11-12 september 2006 höll Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm ett viktigt internationellt seminarium för att utreda vad som är sant om den "globala uppvärmingen". Se http://gamma.physchem.kth.se/~climate/

Tjeckiens president Vaclav Klaus, tog den 9.3.07 itu med miljörörelsens religiösa fundamentalism i ett tankeväckande om än nyliberalt tal på Catoinstitutet i USA:

(text) (video)