Schillerinstitutets konferens till minne av Lyndon LaRouche: "Människans framtid som kreativ varelse i universum"

Konferensen till Lyndon LaRouches minne öppnades med arian Et incarnatus est ur Mozarts c-moll-mässa, framförd av den svenska operasångerskan Leena Malkki.

Medan världspressen var helt absorberad av den skamliga och uppenbart grundlösa riksrättsutredningen i USA, som Demokraterna i representanthuset driver tillsammans med korrupta underrättelsetjänstemän och diplomater från de misslyckade Bush- och Obama-administrationerna, samlade Schillerinstitutet mer än 300 "patrioter och världsmedborgare" (Friedrich Schillers beteckning för äkta medborgare) till en internationell konferens tillägnad minnet av Lyndon LaRouche (1922–2019) och hans högst levande idéer. Konferensen ägde rum den 16-17 november i Bad Soden i Tyskland och hade titeln "The Future of Humanity as a Creative Species in the Universe".

Konferensen öppnades med musik: Arian Et incarnatus est ur Mozarts c-moll-mässa, framförd av den svenska operasångerskan Leena Malkki. Inledningstalet hölls av Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche ("Vi kan forma en ny epok för mänskligheten"). Bland konferensens många framstående talare fanns bland andra:

• Wang Weidong, handelsråd på Kinas ambassad i Berlin ("Den nya Sidenvägens möjligheter för Europa");

• Natalia Vitrenko, partiledare, Progressiva socialistpartiet i Ukraina, f.d. parlamentsledamot och presidentkandidat ("LaRouches fysisk-ekonomiska vetenskap som nyckeln till en lösning på världens, Eurasiens och Ukrainas problem");

• Professor Andrej Ostrovskij, andre chef för den ryska vetenskapsakademins Fjärran östern-institut ("Ryssland och det kinesiska Belt & Road-initiativet: Möjligheter och framtidsutsikter");

• Jozef Miklosko, f.d. vice premiärminister i Tjeckoslovakien ("LaRouche och vetenskapen");

• Theo Mitchell, f.d. delstatssenator i South Carolina ("Mannen som borde ha blivit USA:s president"); och

• Nino Galloni, f.d. generaldirektör i budget- resp. arbetsmarknadsdepartementet, Italien ("LaRouche och den katolska kyrkans sociallära").

Övriga talare var medlemmar i eller vänner till Schillerinstitutet från USA, Grekland, Italien, Frankrike, Jemen och från Irak/Sverige talade Hussein Askary. Den första av de två konferensdagarna avslutades med en konsert tillägnad minnet av Lyndon LaRouche, med musik av Beethoven, Schumann och Schubert.

Helga Zepp-LaRouche lyfte i sitt tal fram det som gör hennes framlidne makes idéer så oumbärliga för att dagens "världsmedborgare" ska kunna lyckas med att övervinna de permanenta krigen, den kulturella utarmningen och det sammanbrott som nu hotar det internationella finanssystemet, och skapa ett nytt paradigm byggt på en global renässans för den mänskliga kreativiteten inom konst och vetenskap. Hon sa:

– Det som gör LaRouche så fullständigt unik, är att han påvisade överensstämmelsen mellan den relativistiska fysiken och den mänskliga hjärnans skaparkraft, och hur detta område hör ihop med klassiska former av konst och statskonst. Lyn gav rikliga prov på att det bara är med hjälp av klassiska former av poesi, drama och musik som förmågan att ta fram giltiga hypoteser om nya insikter i universums lagbundenhet utvecklas; att samma kamp mot reduktionistiska och deduktionistiska föreställningar måste föras inom musiken, diktkonsten och dramatiken; och att metaforer, ironi och Furtwänglers idé om att framföra musiken mellan noterna därför är så centrala för att kunna höja upp tankeförmågan till detta högre riemannska sätt att tänka. Hit hör också en utbildning av känslorna, bort från sinnlig visshet, upp till agapenivå.

– Den oligarkiska samhällsmodellen och människosynen reducerar individen till en produkt av hedonistiska begär, en individ som är lätt att manipulera och finner sig i rollen som "undersåte" till makthavarna i Thrasymachos "regelstyrda världsordning". Det som befriar individen är den kognitiva upplevelse som är förknippad med klassiska former av komposition, genom att de väcker själens skönhet till liv och ger fritt lopp åt den agapiska kärlek till mänskligheten som är nödvändig för att hon ska välja det nya paradigmet med en enda, gemensam mänsklighet, och lämna bakom sig en trångsynt, olycksbringande strävan efter en privilegierad klass förmenta geopolitiska intressen på de lägre klassernas bekostnad.

"President Trump: Skänk världen rättvisa – rentvå Lyndon LaRouche"

De drygt 300 deltagarna på Schillerinstitutets konferens, som kom från mer än 30 länder på världens alla sex kontinenter, beslutade med acklamation att rikta en skrivelse till president Donald Trump med en begäran om att Lyndon LaRouche ska rentvås och ges upprättelse. Den lyder som följer:

"Vid unika tillfällen i historien kan en enstaka avgörande handling skipa rättvisa för en hel epok och för alla nationer. Den universelle diktaren Friedrich Schiller, frihetens skald, låter i sitt mästerverk Don Carlos markisen av Posa uppmana Filip II: 'Bli bland miljoner konungar en konung', genom att han kunde skänka rättvisa åt Nederländerna och hela Europa.

President Trump, det är dags att skänka posthum upprättelse åt Lyndon H. LaRouche, som efter en skådeprocess satt orättfärdigt fängslad 1989–1994. Detta är nödvändigt för att skänka honom rättvisa som person, men också för att göra hans idéer rättvisa. Alla våra länder, och framför allt de kommande generationerna, behöver ha obehindrad tillgång till hans unika upptäckter inom den fysiska ekonomin, till hans bidrag till den klassiska kulturen och naturvetenskaperna, till hans politik för stora infrastrukturprojekt och för ekonomisk utveckling – en tillgång som bara blir möjlig om det blir ett slut på årtionden av förtal och smutskastning, vilket bara kan ske genom att han rentvås.

De stora, existentiella kriserna i våra nationer och i världen och det faktum att LaRouches idéer på ett unikt sätt kan bidra till deras lösning, föranleder oss att begära omedelbar upprättelse för Lyndon LaRouche."

Ett upprop om upprättelse för Lyndon LaRouche kan undertecknas online på Schillerinstitutets hemsida:
https://de-schillerinstitute.nationbuilder.com/

Hela konferensen kan ses här (uppdelad i fyra paneler): https://schillerinstitute.com/the-future-of-humanity-as-a-creative-species/

och på
https://larouchepac.com/20191117/schiller-institute-conference-complete-future-humanity-creative-species-universe