Schillerinstitutets konferens i San Francisco: Ett nytt, internationellt hamiltonskt kreditsystem

"Den helt och hållet skuldtyngda världsekonomin är så labil att den skulle kunna gå upp i rök i vilket ögonblick som helst, precis som en supernova. Istället för att erkänna att deras monetära system med högriskspekulation är bankrutt, planerar finansoligarkin att vältra över bördan på folken genom den s k bail-in-politiken [Cypernmodellen]. De planerar att med hjälp av denna finansiella indragning reducera den fysiska ekonomin och levnadsstandarden med det omedelbara resultatet att miljoner människor kommer att dö. De förespråkar nu öppet att fascistiska regimer i stil med de från 1930-talet ska upprättas.

Därför har vi beslutat att mobilisera hela landet i en kampanj som kräver att USA:s kongress återinför Glass-Steagall omedelbart och på exakt samma sätt som Franklin D. Roosevelt 1933.

Vår avsikt är också att återuppliva den amerikanska författningens och oavhängighetsförklaringens principer genom att idag starta en andra amerikansk revolution. Vi vill att USA ska bli en hoppets ledstjärna och en frihetens tempel som kan skapa en allians för sant suveräna nationer i John Quincy Adams tradition och därmed etablera förutsättningarna för verklig fred genom utveckling.

Att återinföra Glass-Steagall är ett första och oumbärligt steg! Vi uppmanar därför alla medborgare att ansluta sig till denna kampanj för att upprätta denna lag samt ett nytt internationellt kreditsystem enligt det amerikanska kreditsystem som Alexander Hamilton upprättade, men inte bara för USA, utan för hela världen så att det drägliga livsvillkor kan skapas i hela världen."

Den 29 juni höll det amerikanska Schillerinstitutet en konferens i San Francisco på temat: "En ny paradigm för mänskligheten - Den andra amerikanska revolutionen". Konferensdeltagarna antog ovanstående resolution med acklamation.

Helga Zepp-LaRouche inledde den första panelen om "Världskrisen och lösningen: Ett nytt internationell ekonomiskt system" med en strategisk översikt. Därefter följde ett kort tal på videolänk av Lyndon LaRouche samt en hel rad hälsningar, inklusive från kongressmannen Walter Jones.

På denna panel tog övriga talare upp den globala och amerikanska matkrisen samt Nawapa.

Marcia Merry Baker talade om "Den globala livsmedelskrisen". Marcia Merry Baker skriver om jordbruk och fysisk ekonomi för LaRoucherörelsens tidskrift Executive Intelligence Review.

Frank Endres talade om "Det amerikanska jordbrukets kritiska situation".

Dr. Robert Hux talade om "NAWAPA och Canada".

Panel 2: Slutet på tiden för kärnvapenhot - Stilla havets århundrade

Butch Valdes talade från Filippinerna. Butch Valdes leder LaRoucherörelsen på Filippinerna

Michael Billington talade om "Kampen för den västliga civilisationen". Michael Billington leder LaRoucherörelsens arbete i Ostasien och är f.d. politisk fånge i USA

Hal Cooper talade om "Stora infrastrukturprojekt som kan rädda världen". Hal Cooper är en legendarisk konsult inom järnvägsbranschen.

Victor Chang talade om "USA och Kina: Naturliga allierade för rättvisa, fred och utvecklig i världen".

Robbie Barwick talade om "Det brittiska imperiets gröna fascism".

Harley Schlanger talade om "Kalifornien, Stilla havet och kampen för Glass-Steagall". Harley Schlanger är ledare för LaRoucherörelsen i Texas.

Panel 3: Kreativitens roll för utveckling.

Phil Rubinstein talade om "Kreativitetens vetenskap". Phil Rubinstein är ledare för LaRoucherörelsen på USA:s västkust.

Megan Beets talade om "Sanningens sinnesosäkerhet". Megan Beets är aktiv i LaRoucherörelsens forskningsgrupp "The Basement"

Omar Pensado talade om "Människan och biosfären: Att ta plats där är mänsklig civilisation". Omar Pensado är biolog och fd. chef för Center for Advanced Studies at the Popular Autonomous University of Veracruz, Mexico

18 videor med alla tal och musiken finns på konferenssidan: http://newparadigm.schillerinstitute.com