Schillerinstitutets höll jubileumskonferens i Frankfurt för mänsklighetens gemensamma mål

Schillerinstitutet höll sin jubileumskonferens den 18-19.10 i Frankfurt, Tyskland på temat: "Den nya Sidenvägen och Kinas månprogram: Människan är den enda kreativa varelsen!"

Många talare från olika länder firade institutets trettioåriga kamp för en ny rättvis ekonomisk världsordning, som med BRICS öppnat möjligheten att lösa de oerhört farliga situation mänskligheten står i idag. De oerhört intressanta och viktiga talen börjar nu finnas till hands på Schillerinstitutets konferenshemsida på de olika konferensspråken: engelska, tyska, franska, ryska och kinesiska.

De mer än 300 deltagarna antog följande deklaration:

"Mänskligheten genomlever i nuläget en djupgående civilisatorisk kris där i många delar av världen samhällets grundvalar och traditionella förhållningssätt i internationella relationer brutit samman. Utöver detta står vi inför flertalet dödliga hot, vilka var och en för sig kan leda till mänsklighetens utplåning:

  • För det första hotar ebolaepedemin, som just hamnat utom kontroll i Afrika och mot vilken ingen direkt bot finns, att bli än mer förödande än digerdöden på 1300-talet.
  • För det andra är terroristhotet mot hela världen och det folkmord som breder ut sig med den "Islamiska statens" så kallade kalifat, vilket inte bara vittnar om omänskligt barbari, utan även uttryckligen är riktat mot Ryssland och Kina, den potentiella stubintråd som kan sätta hela Sydvästasien i brand och utlösa ett nytt världskrig.
  • För det tredje står med absolut säkerhet det fullständigt bankrutta transatlantiska finanssystemet inför ett sammanbrott, vilket även det skulle störta en stor del av världen i en mörk tid.

I ljuset av dessa tre dödliga hot är det en fråga om liv och död för mänskligheten att stoppa denna omoraliska och idiotiska geopolitiska konfrontation gentemot Ryssland och Kina. I stället måste vi sätta mänsklighetens gemensamma mål på dagordningen och samarbeta med Ryssland, Kina, Indien och andra länder för att avvärja dessa dödliga hot.

Vi uppmanar därför alla förnuftiga kretsar i Europa och USA att ansluta sig till BRICS-ländernas och Nya sidenvägens framväxande ekonomiska nyordning. Låt oss gemensamt arbeta för en inklusiv fredsordning där varje nation på planeten deltar, en fredsordning för 2000-talet lämplig en mänsklighet i egenskap av universums unikt kända kreativa art. Låt oss växa in i mänsklighetens mandom, där kärlek, kreativitet och skönhet är värdena i mänsklighetens gemensamma familj.

Läs den andra deklarationen som jubileumskonferensen antog om att indra Ukraina att bli en aggressiv diktatorisk nynazistisk stat här http://www.larouche.se/artikel/deklaration-hindra-ukraina-bli-aggressiv-diktatorisk-nynazistisk-stat

Läs om vilka som talade på konferensen här http://www.larouche.se/artikel/talarna-pa-schillerinstitutets-jubileumskonferens

Se eller läs talen och diskussionerna på konferensen allteftersom de gjorts i ordning för publicering på Schillerinstitutetes sida för serien av konferenser för en Ny paradigm: http://newparadigm.schillerinstitute.com/30th-anniversary-conference-%E2%80%A2-frankfurt-germany-%E2%80%A2-october-18th-2014/