Schillerinstitutets Berlinkonferens 2016

Helga Zepp-LaRouche inledningstalar på Schillerinstitutets Berlinkonferens 2016

Pressmeddelande
"För en gemensam framtid för mänskligheten och en renässans för den klassiska kulturen"
Internationell konferens med Schillerinstitutet den 26-26 juni 2016 i Berlin

På Schillerinstitutets internationella konferens i Berlin samlades under två dagar mer än 300 gäster från 24 länder och fyra kontinenter till en intensiv och djuplodande dialog om hur det akuta världskrigshotet kan stoppas och ersättas av ett nytt paradigm kännetecknat av internationellt samarbete och utveckling på basis av en dialog mellan civilisationerna och den unikt mänskliga kreativiteten. Konferensdeltagarna var djupt oroade över den eskalerande geopolitiska konfrontationspolitiken från västländernas sida mot Ryssland och Kina och den därav följande risken för ett kärnvapenkrig. I en resolution krävde man ett omedelbart slut på sanktionerna mot Ryssland och Syrien. Ett slut på kriget i Syrien och återuppbyggnad av såväl detta krigshärjade land som hela Sydvästasienregionen var ett av konferensens huvudteman. Det var också något som dr Bouthaina Shaaban, rådgivare till och talesperson för Syriska arabiska republikens president, passionerat pläderade för. Hon framträdde via en förinspelad video, och sedan i direkt dialog med konferensen via livestream från Damaskus.

Konferensens tal, uttalanden och musik kommer upp på konferenshemsidan på olika språk allteftersom de färdigställts: http://newparadigm.schillerinstitute.com/conference-berlin-2016-june-25-26/

Konferensdeltagarna bjöds också in till en "Musikalisk dialog mellan kulturerna", i form av en konsert med fritt inträde i en församlingskyrka, arrangerad av Schillerinstitutet i samarbete med föreningen NICE. Inför närmare 500 åhörare framförde Camerata Geminiani, Schillerinstitutets internationella kör och andra musiker klassiska verk i Verdi-stämningen, och två ytterligare körer framförde folksånger från Ryssland, Ukraina och Kina. Man ville visa att bara genom införandet av ett nytt paradigm för mänskligheten, en renässans för det sköna, som lyfter fram varje enskild civilisations kulturella höjdpunkt, kan mänskligheten räddas från avgrunden.

Konferenspanelerna

Den första av fem paneler - "Den strategiska krisen är farligare än under kalla krigets kulmen" - inleddes av Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche. Hon följdes av Chas Freeman, som bl.a. varit USA:s ambassadör i Saudiarabien; överste Alain Corvez, nu pensionerad, som varit rådgivare till den franska regeringen i försvars- och inrikesfrågor; överstelöjtnant Ulrich Scholz, pensionerad tysk stridspilot, Nato-planerare och lärare i luftstrid; samt den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche.

Talarna i den andra panelen - "Krisen i det transatlantiska finanssystemet och hur den kan lösas" - var den franske presidentkandidaten Jacques Cheminade; Marco Zanni, som leder det italienska Femstjärnepartiets grupp i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor; Daisuke Kotegawa från Canoninstitutet i Japan, tidigare vid Internationella valutafonden; samt från Grekland Leonidas Chrysanthopoulos, f.d. ambassadör i Polen, Kanada och Armenien och generalsekreterare i Svartahavsländernas organisation för ekonomiskt samarbete BSEC.

I den tredje panelen - "Det nya paradigmet i form av politiken för den Nya Sidenvägen" - talade dr Ren Lin från den kinesiska samhällsvetenskapliga akademin CSS med tonvikt på Kinas "Ett Bälte, en väg"-politik i sin forskning; S.E. Hamid Sidig, ambassadör för Islamiska republiken Afghanistan i Tyskland, och Egbert Drews, från styrelsen i Marwiko AG i Berlin.

Panelen om den Nya Sidenvägen fortsatte nästa dag, då med särskild betoning på Syrienkrisen och nödvändigheten att sätta stopp för den geopolitiska konfrontationen och den från utlandet finansierade terrorismen. Efter att först ha sett en förinspelad video om läget i Syrien med dr Bouthaina Shaaban fick konferensdeltagarna möjlighet att via livestream direkt från Damaskus föra en halvtimmeslång, känsloladdad dialog med dr Shaaban, som uppmanade till att, i stället för krig och förödelse, skapa ett nytt paradigm med kreativ mänsklig utveckling i centrum, "en intellektuell Sidenväg".

Michel Raimbaud (tidigare fransk ambassadör i arabvärlden, Afrika och Latinamerika, tidigare chef för den franska myndigheten för skydd av flyktingar och statslösa, OFPRA) hade inlett panelen med en passionerad vädjan om att återställa freden i överensstämmelse med folkrätten - i Syrien och överallt. Hussein Askary, Sydvästasienkorrespondent för Executive Intelligence Review, visade en video om hur Aleppo kan återuppbyggas i sammanhanget av den Nya Sidenvägen. Därefter talade Talal Moualla, som sitter i styrelsen för Syriens utvecklingsfond och leder ett projekt rörande kulturarvet under det syriska kulturministeriet. Panelen avslutades med ett tal av Bereket Simon, chef för Commercial Bank of Ethiopia och rådgivare till Etiopiens premiärminister, och en video som var en hälsning till konferensen från det krigshärjade Jemen. Den var gjord av Fouad al-Ghaffari, ordförande för Kommittén för samordning med BRIKS-staterna i Jemen. Hans tal fick konferensen att omedelbart besluta om ett stöduttalande för honom och Jemen.

Den fjärde panelen handlade om "Vetenskapens frontlinjer: Den nya ekonomiska plattformen byggd på en fusionsekonomi och människans framtid i rymden". Talarna var Adeline Djeutie, tidigare anställd på IAEA, nu fristående konsult i Wien; Alain Gachet från Frankrike, styrelseordförande i Radar Technologies International; och Rainer Sandau från International Academy of Astronautics, IAA.

Efter en musikalisk inledning på den femte panelen (en koreansk folksång och en Mozartsång) förklarade violinisten Gian Marco Sanna, grundare och konstnärlig ledare för Camerata-projektet i London, betydelsen av den vetenskapliga stämningen A=432 Hz ("Verdi-stämningen"), som Schillerinstitutet länge verkat för. Hussein Askary presenterade "Elefantklockan" som ett exempel på den islamiska renässansens skönhet och hur den förhöll sig till den gamla Sidenvägen.

Därefter samlades talarna, Helga Zepp-LaRouche och Lyndon LaRouche till en avslutande diskussion om hur ett globalt samarbete för mänsklighetens gemensamma mål kan ta form. Det centrala budskapet var att det nuvarande dödliga hotet mot civilisationen bara kan avvärjas om den kreativa potentialen hos varje enskild människa tas till vara och främjas.

För mer information:

Leona Meyer-Kasai, Schiller-Institut, Berlin, mail: konferenz2016@schiller-institut.de

De övriga talen har ännu ej kunnat länkes eftersom de inte är färdigställda ännu men kommer snart på konferenshemsidan: http://newparadigm.schillerinstitute.com/conference-berlin-2016-june-25-26/