Schillerinstitutets seminarium i Stockholm: Nya sidenvägen eller geopolitik

Dianne Sare talar på Schillerinstitutets seminarium i Stockholm. Foto Chris Sare

Schillerinstitutet och EIR hade ett mycket lyckat seminarium i Stockholm om "Den Nya sidenvägen till fred och utveckling som alternativ till fortsatt geopolitiskt kaos" den 27 september 2016. Hedersgäst var Dianne Sare, som leder LaRouchePAC i New York/New Jersey och är ansvarig för dess speciella satsning på Manhattanprojektet. Hon har startat och leder den stora kör som tidigare i september höll fyra konserter inför sammanlagt 3000 åhörare under minnesdagarna 15 år efter terrorattacken på World Trade Center.

Dianne talade på Stockholmsseminariet om hur situationen kan förändras i USA genom motståndet mot Obama och hans kontrollörer på Wall Street och de brittiska geopolitikerna. Hon gjorde en generalattack på Obama och Bush/Cheneys regering innan dess. Hon berättade om hur Lyndon LaRouche så fort Bush tillträdde hade varnat för ett terrorattentat liknande "Riksdagshusbranden i Berlin 1933" avsiktligt gjort att möjliggöra ett styre med undantagslagar. Dianne ville inte gå in på den katastrofala amerikanska valrörelsen, utan berättade om den enorma mobiliseringen för JASTA-lagen och mot Obamas veto.

Schillerinstitutets ordförande i Sverige Hussein Askary inledde seminariet med ett tal som fokuserade på den nya paradigm som växer fram i världsekonomin och i relationerna mellan nationer, något som drivs fram av Kinas initiativ till att bygga Den Nya sidenvägen tillsammans med BRIKS och rader av nya finansinstitutioner som den Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken. Han berättade hur Schillerinstitutet arbetat för detta sedan Helga Zepp-LaRouche föreslagit det 1991 och som hon återigen tog upp i sitt uttalande till FN:s Generalförsamling, vilket Hussein läste upp första stycket av. Han presenterade några av de böcker, särskilt den senaste om "Hur Nya Sidenvägen blir Världslandbron", som EIR givit ut i denna långa kampanj.

Ulf Sandmark följde upp Dianne Sares tal om de nya möjligheterna att ändra USA, med möjligheterna att få med Norra Europa på den Nya sidenvägens strategi för fred och utveckling. Den Nya sidenvägen har redan kommit fram till de olika länderna som gränsar till Norden. Efter att ha gått igenom dessa projekt och på vilket sätt grannländerna redan är igång med samarbetet, pekade Sandmark på det svarta hål i mitten av Norden som domineras av "politiken för en balanserad budget". Här händer inget trots att så många olika näringslivsorganisationer, fackföreningar och regioner kräver en satsning på investeringar i infrastruktur. Det stora samarbetet med Kina sker därför inte med hjälp av regeringen utan i industrin, och Sandmark lyfte fram Volvo Cars som paradexempel på nästa steg av högteknologiskt win-win-samarbete i den nya paradigmen.

Vad som blev mycket speciellt med detta seminarium var att bland de många församlade diplomaterna reste sig chefen för Syriska ambassaden i Stockholm, Abir Jarf, och berättade hur Syrien var ett gammalt centrum för Sidenvägen och att syriska regeringen nu kämpar mot terroristerna som invaderat landet för att kunna vara med i den stora satsningen på Nya sidenvägen. Efter henne gjorde även etiopiska ambassadören ett inlägg till stöd för denna kamp och berättade om de enorma framsteg som Etiopien gjort med att bygga nya järnvägar, dammar och kraftledningar för att i Nya sidenvägens anda samarbeta med grannländerna. Dessa båda inlägg förenade talare och åhörare, så att seminariet gjorde ett starkt intryck på alla deltagarna från olika ambassader, media, svenska institutioner och andra.

På kvällen hölls en mottagning för Dianne Sare på kontoret dit andra vänner till Schillerinstitutet kunde komma och lyssna på henne.