Schillerinstitutet höll konferens i Tyskland

Schillerinstitutets kör inleder konferensen med sång på kinesiska

Det börjar bli möjligt att ta del av talen från den internationella konferensen "Fulfilling the Dream of Mankind" som Schillerinstitutet arrangerade i Bad Soden/Taunus i Tyskland den 25-26 november, 2017. Konferenshemsidan är: http://newparadigm.schillerinstitute.com/fulfilling-dream-mankind Talen och musiken kommer upp där på olika språk allteftersom de görs klara för publicering.

På svenska finns Hussein Askarys tal om sin och Jason Ross´nya rapport: "Den Nya sidenvägens förlängning till Västasien och Afrika: En vision om ekonomisk pånyttfödelse". Se länken http://larouche.se/node/4519

Konferensen antog en resolution mot kriget i Jemen, som finns översatt till svenska Här: http://www.larouche.se/artikel/en-resolution-for-jemen

Huvudtalet som hölls av Internationella Schillerinstitutets grundare och president Helga Zepp-LaRouche, finns tillgängligt på danska http://schillerinstitut.dk/si/2017/12/nye-silkevej-ny-model-internationale-relationer-nyhedsorientering-december-2017/ Se talet på video på engelska: http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/helga-zepp-larouche-new-silk-road-new-model-international-relations/

På danska finns även talen av Europaparlamentarikerna Marco Zanni om EU:s oförmåga att lösa finanskrisen: http://schillerinstitut.dk/si/2017/12/fremtid-europa-euroen-tale-marco-zanni-medlem-eu-parlamentet-italien-paa-schiller-instituttets-konference-tyskland-25-26-nov-2017/

Liksom appellen till president Trump för bankdelning av Liliana Gorini från Italien: http://schillerinstitut.dk/si/2017/12/europaeisk-appel-praesident-trump-indfoere-glass-steagall-liliana-gorini-konferencesalen-frankfurt-tyskland-25-26-nov-2017/

Ukrainas ekonomiska självförstörelse avslöjades obarmhärtigt av Ekon. dr. Natalia Vitrenko, Parlamentsledamot i Ukraina (1994-2002) och ordförande för det Progressiva socialistpartiet i Ukraina. Hennes tal finns på engelska i text och på video med simultantolkning på konferenshemsidan http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/chinas-initiative-view-ukraine/
Videon finns även på ryska på hennes egen hemsida http://www.vitrenko.org/article/38158 där flera andra tal från Schillerinstitutkonferensen i Tyskland den 25-26 November också finns på ryska, bla. Helga Zepp-LaRouche och Jacques Cheminade. Se: http://www.vitrenko.org/

Läs hela konferensprogrammet på engelska här: http://newparadigm.schillerinstitute.com/wp-content/uploads/2017/11/konf-pgm_2017_en-2.pdf?x25739