Schillerinstitutet höll internationell konferens i Berlin

Det brittiska imperiets politik att på kärnvapennivå utmana Ryssland och Kina kring de arrangerade konflikterna med Syrien och Iran var huvudproblematiken för den internationella konferens som Schillerinstitutet höll i Berlin den 24-25 februari. Talare och deltagare från 28 länder diskuterade konferensens tema "Hur mänsklighetens framtid kan säkras", med början direkt i inledningstalet av det internationella Schillerinstitutets ordförande och grundare Helga Zepp-LaRouche. Huvudmetoden att ta itu med krigspolitiken var att ingjuta optimism och på så sätt vända det nuvarande paradigmet som går mot kärnvapenkrig och full katastrof. Den oligarkiska elitens metoder lyftes fram och dissekerades med humor och kreativitet, just det som alltid kan befria tanken så att utvägar upptäcks.

Den ryske professorn vid diplomatuniversitetet i Moskva Igor Panarin lyfte fram i ljuset de tidigare hemliga brittiska underminerande operationerna som fortfarande pågår massivt mot Ryssland och dess blivande president Vladimir Putin, men även historiskt. Tre tsarer har mördats med brittiskt stöd, berättade han i det tal han skickat till konferensen.

Claudio Giudici berättade om taxirevolten som han lett i Italien. Gene Douglas, ledare för den första irländska organisationen i LaRoucherörelsen, framförde hälsningar från "LaRouchebrigaden på Irland" och från Sinn Feins ledare Gerry Adams. En professor från den grekiska motståndsrörelsen mot EU-trojkan var på väg, men tvingades stanna hemma pga sjukdom. Den franske presidentkandidaten Jacques Cheminade deltog på distans och hans medarbetare Christine Bierre berättade om den franska valstriden. Hon visade den mycket roande filmen om hur kritikerna mot Cheminades presidentvalskampanj 1995 vilt angrep honom för talet om en kommande finanskris, något som idag helt slår tillbaka på kritikerna. Västpropagandan om situationen i Syrien avkläddes av Mohammad Mahfoud, ordförande för syrisk-danska vänskapsföreningen.

Lyndon LaRouche talade till och diskuterade med konferensdeltagarna på videolänk från sitt hemland USA, som han inte kunde lämna i den nu avgörande striden med Obama, som vill börja en nytt krig och därtill ett tredje världskrig.

Frihet från oligarkins (urb)låsta tankemönster om universum erövrades därefter med hjälp av Bruce Director, som rev ned tyranniets påbud om termodynamikens andra huvudsats. Begreppet anti-entropi var nyckeln för att öppna detta fängelse för de människor som skrämts av miljörörelsen. Sky Shields fortsatte på det temat med att berätta om de senaste upptäckterna från LaRoucherörelsens Basementgrupp om frågor som: Var fanns den mänskliga kreativiteten innan människan uppträdde i universum? Var fanns liv innan levande organismer kom till? Med svaren kunde han klargöra den totala rundgången i Charles Darwins "urvalsprinciper" för biosfärens utveckling.

Ytterligare frihetsgrader från dagens undergångsparadigm erövrades i tre tal om mänsklighetens stora utmaningar, som kan få igång ett omedelbart samarbete mellan världens stora länder: 1. Rymden och koloniseringen av månen för att senare få igång koloniseringen av planeten mars presenterades av en medarbetare i den franska rymdadministrationen Onera, Rudolph Biérent. Han blev efteråt officiell rådgivare åt Cheminade i rymdfrågor. 2. De galaktiska hoten inklusive övervakningen av de kosmiska magnetfältens påverkan på jordens vulkaner och jordbävningar beskrevs av den ryske vetenskapsmannen Sergej Pulinets, som också berättade om det ryska internationella globala rymdövervakningsystemet IGMASS erbjudande om samarbete med andra länder. 3. Samarbetsmöjligheterna kring utvecklingen av Arktis, som Ulf Sandmark berättade om med betoning på Europas roll och möjligheter.

Den verkliga friheten, den som finns i konsten, hyllades med mycket musik. Varje panel inleddes med musikframföranden av bland andra Leena Malkki-Guignard från Sverige och från Danmark Feride Istogu Gillesberg och Christina Brun Jensen. Den italienska operasångerskan Antonella Banaudi både sjöng och höll ett mycket fint tal om de mänskliga egenskaper hon uttrycker med sin sång. Den svenske operasångaren Raymond Björling hjälpte till med att berätta om sin familjs kamp för den klassiska musiken genom fyra generationer. En höjdpunkt var när han framförde tre sånger ur sin farfar Jussis repertoar. På musikaftonen bidrog också den svenska operasångerskan Désirée Baraula. Och när körsatsen i Beethovens nionde symfoni skulle framföras, under ledning av Sergej Strid från Sverige, gick en stor del av konferensdeltagarna upp på scenen för att som kör tillsammans med orkestern framföra en enastående hyllning till Friedrich Schillers "Hymn till glädjen", den store poeten, dramatikern och filosofen som givit namn till Schillerinstitutet.

Se och lyssna när Raymond Björling framför sångerna:

Svenska Video (Tonerna av E.G. Geijer tonsatt av Carl Leopold Sjöberg )

Tyska Video (Franz Schubert's An Die Musik)

Tyska Video (Beethoven's Adelaïde)

Engelska Video (Raymond Björling intervjuad efter konferens av Karsten Werner )

Raymond Björlings berättelse  om sin familjs kamp för klassisk musik i fyra generationer finns här

Antonella Banaudi om "Utbildning i sång, och sång som utbildning" på engelska Video

Både hon och Raymond Björling svarade på frågor här respektive här

Ulf Sandmarks tal finns på engelska Video  |  Text

Kortfilmen om det förtalet mot Jacques Cheminade under 1995 års presidentvalskampanj finns här (gå till 6:47 i slutet av Christine Bierres rapport från Cheminades kampanj, filmen är på 3 minuter 43 sek)

Läs och se alla talen från Berlinkonferensen här och här (på engelska, tyska och italienska) Videon från Musikaftonen kommer här så småningom.