Schillerinstitutet gör nytt upprop för Nytt Bretton Woods: Bakgrund.

Med anledning av årsdagen av den amerikanske presidenten Richard Nixons beslut den 15 augusti 1971 att avskaffa systemet med fasta växelkurser och koppla loss dollarn från guldet, vilket innebar slutet för Bretton Woods-systemet, har Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche uppmanat stats- och regeringscheferna i USA, Ryssland, Kina och Indien att införa ett Nytt Bretton Woods-system. Endast dessa fyra makter är tillsammans starka nog – politiskt, ekonomiskt och militärt – att driva igenom ett sådant system mot det transatlantiska finansimperiets samlade makt.

I ett konferenssamtal med aktivister i LaRouche Political Action Committee i USA pekade hon på att hennes man Lyndon LaRouche redan då, 1971, insåg vilken betydelse det skulle få att Bretton Woods-systemet övergavs:

– Han sa, att om västvärlden höll fast vid den monetaristiska politik som Nixons beslut var ett uttryck för, så skulle världen ofrånkomligt gå in i en ny mörk tidsålder och en hotande ny fascism, om man inte införde en ny, rättvis ekonomisk världsordning. Och exakt där står vi nu.

Hon förklarade att LaRouches ekonomiska prognoser aldrig slagit fel. Han förutsåg alla de stora dramatiska finanskriserna: från dem som inträffade 1987 och 1997, fram till utbrottet av den globala finanskrisen 2007–2008. Och eftersom de västliga finansmakterna våldsamt motsatte sig den enda lösningen, nämligen ett Nytt Bretton Woods, "står vi idag, tio år senare, inför den omedelbara faran av ett nytt systemsammanbrott". De kommande 90 dagarna fram till det amerikanska kongressvalet blir därför avgörande för om mänskligheten ska gå in i ett nytt paradigm, eller gå under i finanskaos och krigshot.

Under tiden, fortsatte hon, har det som kallas "carry trade" bytt riktning, bort från tillväxtländerna och tillbaka till dollarn, "delvis utlöst av Feds räntehöjning, men det har också systemiska orsaker", och nu kommer det många varningar från finansvärlden för att detta kan utvecklas till ett ytterst farligt läge om tillväxtländernas kris redan före kongressvalet sprider sig till USA och resten av världen. Och det är precis det som sker nu.

– Under det här årets första kvartal föll carry trade med 6 procent, och Turkiet befinner sig i en akut kris. Den turkiska liran är praktiskt taget i fritt fall. Det hänger uppenbarligen ihop med finanskrisen, men också med att den turkiske presidenten Erdogan har gjort en strategisk omorientering den senaste tiden och sagt att han vill gå med i BRIKS, vilket han krävde på BRIKS-mötet i Johannesburg. BRIKS-länderna och Global South förväntar sig en ny kris för västvärlden och skyndar sig att bygga upp en ny finansarkitektur, eftersom de ser att den västerländska eliten inte är beredd att genomföra de nödvändiga reformerna.

Zepp-LaRouche påminde om att Kina efterlyste en ny finansarkitektur redan på G20-mötet i Hangzhou 2016, med hänvisning till att orsakerna till finanskrisen 2008 fortfarande inte var åtgärdade. Sedan dess har Kina vidtagit viktiga åtgärder mot den finansiella spekulationen; man har till exempel förbjudit spekulation i det egna landet och kinesiska investerare får inte delta i spekulativa projekt i utlandet.

I samband med sanktionspolitiken förbereder sig många länder för att lämna dollarn. Men, betonade hon, att bara gå tillbaka till att bedriva handel i nationella valutor kommer inte att lösa problemet, även om det är ett viktigt steg på vägen. Världen behöver ett Nytt Bretton Woods-system, och Lyndon LaRouche har i många artiklar under årens lopp beskrivit hur ett sådant system skulle fungera: Inom ramen för den nationella suveräniteten måste varje land ha en nationalbank, som garanterar den suveräna kontrollen över kreditskapandet. Vidare behövs ett kreditsystem, clearingställen för avräkning av handel över längre tidsperioder, samt internationella krediter med låg ränta för investeringar baserade på den fysikaliska ekonomins tydliga vetenskapliga principer.

En approximation av ett sådant system existerar redan i form av den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken AIIB, BRIKS-ländernas nya utvecklingsbank och New Silk Road Fund.

– Men om västländerna ska kunna gå med på riktigt måste de bestämma sig för att dela upp bankerna enligt Glass-Steagall-modellen, sätta stopp för kasinoekonomin, sedan införa nationalbanker som skapar krediter för produktiva investeringar, och sedan eftersträva ett sådant internationellt samarbete.

Hon avslutade:

– Lyndon LaRouche betonade för många år sedan att det enda sättet att bryta det brittiska imperiets makt är en fyrmaktsöverenskommelse – mellan Ryssland, Indien, Kina och USA – som andra länder som vill överleva sedan kan ansluta sig till. Och det är precis det som vi måste föra upp på dagordningen nu.

För detta ändamål har Schillerinstitutet gjort ett upprop för ett Nytt Bretton Woods, som kan läsas i svensk översättning och undertecknas online.

av Alexander Hartmann

Läs uppropet på svenska här:http://www.larouche.se/artikel/internationellt-upprop-fran-schillerinstitutet-usa-s-rysslands-kinas-indiens-ledare-maste-ag

Skriv på uppropet i den engelskspråkiga versionen här:https://schillerinstitute.nationbuilder.com/nbw_petition

Du kan lyssna på Schillerinstitutets aktivistsamtal för mer information på svenska om finanskrisen och på den webcast på fredag den 17.8 kl. 21 där Helga Zepp-LaRouche tar tag i frågan på engelska. (Se https://schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webcast/ )

Schillerinstitutets aktivistsamtal om det akuta hotet av en ny finanskris - 15 augusti 2018: http://www.larouche.se/artikel/schillerinstitutets-aktivistsamtal-15-augusti-2018

Följ larouchepac.comlarouchpub.com och våra nyheter på här på hemsidan larouche.se och på facebook för Schillerinstitutethttps://www.facebook.com/Schillerinstitutet/, på Twitter @ZeppLaRouche , @Ulfk48 , @HusseinAskary samt på de dagliga nyheterna från Schillerinstitutet på danska http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/