Schillerinstitutet breddar verksamheten

Verksamhetsberättelse för Schillerinstitutet i Sverige mars 2018 - mars 2019

Efter Lyndon LaRouches bortgång den 12 februari har Schillerinstitutet sorg. Våra minnesord över honom är samtidigt historien om vårt arbete i många år med en man som varit avgörande för våra liv. Se minnesorden på larouche.se: http://www.larouche.se/node/4710 Sorgen delas av hans många vänner och beundrare som har sänt en flod av rörande brev med kondoleanser till Helga Zepp-LaRouche från hela världen. Några av dessa brev finns att ta del av på https://larouchepac.com/20190313/letters-condolence-obituary-and-petitio.... Där kan man också skriva på uppropet för att rentvå Lyndon LaRouche så att hans idéer kan diskuteras öppet och bli tillgängliga för de människor i hela världen som i så många år har undanhållits dem genom den avsiktliga lögnkampanjen för att isolera honom. Det är nu vi som förvaltar det rika arvet av idéer i hans enorma produktion av böcker, artiklar och tal under hans långa och oerhört kreativa liv.

Målet att bredda och göra Schillerinstitutets verksamhet mer tillgängligt har fortsatt framgångsrikt under det gångna året.

Internationellt har Schillerinstitutets ordförande och grundare Helga Zepp-LaRouche hållit sina webcastsamtal med Harley Schlanger varje vecka med uppdateringar av det strategiska världsläget och nya initiativ för att voluntaristiskt ingripa i skeendet från högsta begreppsnivå. Det har gett möjlighet åt alla att vara med och på sitt håll påverka i det viktigaste som händer i världen. Det går att se dessa webcastsamtal på Schillerinstitutets internationella hemsida https://schillerinstitute.com/.

Två stora internationella Schillerinstitutkonferenser har samlat politiker och forskare till diskussion för att tackla de nödvändiga besluten och banat nya vägar för att hantera världsläget. Konferenstalen kan ses på https://schillerinstitute.com/international-conferences/.

Schillerinstitutets kulturarbete för att förena konst och vetenskap har fortsatt med enastående arrangemang internationellt. Se: https://schillerinstitute.com/our-campaign/a-new-renaissance/.

Kampen för att bygga landbroar tvärs över hela världen är Schillerinstitutets särskilda kännemärke sedan Helga och Lyndon LaRouche lanserade idén vid tiden just efter Berlinmurens fall. Se: https://schillerinstitute.com/our-campaign/build-the-world-land-bridge/.

Kurser om den vetenskapliga grunden för ett nytt paradigm och ett Nytt Bretton Woods med Världslandbron har hållits på engelska i Schillerinstitutets och LaRouchePAC:s verksamhet.  Hittills har fyra kurser hållits och videoinspelningar av de välpackade kurserna finns fortfarande tillgängliga på https://discover.larouchepac.com/2019_nbw_class_series. Kurserna är på engelska, men den första kursen 2018, om vad geopolitik resp. det nya paradigmet är, har översatts till danska och finns på den välmatade hemsidan för Schillerinstitutet i Danmark: http://schillerinstitut.dk/si/2018/02/helga-zepp-larouche-nye-paradigme-...

Schillerinstitutet i Sverige

har varje vecka kunnat ta del av Astrid Sandmarks översättningar av Helga Zepp-LaRouches veckoanalys. Det har varit ryggraden i vårt elektroniska veckobrev och i rapporteringen på både facebooksidan www.facebook.com/Schillerinstitutet/ och hemsidan larouche.se som under året berättat om Schillerinstitutets internationella och svenska initiativ. Det elektroniska veckobrevet har från och med mars 2019 fått en ny, snyggare utformning och säkrare utskick. En omregistrering har krävts för alla tidigare prenumeranter enligt de nya datalagarna för registrering. Den som inte redan registrerat sig på den nya listan behöver göra det på http://larouche.se/sida/laroucherorelsens-nyhetsbrev.html. Även vår svenska papperspublikation Monitor med Fysisk ekonomi har med ny redaktionsledning från det första numret 2019 fått en ny, snyggare utformning. Den har skickats ut både elektroniskt och per post fyra gånger 2018 och en gång 2019.

En studieverksamhet pågår i Stockholm. Den har bl.a följt de de internationella kurserna och gjort egna studiemöten.  Det har producerat flera fina svenska videor från föredrag och rapporter av våra svenska aktivister. De finns arkiverade av EAPTV på http://www.larouche.se/eaptv i kolumnen "Från oss".

Höjdpunkter,

vid sidan av det intensiva dagliga arbetet under året, var först det stora Sidenvägsseminariet den 30 maj 2018 i Stockholm med titeln "Betydelsen av Kinas initiativ Belt & Road för världens ekonomiska utveckling". Det var ett samarrangemang mellan Schillerinstitutet och flera svenska och kinesiska organisationer och företag: China-Sweden Business Council, Kinesiska handelskammaren i Sverige, China Eastern Airlines med stöd av Kinas ambassad och Kinas kulturcenter. Inte mindre än tre ambassaders toppdiplomater talade: Kinas ambassadör Gui Congyou, Pakistans ambassadör Ahmad Hussain Dayo och Sydafrikas chargé d’affaires Duncan Mopelo Sebefelo. I den första panelen tillsammans med dessa tre diplomater talade Stephen Brawer och deltog därefter i den gemensamma paneldebatten. Dessutom talade Hussein Askary och en rad företagare. Efter detta har ett intensivt arbete fortsatt med dessa samarrangörer för att främja Belt & Road Initiative (BRI) i Sverige.

Den 6 juni i Jemens huvudstad Sanaa lanserades Hussein Askarys plan för utveckling och fred i Jemen. Det är en plan på 80 sidor på arabiska som täcker de olika delarna av Jemens ekonomi samt ett förslag till infrastrukturutbyggnad som både enar landet och kopplar in det på den nya Sidenvägen. Förslaget har med hjälp av vår systerorganisation i Jemen, under ledning av advokat Fouad Alghaffari, antagits av myndigheter där och används nu som en del av regeringens planering och för att mäkla fred både internt och med andra länder. En video finns där Hussein berättar på svenska om planen och sitt arbete med den: http://www.larouche.se/artikel/hussein-askary-om-jemen

En delegation från Sverige med bland andra Ulf Sandmark, Hussein Askary, Kjell Lundqvist och hedersmedlemmarna Greger Ahlberg och Leena Malkki deltog i Schillerinstitutets internationella konferens i tyska Bad Soden am Taunus den 30.6 - 1.7 2018. Hussein Askary hade en framträdande roll där som moderator för panel II om Västasien och Afrika och med ett föredrag om sitt Jemenprogram. Se: https://schillerinstitute.com/schiller-institute-conference-%e2%80%a2-bad-soden-%e2%80%a2-june-30-july-1-2018/.  Leena Malkki bidrog också stort till stämningen med sin sång på konferensens kulturafton.

Den 4-14 augusti ledde Ulf Sandmark en delegation från internationella Schillerinstitutet till Syrien. Odile Mojon från franska Schillerinstitutet deltog. Bassel Yassin från AcademiQ Tour System i Uppsala var reseledare och flera företagare och journalister från Sverige fanns också med i delegationen. Delegationen välkomnades officiellt av Syriens turistministerium och av turistminister ingenjör Besher Yazji. En rundresa till Homs, Aleppo och Palmyra med en professionell reseledare och arkeologiprofessor arrangerades för delegationen som också deltog i den stora industri- och handelsmässan i Damaskus. Flera intervjuer gjordes för syriska och internationella TV-stationer.

Från Sverige har Schillerinstitutet gett flera intervjuer på bästa sändningstid i internationella TV-kanaler. Hussein Askary var gäst i en pakistansk TV-kanal för att diskutera sin internationellt uppmärksammade artikel "Är Kinas Sidenväg en skuldfälla? Dags att skilja fakta från fantasi!" Ulf Sandmark intervjuades på iranska PressTV i direktsändning och skriftligt av iranska Tasnim och Yemen Press Agency.

I maj kunde många medlemmar i Schillerinstitutet delta i lanseringen av BRIX, som är en speciell arbetsgrupp för att främja BRI. Den gick av stapeln i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm den 28 september 2018. Kinas ambassadör Gui Congyou talade tillsammans med Ulf Sandmark, Stephen Brawer, Hussein Askary och experter på företagssamarbete med Kina. Detta arbete har fortsatt med deltagande i konferenser om BRI i Sverige och i Kina. Hussein Askary talade om BRI på en konferens i Peking i Kina inför 3000 personer. Se videon på: https://www.youtube.com/watch?v=jrnJamZnlr8 I februari talade Ulf Sandmark om grundidéerna bakom BRI på ett seminarium på en företagarkonferens i Skellefteå. Se videon på: https://www.youtube.com/watch?v=oSd6PrynpY0

Under FN:s Jemenförhandlingar utanför Stockholm deltog Ulf Sandmark, Hussein Askary och Elias Dottemar personligen i Jemensolidaritets aktionsvecka, som avslutades med en stor demonstration på Odenplan till stöd för Jemen. Demonstrationen uppskattades mycket av den jemenitiska delegationen från Sanaa i deras förhandling med den saudistödda regeringen i Riyadh. Flera intervjuer gavs där av både Ulf och Elias till jemenitiska TV-kanaler och medier.

Den 16-17 februari deltog en delegation med bl.a styrelsemedlemmarna Kjell Lundqvist och Petra Karlsson från Sverige i Schillerinstitutets konferens i Morristown i USA. Denna konferens hedrade minnet av Lyndon LaRouche. Hela konferensen med fyra olika paneler finns att se på: https://schillerinstitute.com/conference-let-us-create-a-new-more-human-...