Sandmark berättade om Syrien idag

Hus i tidigare terroristområden som här i Östra Aleppo är mycket skadade, men står upp och repareras. Gatorna rensade och lagade.

En ögonvittnesrapport från Syrien gavs av Ulf Sandmark på Schillererinstitutets tisdagsmöte den 2 oktober i Stockholm. Sandmark besökte Syrien tillsammans med Odile Mojon från franska Schillerinstitutet under åtta dagar i september i år som en del av en delegation organiserad av Bassel Yassin från AcademIQ Travel Services, Uppsala. Delegationens värd var Syriens Turistministerium, som mycket generöst gjorde det möjligt för delegationen att göra en omfattande rundresa i Syrien. Förutom Damaskus besöktes unika turistmål som Crac Chevaliers, Aleppos Citadell och den legendariska Sidenvägensstaden Palmyra.

Sandmark visade med bilder för de tiotalet mötesdeltagarna hur det idag är möjligt för turister att resa runt i de största delarna av Syrien med en vanlig minibuss. De utmärkta stora vägarna är nyasfalterade och öppna för trafik. Alla de befriade städerna, landskapet och de historiska minnesmärkena hade helt rensats från gammal krigsmateriel. Det var stora krigsskador på många byar och framför allt på stora stadsdelar i Homs, Aleppo och Damaskus. Men i varje område hade upprensning av husrester och bråte gjorts av gator och reparation av enskilda hus påbörjats. Sandmark berättade, hur han påmints om vad han sett när han som barn rest i Tyskland på 1950-talet och där sett hur gatorna öppnats på samma sätt, kantade av uppstaplade tegelstenar som dragits fram ur ruinerna för att återanvändas för att bygga upp husen igen. Det är klart att precis som Tyskland återuppbyggdes, så är även Syrien på väg att göra samma sak.

De flesta husen i de tidigare terroristkontrollerade områdena, som t.ex Östra Aleppo, stod fortfarande upp, dvs de var inte bombade från luften som Västmedia hävdade hela tiden. Vid flygbombning rasar husen och blir helt tillplattade, och omöjliga att reparera.

Sandmark berättade att man kunde se hur även de historiska minnesmärkena var på väg att undersökas av arkeologer och repareras. Det är ingen tvekan, sa han, om att även det nästan totalförstörda gamla delarna av Aleppo kommer att återuppbyggas så mycket det går. Vid Ummayyadmoskén i Aleppo kunde han se hur restaureringen pågick för fullt även om det inte gick att se något av de helt barbariskt förstörda minareterna.

Terroristernas förstörelse har också riktats mot den unika världsarvsstaden Palmyra och dess antika byggnader. På bilderna kunde man se att befolkningen i staden Palmyra ännu inte hade kunnat återvända. Besöket kunde bara ske med ett speciellt tillstånd från de militära myndigheterna som fortfarande hade ansvaret där till dess de allra sista Daesh terroristerna i den syriska öknen kämpats ned. Vid en presskonferens vid återkomsten till Damaskus berättade turistminister Besher Yazji att även vad det gäller det mycket skadade Palmyra, är man fast besluten att reparera skadorna, fast det kommer att ta många år och kräva ett stort internationellt vetenskapligt samarbete.

Det avgörande för Syrien är ändå återuppbyggnaden av den syriska ekonomin och det visades upp på den stora internationella Damaskusmässan som Sandmark besökte. Den var ännu större än förra året, berättade han, och där visas alla Syriens industribranscher upp. Industrierna har hållits igång under hela kriget och fortfarande, berättade man för Sandmark, pågick produktionen i skift alla 24 timmarna om dygnet. Speciellt imponerande, som Sandmark visade med sina bilder, var den syriska industrins paviljong, där avancerade verkstadsföretag berättade om hur man tillverkade alla Syriens hushållsmaskiner trots att den tidigare fabriken togs av terroristerna i början på kriget och alla maskinerna stals. Gasindustrin visade hur man byggt upp sina anläggningar med enbart materiel producerat i Syrien. Det var 46 länder som deltog i mässan, förutom grannländer också Kina och Indien, så att mässan blev en stor manifestation för att Syrien är på väg att återta sin gamla plats som en knutpunkt på Sidenvägen.

På mässan intervjuades Sandmark av båda de stora TV-kanalerna i Syrien. I ett debattprogram kunde på 52 minuter kunde han berätta om betydelsen av Sidenvägen och att nödvändigheten att skapa en nationell återuppbyggnadsbank för att ta själva ta fram den största delen av finansieringen för återuppbyggnaden.

Åhörarna på mötet var chockerade över den förödelse de fick se på bildspelet som Sandmark hade sammanställt från delegationens alla resebilder, men glada att se hur landet faktiskt är igång att återuppbyggas. En av deltagarna ville genast åka med Sandmark om det blir en ny resa till Syrien.

Se hela bildberättelsen på Facebook