S & M ingen lösning

I ljuset av de extremböjelser som företeelser som Fi och SvP saluför på skalans ändalyktor, kan kanske gammal hederlig S & M för många väljare framstå som en beprövad, mindre drastisk mittenläggning. I syfte att utröna huruvida detta är fallet har undertecknad låtit granska nämnda medelmåttpartiers egen propaganda och lista deras svar på och uppfattning om fem i nuläget angelägna ämnen.
Då ingendera väntas erhålla tillräckligt väljarstöd för regeringsbildning, kan de koalitionspartners som de bägge aspiranterna relativt förbehållslöst tros bli uppbackade av ses som inkluderade fyraprocentskamrater till respektive alternativ. Helt osannolik är naturligtvis inte heller en S/M-koalition i tysk tappning.

Systemkrisen
S: Finns inte. ”Borgerlig regering” bär skulden till allt dåligt. Ny bankskatt ska dra in 4 miljarder.
M: Finns inte. Ekonomin växer långsamt p.g.a. omvärldens svaga återhämtning från krisen.
EAP: Ogiltigförklara spekulativa tillgångar. Villkora statlig kreditutgivning till produktiva syften.

Brittiska imperiet/Globaliseringen
S: Full underkastelse. Svenskar ska utbilda sig och byta jobb efter imperiets önskemål.
M: Full underkastelse. Sanktioner mot alla oliktänkande länder.
EAP: Sätt Londons City och Wall Street i konkurs genom bankdelning. Respektera alla nationers suveränitet.

Nya Sidenvägen/BRICS
S: Sverige bör ”vara mer aktivt och närvarande i Asien” samt utveckla sina relationer och stärka sin handel med Ryssland.
M: Kan stoppas genom att oliktänkande regeringar störtas och med våld byts ut mot fogliga.
EAP: Svensk anslutning till Sidenvägen via svenska magnettåg och fusionskraftverk byggda i samarbete med Asien.

Världskrigshotet
S: Finns inte. Alla konflikter är enskilda fall utan samband. Sverige ska dock ”vara en stark röst för fred”.
M: Kriget kan vinnas genom att oliktänkande regeringar störtas och med våld byts ut mot fogliga.
EAP: Inled storsamarbete med Ryssland och Kina för att ge alla människor hög materiell och kulturell levnadsstandard.

Människans roll i universum
S: Ingen. Människor ska utbildas och arbeta som självändamål. Påverkan på ”miljön” (universum) ska minimeras.
M: Förvalta ”naturen” genom tillväxt, teknikutveckling, forskning och innovation.
EAP: Möjliggöra existenser på högre nivå genom att tilltagande införliva skapelsen i människans ekonomiska sfär.

Källor till sammanfattningar och citat är uteslutande moderat.se och socialdemokraterna.se samt Socialdemokraternas utrikesdeklaration 2014: En rättvis värld är möjlig från 19 februari 2014.

För att göra S rättvisa bör nämnas att de i sin officiella utrikesdeklaration på sidan 7 faktiskt kommit på en konkret lösning till världens orättvisor, nämligen att internationella idrottsförbund inte ska låta länder där orättvisor förekommer arrangera OS och VM! Rätt ska vara rätt.

Tillbaka till Valpamfletten!