Regeringscheferna måste ingripa mot kärnvapenkrigshotet: FN:s generalförsamling är världens sista chans!

Fler och fler människor runt om i världen är djupt oroade över vad endast ett fåtal offentliga personer säger öppet: Natos konfrontation med Ryssland och Kina trappas upp på ett sätt som gör ett världsomspännande kärnvapenkrig nästintill oundvikligt, med mindre än att vi dramatiskt ändrar politisk kurs. Den världsvida börskraschen som följde på den "svarta måndagen" sopade bort runt 5.000 miljarder dollar, som sedan nästan genast strömmade tillbaka till fickorna på den ena eller andra spekulanten, efter att centralbankerna satt fart på sina elektroniska sedelpressar i stor stil.

Den slutgiltiga härdsmältan i det transatlantiska finanssystemet har kortfristigt skjutits upp med hjälp av en gigantisk dos "kvantitativa lättnader" - en förbehållslös dumpning av "helikopterpengar", som den f.d. Federal Reserve-chefen Ben Bernanke kallade det. Men det är denna hotande finanskrasch på Wall Street och i Londons City som är roten och upphovet till den akuta krigsfaran, och inte någonting som Ryssland eller Kina har gjort.

"Ryssland förbereder sig på en konflikt med Nato, och Nato förbereder sig på en möjlig konfrontation med Ryssland", heter det i en rapport nyligen från European Leadership Network, som består av europeiska och ryska f.d. försvarsministrar och militära experter. Det är faktiskt den enda slutsatsen man kan dra av moderniseringen av de taktiska kärnvapnen i Europa, utplaceringen av amerikanska BMD-system i östra Europa och Natos förstaangreppsdoktrin. Ryssland och Kina har i sin tur svarat med en modernisering av sin egen nukleära kapacitet och utveckling av överljudsrobotar, som skulle slå ut Natos system. Om det här kriget skulle bli verklighet är det mycket troligt att mänskligheten till stor del eller fullständigt skulle utplånas.

Den hjärtskärande flyktingkris som nu utspelar sig i Europa, och som är resultatet av en serie krig byggda på lögner, i Sydvästasien och Nordafrika, borde vara en varningsklocka för hela världen om att hela det internationella samfundet har brutit samman. Varenda en av de tiotusentals människor som redan drunknat i Medelhavet, varenda en av de hundratusentals som nu är på flykt, bara för att riskera att falla offer för högerterroristers våld, och varenda en av de miljoner som tvingats lämna sina hem och nu är flyktingar, är en dånande anklagelse mot de ansvariga för dessa krigsbrott och brott mot mänskligheten.

En ny inriktning

Var finns den institution som fortfarande kan ingripa, formligen i sista stund? Var finns den världsdomstol som kan fälla domen över detta stora brott? Är vi, som mänsklighet, kapabla att styra bort från en kurs som hotar att leda till vår egen undergång?

Om det finns någon sådan institution, så är det FN:s kommande generalförsamling i New York. Ett stort antal stats- och regeringschefer kommer att delta i denna sammankomst från den 24 september till den 1 oktober. Manhattan kommer då att vara den plats där mänsklighetens öde dryftas inför hela världens ögon och man kan enas om en vision om en bättre framtid - eller, annorlunda uttryckt: man kommer att avgöra om vi kommer att ha någon framtid.

Det finns en lösning på den här existenskrisen, men den måste vara inrymd i ett helt nytt paradigm; den måste återupprätta människans syn på sig själv som en skapande varelse, och den måste medvetet påbörja en ny epok för mänskligheten.

Lyndon LaRouche hävdade bestämt i ett uttalande den 26 augusti att bara ett omedelbart införande av en bankdelning enligt Glass-Steagall-modellen - exakt det som Franklin D. Roosevelt införde 1933 - kan skydda den reala ekonomin från följderna av den överhängande finansiella härdsmältan. Wall Street är hopplöst bankrutt. Därför behövs det en total mobilisering för att förmå den amerikanska kongressen att föregripa kraschen genom att stänga igen Wall Street med hjälp av Glass-Steagall-lagen. Eftersom krisen är global måste Glass-Steagall-villkoren gälla internationellt. Det betyder att det globala finanssystemet måste dras genom ett ordnat konkursförfarande och ett kreditsystem införas som kan återskapa den nödvändiga kapitalintensiva produktionen i den reala ekonomin.

De samlade skulderna i det globala finanssystemet, som uppskattas till 2.000 miljoner miljarder, varav cirka 90 procent är löpande derivatkontrakt, är ännu mer omöjliga att betala än Greklands skulder. Bara om kasinoekonomin stängs igen - d.v.s. den virtuella och giftiga delen av banksektorn avskaffas och den del av banksystemet som betjänar den reala ekonomin skyddas - kan det ske en återhämtning i den fysiska ekonomin, som också kan få stopp på krigsdynamiken.

Grunden är lagd

FN:s generalförsamling är antagligen den sista möjligheten att besluta om en sådan omorganisation. Det är kanske ett historiskt sammanträffande att den äger rum på Manhattan, samma plats där USA:s första finansminister, Alexander Hamilton, grundlade det amerikanska ekonomiska systemet och nationalbanksmodellen. Det var i exakt denna hamiltonska tradition som Franklin D. Roosevelt ledde USA ut ur depressionen på 1930-talet, med hjälp av Glass-Steagall-lagen och Reconstruction Finance Corporation. Det var också enligt den här modellen som Tyskland återuppbyggdes ur ruinerna efter andra världskriget, med hjälp av Kreditanstalt für Wiederaufbau, som gjorde det tyska ekonomiska undret möjligt.

Ett sådant ekonomiskt under behövs idag i många delar av världen, och vi har alla möjligheter att förverkliga det. Kinas president Xi Jinping har sedan 2013 fört upp ett förslag på dagordningen om att bygga den Nya Sidenvägen som en ny modell för ekonomiskt samarbete mellan länder, ett "win-win"-samarbete som alla parter tjänar på.

Ända sedan toppmötet som BRIKS-länderna höll i Fortaleza i Brasilien 2014 har en enastående samarbetsdynamik utvecklats mellan BRIKS-länderna, och med länder i Latinamerika, Asien, Afrika och t.o.m. några europeiska länder, för att förverkliga länge behövda infrastrukturprojekt: Nicaraguakanalen, en transkontinental järnväg mellan Brasilien och Peru, flera tunnlar mellan Stilla havet och Atlanten i Argentina och Chile, ett långtgående kärnkraftssamarbete mellan BRIKS-länderna och utvecklingsländer, och gemensamma rymdprojekt - för att bara nämna några. Man har upplevt en explosion av ekonomisk utveckling, som hade blockerats i decennier. Att den nya Suezkanalen kunde färdigställas på bara ett år är betecknande för den nya andan som råder.

Kravet som nu ställs på stats- och regeringscheferna i FN:s generalförsamling är att de ska presentera en vision för mänskligheten. Grunden är redan lagd. Byggandet av Sidenvägens ekonomiska bälte och den maritima Sidenvägen - "One Belt, One Road" - och anslutningarna till Eurasiska unionen pågår för fullt. Många stater i Asien, Latinamerika och Afrika går redan framåt ekonomiskt tack vare samarbetet med BRIKS-länderna. Alla världens problem skulle kunna lösas, om denna generalförsamling i FN lyckas få med sig de europeiska länderna och USA på att samarbeta med BRIKS-länderna om att bygga upp de områden i världen som nu faller sönder på grund av krig, svält, vattenbrist, epidemier och terrorism.

Om denna FN:s generalförsamling, inom ramarna för Sidenvägsprojektet, som håller på att bli en världslandbro som för människorna samman, lyckas med att anamma ett gemensamt utvecklingsperspektiv, framför allt för Sydvästasien och Afrika, men också för Mellan- och Sydamerika - ett perspektiv som Ryssland, Kina, Indien, Iran, Egypten, Tyskland, Frankrike, Italien, andra europeiska länder och USA sluter upp bakom - då skulle det vara relativt lätt att besegra terrorismen, så att människorna i dessa regioner får ett riktigt framtidsperspektiv, nämligen att återuppbygga sina länder ekonomiskt. Men detta är också den enda chansen att ge människorna som nu flyr från krig och terror, hopp om en framtid i sina hemländer, och förhindra att en ny folkvandring med ytterligare många miljoner människor ska tvingas att försöka ta sig till ett redan pressat Europa eller USA.

Geopolitiken, och idén att konflikter kan lösas med krig, vilket i kärnvapnens tidsålder kommer att leda till människosläktets utplåning, måste bytas ut mot idén om mänsklighetens gemensamma mål, vilkas förverkligande alla länder på den här planeten måste vara delaktiga i. Om stats- och regeringscheferna och andra företrädare lyckas ingjuta andan i sina länder att nu, när mänsklighetens fortlevnad är i största fara, måste man våga gå utanför de oligarkiska spelreglernas vältrampade stigar, och gemensamt sluta upp bakom den stora visionen för mänsklighetens framtid, då har vi gott hopp om att kunna lösa alla, verkligen alla, problem som vi står inför idag, och inleda en ny epok för mänskligheten - en epok i vilken människan kommer att vara sant mänsklig och bringa våra lagar och aktiviteter här på jorden i harmoni med lagarna som gäller för skapelseordningen, för Kosmos.

Bara om vi gör det kommer vi att kunna överleva som art. Och med det måttet kommer stats- och regeringscheferna som möts på Manhattan att mätas. För om människan kommer att ha någon historia överhuvudtaget, så kommer hon att bli ihågkommen som antingen ett monster, eller som extraordinära individer, som i det avgörande ögonblicket lyckades uppbåda en passionerad, ömsint kärlek till mänskligheten, och påbörja ett nytt skede i evolutionen.

av Helga Zepp-LaRouche

den 28 augusti 2015

Sprid uttalandet också på andra språk:

Arabiska

Engelska

Tyska