Världsekonomins återuppbyggnad efter systemkrisen

Internationell konferens organiserad av Schillerinstitutet
21-22 februari 2009
Rüsselsheim, Tyskland

Rüsselsheimresolutionen om bilindustrins framtid


PROGRAM

Lördagen den 21 februari 2009

Mänsklighetens största strategiska kris och hur man löser den

Musik
LYM framför "Jesu, meine Freude" av J.S. Bach
Video

Lyndon LaRouche (USA):
"Nästa steg"
Video (engelska)
Text (svenska/engelska)

Professor Hans Köchler (Österrike), ordförande, International Progress Organisation, Wien:
"The new paradigm of international relations"

Professor Devendra Kaushik (Indien), Asian Study Institute, Ministry on Education:
"The strategic cooperation between U.S.-Russia-China-India"

De suveräna republikernas Europa

Professor Wilhelm Hankel (Tyskland), f.d. medarbetare till ekonomiminister Karl Schiller, f.d. chefekonom för Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW):
"Eurons framtid"
Sammanfattning (svenska)

General Eric de la Maisonneuve (Frankrike), ordförande, "Société de Stratégie":
"Change of an Epoque: The Need for a New Politics"

Helga Zepp-LaRouche (Tyskland), ordförande, Schillerinstitutet:
"Europas roll i den kommande renässansen"
Video (engelska)
Text (svenska/engelska)

Söndagen den 22 februari 2009

Är mänskligheten kapabel att styra sig själv?

Musik
Trio Op. 100 av Franz Schubert
Video

Jacques Cheminade (Frankrike), ordförande, Solidarité et Progrès:
"Vi behöver omgående en ny 'Pecora-kommission'"
Video (engelska)
Text (svenska/engelska)

Professor Norton Mezvinsky (USA), Connecticut State University:
"Perspectives of the Obama Administration for Peace in Southwest Asia"

Professor Bonifacio Honings (Italien), teolog, rådgivare, f.d. dekan på Lateranuniversitetet i Rom:
"The Social Doctrine of the Church; the Ethical Foundation of Lyndon LaRouche's Plan A and B"

Professor Stanislav Mensjikov (Ryssland)

Professor Giancarlo Pallavicini (Italien), ekonom, medlem i ryska vetenskapsakademin (RANS):
"A review of current economic and financial doctrine and practice"

Ungdomens roll i den kommande renässansen

Portia Tarumbwa-Strid (Zimbabwe), LYM:
"Hur världen måste se ut om 50 år"
Video

Julien Lemaître (Frankrike), LYM:
"Kepler's Method of Discovery"

Kasia Kruczkowski (Tyskland) och Petra Karlsson (Sverige), LYM:
"The lawfulness of Beauty and Schiller's Notion of Immortality"

Elodie Viennot (Frankrike), LYM:
"The Principle of Classical Composition in Bach's 'Jesu, meine Freude'"