Rädda människorna i den finansiella stormfloden!

Juni blev den dramatiska månaden för finans- och banksystemet som vi sade den skulle bli, men de beslut som EU-ledarna och den amerikanska regeringen borde ha tagit (det vill säga att konkursförklara finanssystemet och separera de giftiga skulderna från den produktiva ekonomin och därefter börja återuppbygga den reala ekonomin med nya krediter till produktion), blev inte av. De politiska ledarnas illusion av att systemet på något mystiskt sätt kommer att klara sig, bara de tror lite mer på det, liknar den gamla religiösa fundamentalisten som, när hans stad hotades av en stormflod, trodde att Gud skulle komma och rädda hans liv utan att han gjorde någonting. När polisen kom till hans hus för att flytta honom till ett säkert ställe, vägrade han följa med. När vattnet steg och en räddningsbåt kom för att ta honom, vägrade han. När vattnet steg ännu mer blev han tvungen att sitta på taket. Då kom en helikopter för att rädda honom, men han vägrade och sa återigen: "Gud kommer att rädda mig." Till slut drunknade han. När han kom till himlen, brast han ut mot Skaparen: "Jag trodde på dig! Varför kom du inte för att rädda mig?" Skaparen svarade lugnt: "Jag gjorde det, men du vägrade följa med. Först skickade jag en polisbil, sedan en räddningsbåt, och till sist en helikopter. Men du vägrade envist följa med och rädda ditt liv!"

EU-ledarna och president Barak Obamas envisa tro på systemet och marknaden, kommer inte bara förinta deras regeringar, utan ta hela samhällets ekonomi och överlevnad med i den kommande finansiella stormfloden, om inte något görs för att väcka dem.

Ju snabbare de kommer, eller vi tvingar dem, att förstå att räddningen finns tillgänglig och de inte behöver tro och vänta, desto mer av den realekonomiska potentialen och humankapitalet kan vi rädda. Men tack och lov, börjar de lösningar som LaRoucherörelsen för länge sedan har skickat ut i samhället, få fotfäste bland både politiker och en del av befolkningen. I amerikanska kongressen hettar debatten till om återinförandet av Glass-Stegall lagen, och antalet kongressledamöter stödjer Marcy Kapturs lagförslag (se Monitor majnumret) har stigit dramatiskt. Obama gör det värre för sig, eftersom han för att sabotera detta har splittrat kongressen och tar till diktaturbefogenheter. Befolkningen och gräsrotsbasen i demokratiska partiet, arbetarrörelsen, bönder och andra har synat Obamabluffen. Han är en marionett i händerna på Wall Streets och Londons finansintressen, och de gör nu uppror mot det demokratiska parti och den regering som förrått dem. Det amerikanska facket AFL-CIO har beslutat att både stödja Glass-Steagall-motionen och vägrat stödja Obamas omvalskampanj. I Europa har ungdomsrevolten i Grekland och Spanien (Los Indignados), som har spridit till andra europeiska länder och hela vägen till Sergels torg i Stockholm, tagit upp kravet på en bankdelningslag på fullt allvar och gjort det till ett av sina krav. Sist, men inte minst, Sveriges riksdag, efter många månader av kampanjer och påtryckningar från LaRoucherörelsen, tog ett viktigt beslut den 16 juni som visar att detta land kan vara på rätt väg. En enig svensk riksdag tog beslutet att staten inte skall betala eller ta på sig bankförluster. Står sig detta, kan vi undvika att hamna i samma kris som till exempel Irland. Detta är bara ett positivt steg som måste följas med flera. Men det steget visar att budskapet börjar komma fram.

Mycket mer dramatik kommer i juli, när den fulla omfattningen på systemets bankrutt, det folkliga upproret mot den felaktiga och galna åtstramningspolitiken och därtill omfattningen av matkrisen i världen kommer att träda fram. Det är tydligt nu att de omfattande översvämningarna i norra USA i kombination med torkan och bränderna i södra USA och torkan i Kina, Afrikas horn, Frankrike och delar av Västeuropa kommer att ha en enorm påverkan på världssituation. Det här handlar om mat på bordet och i munnen på människor, inte någon ideologisk debatt. Därför driver LaRoucherörelsen internationellt en kampanj för att öka matproduktion och reglera matpriserna och skydda dem mot spekulation. Detta måste ske parallellt med kampanjen för en ny rättvis finansiell och ekonomisk ordning.