Rädda hus och hem. Och bankerna!

Homeowners and Bank Protection Act (HBPA)

Lyndon LaRouches politiska aktionskommitté, LPAC, genomför sedan den 22 augusti 2007 en massmobilisering i USA för att se till att kongressen röstar igenom en lag till skydd för såväl villaägare som banker. Den lagstiftning som LaRouche föreslår, kallad Homeowners and Bank Protection Act of 2007, är det enda som i denna sena timme kan förhindra att miljontals amerikaner får sina fastigheter utmätta och hamnar på gatan, samtidigt som den kan bli startpunkten för en mer omfattande omorganisering av hela det internationella dollarbaserade finanssystemet, som nu är ohjälpligt bankrutt.

Bankfolk och ledande personer inom USA:s demokratiska parti, som informerats om LaRouches initiativ, har förklarat att den föreslagna lagstiftningen är "klart genomförbar" och "den enda räddningen" för det amerikanska folket.

Några grundpelare i LaRouches förslag till en Homeowners and Bank Protection Act of 2007 är:

1. Kongressen måste inrätta en statlig myndighet med uppgift att ta banker med federal och delstatlig oktroj under sitt beskydd och frysa samtliga bolån under så många månader eller år som behövs för att värdena ska justeras till rimliga nivåer; skriva om befintliga bolån till rimliga räntesatser; samt skriva av alla canceröst spekulativa skuldförbindelser som sammanhänger med bolånebaserade värdepapper, derivat och andra former av skojerier som har drivit banksystemet till dess nuvarande bankrutta tillstånd.

2. Under denna övergångsperiod ska alla utmätningar ställas in, så att familjer kan bo kvar i sina hem. Månadsbetalningar, som i praktiken motsvarar hyresbetalningar, görs till utvalda banker, vilka sedan kan använda dessa medel som säkerhet för vanlig utlåningsverksamhet; på så vis återförs kapital till banksystemet. Dessa rimliga månadsbetalningar kommer så småningom att diskonteras till nya bolån, som återspeglar saneringen av fastighetsbubblan och införandet av rimliga fastighetsvärderingar, och som har lägre, fasta räntor. Man får räkna med att denna sanering av fastighetsmarknaden kommer att ta flera år att slutföra. Under denna interimsperiod ska ingen skuldtyngd husägare kastas ut från sin bostad, och bankerna ska skyddas, så att de kan återuppta sina traditionella funktioner vilket är att serva det omkringliggande samhället, och ge lån till investeringar i produktiva industrier, jordbruk, infrastruktur m.m.

3. I varje delstat är guvernören ansvarig för programmets genomförande, inklusive bestämmandet av "hyresbetalningarna" till utvalda banker, på bemyndigande av den amerikanska staten, som ombesörjer de nödvändiga krediterna och garantierna för att övergången ska kunna genomföras på ett bra sätt. Inom ramarna för denna plan kommer, enligt LaRouches förslag, även hela Federal Reserve-systemet att dras genom ett ordnat konkursförfarande, och omvandlas till en Third National Bank of the United States. Som LaRouche förklarar i sitt utkast till det program som det demokratiska partiet bör gå till val på 2008, bör dessa åtgärder kompletteras med att världens tongivande nationer kommer överens om att införa ett nytt Bretton Woods-system, med fasta växelkurser mellan valutorna och långsiktiga avtal om stora utvecklingsprojekt i global skala.

Utmätningstsunamin som hotar att vräka bort miljontals amerikaner från deras hem beror inte bara på att det har blivit en kris på bolånemarknaden, utan på att hela det globala finanssystemet är på väg att bryta ihop. Inget slut finns i sikte på detta sammanbrott förrän de ansvariga politikerna ingriper och reser upp en brandmur mot skadeverkningarna av de hyperinflationistiska skuldbubblor som Alan Greenspan & Co har skapat i ett fåfängt försök att skjuta upp sammanbrottet. Återigen är det Lyndon LaRouche som i et avgörande läge kommer med lösningen som ger världen en chans att styra bort från katastrofen. Nu är bara frågan: kommer människor att stå upp och ta strid för att vinna en mänsklig framtid för sina egna nationer, och för civilisationen som sådan?

(Ur flygblad utgivet av LaRouche PAC i USA, 23 augusti 2007)

Läs mer på LaRouchePAC.com/HBPA

Dokumentet tillhör dossiern: