Konferens hyllade Lyndon LaRouche: "Skapa en ny, mer mänsklig epok för mänskligheten!"

"Skapa en ny, mer mänsklig epok för mänskligheten!" Så löd mottot för den konferens som Schillerinstitutet i USA höll den 16 februari i Morristown, New Jersey. Den började med att publiken reste sig till en lång, högtidlig ovation som en hyllning till minnet av den några dagar tidigare avlidne Lyndon LaRouche, och till Helga Zepp-LaRouche som personligen närvarade på konferensen.

Konferensens första panel inleddes av Dennis Speed under rubriken "Kan mänskligheten styra sig själv till att garantera vår existens som art?" Han presenterade ett urval video- och ljudklipp från Lyndon LaRouches olika framträdanden. Där ingick bland annat LaRouches varning 2007 för en hotande finanskrasch och hans förutsägelse i ett tal i Berlin 1988 om en snar återförening av de båda tyska staterna. Speed lyfte fram LaRouches metod, prognoser och genialitet och upplyste om att paret LaRouche sedan 30 år tillbaka har verkat för världsomfattande strategiska program som den produktiva triangeln för Eurasien, den nya Sidenvägen, en eurasisk landbro och världslandbron.

Huvudtalet på konferensen hölls av Jacques Cheminade, en långvarig vän till paret LaRouche och grundare av det franska partiet Solidarité et Progrès, på temat "LaRouches värld är framtidens värld". Det är nu Schillerinstitutets uppgift att fullfölja LaRouches livsverk, sa Cheminade. "Jag ser på oss nu, med framtidens ögon. ... Jag hoppas, och hyser tillförsikt om, att vi kommer att få uppleva LaRouches framtida värld."

Han menade att LaRouches politik för ett Nytt Bretton Woods och hans "fyra ekonomiska lagar" är mer nödvändiga nu än någonsin, med tanke på den "finansiella tsunami" som är i antågande. Dessutom görs försök att använda AI och Big Data för att kontrollera människor, och stämpla hela samhällsklasser som "värdelösa". Han pekade på riskerna med det "militär-industriella komplexet", som idag bättre benämns det "militär-finansiella komplexet", och han identifierade "Five Eyes"-monstret kontra Ryssland och Kina.

Ställda inför dessa hot måste vi bygga framtiden, fortsatte Cheminade, och skapa kreditsystem som kan tillhandahålla kapital för långsiktiga utvecklingsprojekt, på det sätt som Kina har gjort och gör med den nya Sidenvägen. Detta var också president Roosevelts politik i USA. Och när vi arbetar med allt detta är det en sak vi aldrig får glömma, underströk Cheminade: "Förstörelsens bästa kollaboratör är pessimism."

Därefter talade Jiong Gong, professor i ekonomi vid University of International Business and Economics i Peking, på temat "Kinesiska investeringar och amerikansk infrastruktur i ljuset av de nya relationerna mellan USA och Kina".

Ett tal av Rysslands FN-ambassadör Vasilij A. Nebenzia på temat "Möjligheter till öst-västligt samarbete ur Ryska federationens synvinkel" lästes upp av Theodore Strzjizjovskij, beskickningsråd vid den ryska FN-beskickningen i New York.

Andra talare i den första panelen var William Binney, som avgick 2001 från sin befattning som teknisk chef på USA:s National Security Agency, i protest mot NSA:s olagliga massövervakning av amerikanska medborgare; Jason Ross från Schillerinstitutet, som talade om "Det brådskande behovet av ett nytt paradigm i Afrika"; och Dennis Small, EIR:s områdeschef för Iberoamerika, som argumenterade för "Varför Donald Trump måste rentvå Lyndon LaRouche nu".

De två följande panelerna ägnades åt dels "Människans estetiska utbildning", med särskild betoning på Friedrich Schiller, som gett namn åt institutet, dels "Människans framtid i rymden" och de vetenskapliga upptäckter som görs inom rymdforskningen.

Den kulturella höjdpunkten under dagen var ett framförande av Schillerinstitutets kör och orkester av Beethovens Körfantasi.

Se Schillerinstitutets konferens här:
https://larouchepac.com/20190218/schiller-institute-presidents-day-conference-panels-i-ii-iii