"Globala eliten" samlad i Davos: Hot om ny finanskris skapade dålig stämning

Bank of Englands chockrapport skapade dålig stämning i Davos

Den självutnämnda globala eliten, som varje år samlas till World Economic Forum i den schweiziska semesterorten Davos, var det här året betydligt mindre optimistisk än vid tidigare möten. För det första uteblev tunga västliga politiker som Donald Trump, Theresa May och Emmanuel Macron på grund av inrikespolitisk turbulens. Och det hjälpte självklart inte heller att Internationella valutafonden – just som deltagarna hade landat med sina privatjet (i rekordstort antal) för att på plats kunna utgjuta sig om behovet av klimatåtgärder – presenterade sina dystra tillväxtperspektiv för världsekonomin.

Detta spädde på oron i Londons City för att en "hård brexit" ska göra att man förlorar sin betydelse som finansplats. Konsultfirman EY meddelade några dagar innan Davos-mötet inleddes den 22 februari att enligt en försiktig uppskattning har ca 10 procent av den brittiska banksektorns samlade tillgångar redan flyttats från London till kontinenten. Dessutom släppte Oxfam lagom till den elitära sammankomsten en ny rapport som visade att de 26 rikaste människorna i världen äger lika mycket som hela den fattigare halvan av världsbefolkningen tillsammans. Det talar sitt tydliga språk om hur det är beställt med den sociala jämlikheten i det rådande globaliserade systemet.

Sammanfattningsvis alltså tillräckligt med negativ publicitet för att skapa dålig stämning på en sammankomst som (fortfarande) berömmer sig av att vara en mötesplats för de 2000 mest inflytelserika personerna i världen! Den enda ljuspunkten var den kinesiske vicepresidenten Wang Qishan, som i sitt tal gav en översikt över de enorma framsteg som hans land gjort sedan Folkrepublikens grundande för 70 år sedan: En fattig, efterbliven agrarstat har förvandlats till världens största industriproducent. Kina vill samarbeta med andra om att åstadkomma liknande framgångar, sa Wang. I stället för att slåss om delar av kakan "borde vi samarbeta om att göra kakan större och hitta nya vägar att fördela den mera rättvist".

De dåliga nyheterna för den i Davos församlade "västliga eliten" nådde sin kulmen under mötets sista dag med en rapport från Bank of England: Där uppskattades att volymen av lånefinansierade värdepapper i världen överstiger 2,2 biljoner dollar. Detta är nästan dubbelt så mycket som den hittills "oftast citerade uppskattningen på 1,3 biljoner dollar" och jämförbart med situationen som rådde strax före bolånekrisen i USA 2008.

Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche beskrev det rådande läget som en "krutdurk" i sin internationella webcast den 25 januari, och sa:

– Det är samma belopp som vid tiden för subprime-krisen i USA 2007, som var det som utlöste den stora krisen 2007-2008. Den enda skillnaden är att nu har centralbankerna gjort slut på alla sina verktyg. Och nu kommer det ännu en rapport som säger att Federal Reserve absolut inte kan fortsätta med sina stegvisa räntehöjningar, eftersom situationen när som helst kan löpa amok, och att man också fortsatt kommer att hålla totalsumman för de kvalitativa lättnaderna på runt 4 biljoner dollar, eftersom man inte kan ta risken att strama åt, ens marginellt.

– De sitter på en tidsinställd bomb.

Soros försvarar västsystemets havererade paradigm

Den som i Davos förde det havererade transatlantiska systemets talan var megaspekulanten George Soros, som uttalade sig för journalister där. Huvudmåltavla för hans angrepp var intressant nog Kinas president Xi Jinping, som pekades ut som det största hotet mot idén om "det öppna samhället" (öppet för gamfonder) som Soros finansierar i hela världen. De två andra största hoten, som han nämnde vid namn, var presidenterna Vladimir Putin och Donald Trump. Hans yttranden var underförstått en uppmaning till "regimskiften" i alla tre länderna.

Helga Zepp-LaRouche betecknade i sin webcast Soros yttranden som "helt otroliga", och hon pekade på den ryska reaktionen på hans tal:

Ministern för ekonomisk utveckling, Maxim Oresjkin, förklarade på en presskonferens att Washington borde koncentrera sig på att lösa sina interna problem, i stället för att leta efter yttre fiender som man kan angripa. USA borde sluta med att beskylla andra för att ha problem med det "öppna samhället", och hellre söka efter roten till sina problem hemmavid. RT citerade Oresjkin:

"Titta på vad som händer i Amerika. För medelinkomsttagare och därunder har realinkomsterna knappast ökat alls de senaste trettio åren. Men kostnaderna för sjukvård och utbildning har tredubblats, även om man räknar bort inflationen."

Helga Zepp-LaRouche höll med om det och sa:

– Detta är verkligen problemet. Hela den här idén med det "öppna samhället" är en symbol för allting som har gått snett – det som [den ryske utrikesministern Sergej] Lavrov kallar det "västliga systemets post-kristna värderingar" eller det som många försvarar som "västerländska värderingar". Men när man tittar närmare på dessa "västerländska värderingar" så ser man moralisk ruttenhet och förfall, och Soros gjorde enligt min mening verkligen bort sig där i Davos. Soros är en symbol för allt det som är fel med västvärlden.

Hon nämnde också reaktionen från Kina. Utan att nämna Soros vid namn konstaterade man bara att det inte var någon mening med att göra någon kommentar, eftersom den som så uppenbarligen gör svart till vitt och vitt till svart inte förtjänar något bemötande.

Det nya paradigmet gör framsteg

Helga Zepp-LaRouche kontrasterade detta försök från Soros och andra att bevara ett alltigenom bankrutt system, mot de stadiga framsteg som görs av det kinesiska Belt & Road Initiative (BRI):

– Jag har sagt det förut, och jag kan säga det igen: det växer, det utvecklas.

Tjeckiens president Milos Zeman har till exempel välkomnat BRI och sagt att han hoppas att Tjeckien ska bli en bro till Västeuropa för detta initiativ. Samtidigt besökte Kinas utrikesminister Frankrike för att fira studentutbytet mellan Kina och Frankrike som inleddes för hundra år sedan. Därefter reste han till Rom för att vara med på ett sammanträde med en italiensk-kinesisk regeringskommission för utveckling av förbindelserna mellan Italien och Kina.

Zepp-LaRouche citerade den italienske statssekreteraren för ekonomisk utveckling Michele Geraci, som nyligen hyllade Kinas och Italiens samarbete, särskilt kring gemensamma projekt i Afrika, med orden:

– Vi ska inte vara oroliga för de tusentals flyktingar som kommer nu, utan för de 20 miljoner unga afrikaner som kommer att komma, om vi inte gemensamt utvecklar den afrikanska kontinenten nu.

Geraci såg också fram emot kinesiska investeringar i USA, för att minska det amerikanska handelsunderskottet, genom att Kina exempelvis köper amerikanska civilflygplan och investerar i infrastrukturutveckling i USA.

– Vi har alltså alla dessa positiva ansatser, där man kan se att det går åt rätt håll, om människor bestämmer sig för det nya paradigmet med ekonomiskt samarbete, med vinn-vinn-projekt, betonade Zepp-LaRouche.

I Davos däremot, sa hon, beskylldes Kina för att bromsa världsekonomin genom att förra året ha haft en ekonomisk tillväxt på "bara" 6,6 procent, men i verkligheten är Kina i "stadig ekonomisk uppgång". Det verkliga problemet är den västliga, nyliberala modellen – "Soros-modellen, om man så vill" – och inte Bälte & Väg-initiativet.

Som exempel hänvisade hon till den ovan nämnda Oxfam-rapporten om den globala inkomstutvecklingen:

– Förra året fanns det omkring 2000 dollarmiljardärer i världen. Varje dag ökade dessa miljardärer tillsammans sin förmögenhet med 2,5 miljarder dollar, samtidigt som den fattigaste hälften av världsbefolkningen varje dag förlorade 500 miljoner dollar. I dag finns det 26 personer som äger lika mycket som hälften av världsbefolkningen. Det är perverst. Det är inte bara det att dessa personer uppenbarligen roffar åt sig så mycket pengar och makt att detta i sig blir till en otrolig perversion och abnormitet, utan detta går också hand i hand med en process som är väldigt farlig, därför att det kan få oförutsebara konsekvenser: I allt större delar av samhället, i så gott som hela västvärlden, ökar bristen på tillit. Människor känner sig helt fjärmade från sina regeringar och har tappat allt förtroende för stat och myndigheter.

– Jag sa förut som ett skämt att man skulle kunna erkänna de Gula västarna som Frankrikes legitima regering. Vi har sett brexit, vi har sett Trumps valseger, Italien har en ny regering som tar avstånd från de här värderingarna. Och nu har vi fenomenet Gula västarna i Frankrike. Allt detta visar att allt fler människor avvisar den uppburna västerländska modellen, därför att de har sett att det nuvarande etablissemanget är helt likgiltigt för människornas allmänna bästa. Och denna siffra, att 26 miljardärer äger lika mycket som hälften av den mänskliga befolkningen, visar verkligen vad som är fel med detta system.

Alexander Hartmann

Läs Oxfams ojämlikhetsapport "Public Good or Private Wealth":

https://indepth.oxfam.org.uk/public-good-private-wealth/
https://www.oxfam.se/blog/miljardarernas-formogenheter-okade-med-23-miljarder-kronor-dagen-forra-aret-de-fattigaste

Se Bank of Englands rapport:
https://www.bankofengland.co.uk/bank-overground/2019/how-large-is-the-leveraged-loan-market