Fattigdomen kan besegras - Krigen stoppas!

På bara några få årtionden har Kina presterat ekonomiska stordåd som slagit världen med häpnad: 700 miljoner kineser har lyfts upp ur fattigdom, medellivslängden har ökat från 35 år 1949 till 76 år idag, det bedrivs ett forskningsarbete i världsklass vad gäller rymdfärder och utveckling av fusionskraft.

Men Kina vilar inte på sina lagrar. President Xi Jinpings regering har föresatt sig att helt utrota fattigdomen i Kina – 40 miljoner kineser räknas fortfarande som fattiga – till år 2020. Xi träffade nyligen partiledarna i den nordliga Shanxiprovinsen och sa till dem: "Om vi bara ägnar frågan stor omtanke, tänker rätt, vidtar effektiva åtgärder och arbetar på ett realistiskt sätt, så kan den djupa fattigdomen absolut besegras."

Inte heller begränsar man sina ambitiösa målsättningar till enbart Kina. Utrikesminister Wang Yi deltog den 21–22 juni i en konferens med Afrikanska unionen i Addis Abeba, där han sa: "Närmare 400 miljoner människor i Afrika lever under fattigdomsgränsen, och drygt 40 miljoner kineser behöver lyftas upp ur fattigdom. Kina och Afrika behöver slå sig ihop om att bekämpa fattigdomen och uppnå gemensam ekonomisk utveckling. Detta är en skyldighet vi har mot framtida generationer, en målsättning som kineser och afrikaner delar och en naturlig del av mänsklighetens utveckling."

Från Etiopien reste Wang Yi till Libanon, där han framhöll att "Kina förordar fler åtgärder för att komma till rätta med den förvärrade flyktingkrisen i Mellanöstern och hitta en lösning så snart som möjligt", med tillägget att Kina är berett att utöka samarbetet inom ramarna för Belt & Road Initiative.

Som Helga Zepp-LaRouche många gånger har påpekat de senaste veckorna markerade förra månadens Belt & Road Forum i Peking den 14-15 maj – som hon själv hade en framträdande roll i – en vändpunkt i historien, mot att göra denna målsättning till en världsomspännande realitet. Med tanke på de viktiga indikationerna tidigare i veckan på ett ökat engagemang i Belt & Road-projektet från USA:s sida, så står vi nu på tröskeln till att detta faktiskt kommer att bli verklighet.

Lyndon och Helga LaRouche har haft en central betydelse för mycket av det som hänt på vägen hit, långt innan det hände. Det var Lyndon LaRouche som först slog fast att USA:s medverkan i Belt & Road-initiativet är helt avgörande för en lösning på den strategiska krisen, och han formulerade den programmatiska grunden för detta med sina "fyra ekonomiska lagar". Det var Helga Zepp-LaRouche som, i ett tal 2015 i Chongqing, först bad Kina att hjälpa till att lösa kriserna med krig och flyktingströmmar i Mellanöstern och Nordafrika genom att utsträcka Belt & Road-projektet till den regionen. Det är Schillerinstitutet som har banat väg för spridningen av klassisk musik och kultur som grundvalen för en dialog mellan civilisationerna som kan begrava den brittiska geopolitiken för gott.

Nu är det knappt två veckor kvar till G20-mötet i Hamburg den 7-8 juli, som kommer att bjuda på historiska toppmöten mellan Trump, Xi, Putin, Abe med flera. Men vad som än blir resultatet av dessa toppmöten så betonar Helga Zepp-LaRouche att hela planeten nu drivs framåt av den överväldigande dynamiken i Belt & Road-initiativet. Dess framgångsrika genomförande hänger, som det har gjort ända från början, på de strategiska och politiska idéer och förslag som bara LaRoucherörelsen bidrar med. Och det är vårt särskilda ansvar, säger Helga Zepp-LaRouche, att använda vårt organiseringsarbete för att föra in skönhet i den politiska debatten.

Nu är rätta tiden att, som Lyndon LaRouche alltid gärna sagt i decennier, ha skoj.

Läs mer om Kinas och Afrikas gemensamma offensiv mot fattigdomen: http://larouche.se/nyheter/2017/06/28/kina-afrika-enas-om-att-utrota-fattigdomen-i-varlden