"66 miljoner människor på flykt: Jordens kommande 50 år"

Uttalande av Helga Zepp-LaRouche, ordförande Internationella Schillerinstitutet och för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet

Helga Zepp-LaRouche skrev den 4 november ett öppet brev med den ovanstående rubriken till Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, med anledning av vad han hade sagt i ett tal två dagar tidigare på Singapore Management University. Steinmeier hade uppmärksammat en föreläsningsserie som samarrangeras av sex universitet i Singapore på temat "En idé om de kommande 50 åren". Han sa att han tyckte att det var ett modigt initiativ, och något som "vi i Tyskland borde göra oftare: att våga blicka genom teleskopet in i framtiden, i stället för att bara sikta in oss på nästa dag, nästa balansräkning eller nästa val." Zepp-LaRouches öppna brev finns på hemsidan för det parti som hon leder i Tyskland, Medborgarrättsrörelsen Solidaritet, BüSo.

http://bueso.de/content/weltweite-fl%C3%BCchtlingszahl-jetzt-66-millionen-die-n%C3%A4chsten-50-jahre-unseres-planeten

På engelska togs detta uttalande upp på LaRouchePAC:s måndagsöversikt: https://larouchepac.com/20171106/looking-through-telescope-future-trumps-trip-could-shape-next-50-years

Zepp-LaRouche välkomnade Steinmeiers inställning. "Att höra detta från er", skrev hon, "är en frisk fläkt, och man kan bara hoppas att den är stark nog att blåsa hela vägen till koalitionsförhandlingarna i Berlin!"

"Med anledning av ert tal i Singapore vill jag skicka er min man Lyndon LaRouches bok med titeln Jordens kommande 50 år, som han skrev 2004. I den boken förutsåg han den nu tydliga förskjutningen av den strategiska dynamiken till Eurasien och definierade den högre förnuftsnivå där ett fredligt samarbete mellan människorna kan äga rum. Den här boken är för övrigt mycket populär i många asiatiska länder."

Zepp-LaRouche rapporterade i brevet om de alarmerande siffrorna som FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi kom med den 2 november. Antalet människor som är på flykt har ökat från 42 miljoner år 2009 till idag nära 66 miljoner.

https://reliefweb.int/report/world/statement-united-nations-security-council-filippo-grandi-united-nations-high

Den avgörande frågan för mänskligheten, skriver Zepp-LaRouche, är: "Kan världssamfundet vända den här trenden, hitta en humanistisk lösning på flyktingfrågan och skapa verklig fred?" Med direkt adress till Steinmeier konstaterar hon att detta är en personlig utmaning för honom, "som tidigare utrikesminister och nu president i ett viktigt land".

Vid sitt framträdande i Singapore hade Steinmeier sagt att "många som ser på EU eller USA idag säger: Tja, det där ser ju inte direkt harmoniskt ut! Och många som ser på Kina ser stabilitet och ekonomisk tillväxt, och detta utan någon rörelse i riktning mot större politisk frihet. Kina utgör därmed en utmaning för västvärlden – inte bara ekonomiskt och geopolitiskt, utan också ideologiskt."

Det stämmer utan tvivel, skrev Zepp-LaRouche, men kanske på ett annat sätt än många i väst föreställer sig. Den kinesiska utvecklingsmodellen har faktiskt gett fantastiska resultat runt om i världen, och kineserna "är kanske politiskt friare än de flesta människorna i väst", medan EU inte ens har börjat analysera varför det är så stor brist på harmoni här.

Talmannen i Europaparlamentet Antonio Tajani förklarade den 30 oktober i ett anförande i det tunisiska parlamentet att EU planerar att öka sin budget för investeringar i Afrika från nuvarande 3,7 miljarder euro upp till 40 miljarder, för att dra i gång en riktig Marshallplan för Afrika. Zepp-LaRouche: "Om EU nu äntligen skulle börja föra en mer förnuftig Afrikapolitik så är det förstås glädjande. Men om man bara gör det utifrån den gamla mentaliteten, att man måste kontra Kinas sidenvägspolitik i Afrika med en 'annan väg', som några européer har sagt, då är det dömt att misslyckas. För den 'nya sidenvägsandan' är lockande, men det är inte propsandet på byråkratiska bestämmelser, bakom vilka det gömmer sig geopolitiska avsikter."

Den ideologiska utmaningen för Europa visavi Kina, förklarade hon, "handlar om att erkänna att betoningen på det gemensamma bästa kanske äger lika stort värde som den individuella friheten", och "de behöver inte heller stå i motsättning till varandra, om man tänker som Friedrich Schiller, att friheten ligger i nödvändigheten."

Zepp-LaRouche avslutade med att ge Frank-Walter Steinmeier rådet att ta fasta på Kinas erbjudande om samarbete om den nya Sidenvägen och välkomna det.

Läs president Steinmeiers tal på engelska här: http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2017/11/171102-Singapore-University.html

Boken av Lyndon LaRouche som nämns i texten ovan, "Jordens kommande 50 år", finns utgiven på svenska på Ny Solidaritets förlag. Boken beskrivs och kan beställas för 200 kr plus porto här: http://larouche.se/artikel/jordens-kommande-50-ar