Petra Karlsson: Tal till minne av Lyndon LaRouche


Schillerinstitutets årskonferens i Stockholm den 16 mars 2019