På tal om U-båtar

Det är anmärkningsvärda ting som sker i Skärgården. Till att börja med kan vi konstatera att det som jagas är en av följande fyra saker.

1. En rysk militär farkost (ubåt)

2. En Nato-ubåt

3. Något som inte är en ubåt utan en mink, motsvarande.

4. En budgetubåt.

En budgetubåt vore naturligtvis i så fall nästan för vältajmad. Det vi vet om den möjliga förklaringen är att det plötsligt är en väldig enighet om att det finns luckor i det svenska försvaret som måste täppas till. Det är ju bra, men det vore ju tråkigt om befolkningen manipuleras med hjälp av anonyma tips från "allmänheten". Det är även nämnvärt att om vi nu rustar upp, eller istället går med i NATO så kommer det att med rätta att ses som aggressivt från ryskt håll. Det är mycket märkligt att när Ryssarna rustar upp så är det krigshets, när vi gör det självförsvar. Istället kan man i samarbete med Ryssland och med viss transparens gentemot våra de facto allierade i NATO bygga upp visa delar av det nedrustade svenska försvaret. Inte minst för att kunna hantera naturkatastrofer och andra ickemilitära hot.
Det är lustigt att alla experter i Sverige verkar vara överens om två ting. "Vi vet inte var ubåten kommer ifrån, eller om det ens är en ubåt". "Fast vi vet att den är rysk."

Om den är rysk så vill de antingen bara jävlas lite eller kolla våra och (övriga) NATO:s reaktioner. Oavsett vad som det är som händer just nu är det värt att påpeka även Sverige håller på att jävlas på motsvarande vis, och nosar på ryskt territorium. Vi vågar mig veterligen oss inte in på territoriet men nafsande på dess kanter syftar uppenbarligen till att göra samma sak som vi nu anklagar ryssarna för att göra.

Beträffande NATO-teorin så kan det sägas att de säkert tycker att det är lägligt att göra så här då de nu har en ny oerfaren halvallierad regering som behöver såväl testas som tuktas. Det mest sannolika förefalla vara att det inte är en U-båt, men att någon tycker det är bra att det här händer. Oavsett vem det är och varför de gör det bör de dock ta i beaktande att vi redan sitter på en krutdurk och att situationen i Ukraina och Syrien är mer än tillräckligt farliga utan att skapa kaos i Östersjön. Vi har inget intresse av konflikt med Ryssland, så en sådan bör undvikas. Världskrig är aldrig bra för någon, och den nya regeringen bör agera som en internationell "honest broker" och alltså syssla med gammalt hederligt fredsmäkleri istället för kaosstrategier, krigspropaganda och utlandsäventyr.