Ordförande Hussein Askarys inledningsanförande till EAP:s möte i Stockholm


Ladda ned mp4

Hussein täcker i inledningsanförandet ovan en hel del ämnen. För att ni bättre ska kunna sätta er in i dessa och agera verkningsfullt publicerar vi här en lista med länkar till relevanta artiklar och videor (samt tidsangivelser när Hussein tar upp dem):

(01:10) Lyndon LaRouches "State of the union".
(03:00) Claudio Giudici talar till demonstranterna som han mobiliserat.
(05:45) Hussein nämner, i sammanhanget av Libyenkrigets konsekvenser, Rysslands motstånd mot vidare operationer av den typen.
(09:35) Mordet på den 32-årige iranske civile kärnfysikern Mostafa Ahmadi-Roshan, som brittisk underrättelsetjänst högst sannolikt utfört, kanske genom ställföreträdare.
Se vidare följande externa länkar:

Aftonbladet, Expressen, SR, SDS, Sourze.se

(11:00) VIPS - Veteran Intelligence Professionals for Sanity
(12:50) EIR-intervjun med Hans Blix
(13:16) 21st Century Science and Technology intervjuar Clinton Bastin
(13:41) LaRoucherörelsens mobilisering mot kärnvapenkrigshotet under jul och nyår (samt före och efter).
(14:35) Schillerinstitutets samtal med den danske utrikesministern
(19:52) Obama skriver under Hitlerlag på nyårsafton
(24:00) Ingen av de republikanska kandidaterna är kvalificerade, jämför bara med LPAC-kandidaterna
(28:00) Hur en organisatör, Cladio Giudici ändrar ett helt land
(31:00) Hussein delar ut LPAC-postern om "Arctic Development
(32:00) Den Eurasiska Landbron
(32:40) LPACTV-videon "Breaking the Ice on Arctic Development"
(38:40) DN publicerar en artikel från sex vänsterpartiledare i Norden, där de bland annat kräver Glass-Steagall.
(42:00) Hjälp till med att bland annat sprida flygblad.