Helga Zepp-LaRouche publicerar öppet brev till Berlins senat

Helga Zepp-LaRouche, ordförande för internationella Schillerinstitutet, publicerade idag följande uttalande med händelse av de skandalösa försök som gjorts av medarbetare i Berlins senat (stadsfullmäktige) att stoppa medborgarrättshjältinnan Amelia Boynton Robinsons från att tala inför skolklasser i Berlin.

Öppet brev till Berlins senat angående Amelia Boynton Robinsons Berlin-besök

Berlin den 6 november 2007

När regeringsinstitutioner missbrukar sin maktposition till att godtyckligt och avsiktligt sprida lögner om personer och institutioner, då står det illa till med rättssamhället. I Tyskland upplevde vi för 70 år sedan hur totalitära regimer inte drar sig för ärekränkning och förtal.

Den i hela världen högaktade och med många utmärkelser hedrade Amelia Boynton Robinson, en av Martin Luther Kings närmaste medarbetare, besökte i slutet av oktober, som en del av sin europaresa, även Berlin. Medborgarrättsrörelsens ”Grand Old Lady” är med sina 96 år inte bara ett tidsvittne av ovärderlig betydelse, som sedan 1930-talet kämpat för afroamerikaners rösträtt och som i Vita Huset år 1965 personligen mottog dokumentet om ”Voting Rights Act” från president Lyndon Johnson; hon är vice ordförande för Schillerinstitutet och just nu, med anledning av USA:s imageförlust under Bush-administrationen, i många länder en vördad representant för det verkliga USA.

Fru Boynton Robinson var så vänlig att under en vecka, inom ramen för sin resa, ställa sig till förfogande för att hålla föredrag inför skolor, kyrkor och sociala inrättningar, något som hon under årtionden gjort, inte bara i USA, utan även i länder i Europa och övriga världen, eftersom det är särskilt viktigt för henne att unga människor lär känna medborgarrättsrörelsens historia och värden. Under de senaste veckorna talade hon inför sådana institutioner i Danmark, Sverige och Frankrike.

Detta gör det mer skandalöst att Berlins senat cirkulerat ett brev till Berlins gymnasieskolor, i vilket det uppmanas att ”det inte får förekomma något samarbete mellan Berlins skolor och Schillerinstitutet”. På sofistiskt vis citeras ”motståndare” och ”kritiker”, som hänvisar till organisationens påstådda ”högerextrema” och ”ungdomssektartade” karaktär.

Som sagt: När regeringskanslier medvetet sprider lögner, då är något ruttet uti staten Danmark. Detta gäller i högsta grad, med tanke på att det citerade förtalet satts i rörelse av faktiskt högerextrema kretsar i USA, nämligen av John Trains och Richard Mellon Scaifes salonger, som arbetar med svarta propagandametoder i de nykonservativas intresse. Dessa kretsar producerar sedan årtionden förtal, som endast tjänar syftet att vara citatskälla för ytterligare förtal, och befinner sig innehållsmässigt och praktiskt i traditionen av de amerikanska intressen som stödde Hitler finansiellt. Den senatstjänsteman, som är ansvarig för att fru Boynton Robinsons inbjudan till skolor i Berlin återkallades, är inte bättre än den busschaufför som beordrade Rosa Parks att tvingas stå i bakre delen av bussen.

Varje ärlig person kan lätt övertyga sig om vilka idéer det är som Schillerinstitutet står för. De största skador som senatens lögner åsamkat, består av att ha berövat många unga människor chansen att i Amelia Boynton Robinson lära känna en exceptionell kvinna, som genom sin höga moraliska och intellektuella standard är precis den förebild för ungdomar som Berlins senat uppenbarligen fruktar.

Helga Zepp-LaRouche
ordförande för internationella Schillerinstitutet

 

Kommentar från Amelia Boynton Robinson om händelserna i Berlin

Den 6 november 2007

Det är mycket beklagansvärt att många av våra professionella och bildade människor sväljer propaganda och sprider den som flugor sprider bakterier, utan att undersöka.

Om en auktoritet skulle tala med dessa studenter om hur det i själva verket ligger till, skulle de kunna ge deras handledare en riktig lektion i sanning. Att finna sig i någons lögner bara för jobbets skull, gör en räddhågad. Ni ska lära er sanningen, för sanningen kommer att befria er.

[”It is very unfortunate, that many of our professional and educated people will swallow propaganda and spread it like flies spread germs without investigating.

If an authority were to talk to these students about the real facts of the matter, they could give their supervisors a real lesson on truth. To go along with a lie of any one for a job makes one fearful. You should know the truth, for the truth will set you free."]

Amelia Boynton Robinson,
vice ordförande för internationella Schillerinstitutet