Occupy Wall Street HAR krav: Glass-Steagall!

Idén att Occupy Wall Street-rörelsen inte har någon inriktning eller några krav är en förbannad lögn som måste skingras nu på en gång. Denna lögn har plockats upp av ett brokigt gäng farliga opportunister som ämnar missleda rörelsen i riktning mot:
a) en jakobinsk pöbel,
b) en repris av WTC-upploppen i Seattle,
c) Obamaitiska populistiska fotsoldater,
d) en yrande massa gröna fascister eller
e) allt på en gång.
Ett team i amerikanska LaRoucherörelsen (LaRouchePAC) håller just nu på att samla ihop råmaterial om deras intrig - var därför förberedd, det är verkligen skumt.

Å andra siden har LaRouchePAC:s organisatörer och flera LaRouche-kandidater, under organisering på plats vid Occupy Wall Street Events vid diverse orter som Wall Street, Seattle och Washington, funnit att rörelsen har konkreta krav. Deras krav inkluderar: Att sparka ut Obama från makten och att med en gång återinföra Glass-Steagall med hjälp av bankdelningsmotionen i Kongressens representanthus (HR 1489).

Kongressvalsandidaten Dave Christie lämnade en rapport till LaRouchePAC sent på kvällen den 8 oktober efter ett lördagsmöte med Occupy Wall Street i Seattle, som drog en folkmassa bestående av minst 1.000 personer. När Dave talade var det inför 300-400 människor. Han talade direkt efter en annan demonstrant, som buats ut av folkmassan när han försökte säga att Obama var emot Wall Street och att folket måste stödja honom! Dave rapporterade han att han "fick en bra reaktion på Glass-Steagall och kravet att dumpa Obama." Efter hans tal fick en kvinna, som hade talat tidigare och hade undvikit Glass-Steagall, tydligen mod att återigen ta mikrofonen för att "ge ett helt föredrag om Glass-Steagall och dess historia."

Nyligen har det också kommit flera rapporter från medier, som börjat rapportera korrekt om de riktiga krav som OWS faktiskt har.

American Prospect rapporterade: "I skrivande stund har denna nya rörelse en rad olika krav: En finansiell transaktionsskatt och ett återinförande av 1932 Glass-Steagall-lagen."

My Central Jersey.com skrev: "Folk samlas i skaror i Washington DC, New York och andra städer i hela USA för att fredligt skapa en nationell dialog, återinföra Glass-Steagall-lagen och att upphäva Citizens' United-beslutet."

Investment News rapporterade att Occupy Wall Street-demonstranter börjar orsaka verklig oro i finansiella kretsar (vilket betyder att det nu är dags att kämpa hårdare!). De skriver att OWS "uppmanade också till att den år 2011 föreslagna banklagen för att återgå till ett sunt bankväsande [namnet på Glass-Steagall-motionen HR 1489 är "Return to Prudent Banking Act of 2011"] antas, vilket skulle få tillbaka några av bestämmelserna i 1933 års Glass-Steagall-lagen."

I Seattle Times finns det ett citat från en demonstrant som säger, "Vi har en tydlig lista av 40 krav med allt från 'få slut på det industriella fängelsekomplexet' till 'återinföra Glass-Steagall.' Det finns någonting för alla."

Den 8 oktober började Inner City Press sin artikel med att säga, "I Zuccotti Park på kvällen i lördags fanns det trummande och gravsten för Glass-Steagall-lagen."

Ärligt talat borde ingen ta den manipulativa propagandan att Occupy Wall Street inte skulle ha några krav på allvar. Denna lögn används av människor som vill lura massan att göra det som Wall Street vill - till exempel, miljörörelsen som existerar på grund av att den finansieras av Wall Street-intressen!

Detta är en kamp för det amerikanska folkets hjärnor och landets framtid - inte om några veckor eller månader, utan nu. Men denna möjlighet, drivkraft och klarhet som nu finns i rörelsen fruktas av våra fiender.

Vi måste hålla fast vid vår uppgift: Ta bort Obama, återinföra Glass-Steagall. LPAC kommer som sagt att ta fram mer om situationen och hur en del av våra fiender ämnar utnyttja populära fördomar för att ta över den effektiva politiska OWS-aktionen, som skrämmer livet ur dem.

(skrivet i USA den 9 oktober 2011)

Se videouttalandet från USA om OWS här (på engelska)