Obama medskyldig till attentatet 911 - 2012 i Libyen

LaRoucherörelsen LPAC i USA genomför en stor mobilisering för att avsätta president Obama för lögner och brott som lett till mordet på den amerikanske ambassadören Chris Stevens. Stridsfrågan sammanfattas i ett flygblad som delas ut i hela USA med följande text:

Lyndon LaRouche krävde den 15 september att den amerikanska kongressen hålls samlad för att omedelbart inleda riksrättsåtal mot president Barack Obama för brott som lett till mordet på den amerikanske ambassadören till Libyen och tre andra anställda amerikaner den 11 september 2012. LaRouche sa:
- President Obama var medskyldig på förhand till de händelser som ledde till döden för fyra värderade amerikanska medarbetare. Det finns tillräckligt med bevis för att omedelbart inleda riksrättsåtal.
- Amerikanska tjänstemän har varnat upprepade gånger under de veckor som föregick attentatet den 11 september i Benghazi, att säkerhetssituationen i staden hade brutit samman. Utrikesdepartementet utfärdade resevarningar till alla amerikaner att inte resa till Libyen. Alla bevis fanns för att vidta strikta säkerhetsåtgärder. Ändå gjordes ingenting. De underlåtelsesynderna ligger på presidentens bord.

LaRouche pekade på hur Obama på tre nivåer är medskyldig till döden för ambassadör Stevens och de andra anställda amerikanerna:
1. Från de första månaderna av sitt presidentskap har Obama vidmakthållit den mörkläggning som började under president George W. Bush och vicepresidenten Dick Cheney av saudiarabiska kungahusets direkta inblandning i attentaten den 11 september 201. Obama träffade 911-offrens familjer i Vita huset i februari 2009 och ombads klart och tydligt att offentliggöra det sista kapitlet på 28 sidor i Kongressens undersökningskommission för attentatet den 11 september 2001, där man i detalj redogör för den roll Saudiarabiens USA-ambassadör prins Bandar bin-Sultan hade i finansieringen av flygplanskaparna. Obama inte bara vägrade att lämna ut dokumenten. Han beordrade den amerikanska riksåklagaren att ingripa mot en stämningsansökan om det saudiska kungahusets medverkan i attentaten den 11 september och ge diplomatisk immunitet åt kungahuset, så att mörkläggningen faktiskt stärktes.
Det hemlighållna kapitlet i kongressrapporten skulle inte bara kunna visa prins Bandars medverkan i finansieringen av attacken den 11 september. Det skulle avslöja det större förhållandet av brittisk-saudisk inblandning i den globala jihadistiska terrorismen, via den skatteparadisbaserade svarta Al Yamamah-fonden, som skapades 1985 av prins Bandar och den dåvarande premiärministern Margaret Thatcher. Det stora bytesavtalet av olja mot BAE:s flygplan har skapat en gigantisk hemlig svart fond, som används för att främja terrorism, subversion, statskupper och mord under tre årtionden. Under den tid prins Bandar försåg flygplanskaparna för 11 septemberattacken med kontanter, erhöll prins Bandar minst två miljarder dollar från Al Yamamah-fondeer, som sattes in på den saudiska ambassadens konton på Riggs national Bank och [den nu för vittvättning av knarkpengar avslöjade brittiska storbanken] HSBC.
President Obama är skyldig till mörkläggning av brotten kring de ursprungliga 11 septemberattentaten, och har på så sätt möjliggjort 2012 års 11 septemberattentat, som ledde till de fyras död i Benghazi förra veckan.

2. President Obamas brott mot konstitutionen att starta krig mot Libyen 2011, vilket ledde till mordet på Khaddafi, släppte lös en våg av anglo-saudiskt understödd nysalafistisk terrorism, som har spritt sig från Libyen till andra delar av Afrika och till Syrien.
President Obamas vägran att vända sig till kongressen för att få tillstånd att starta krig mot Libyen är ett brott som i sig räcker för riksrättsåtal. Enligt Artikel 1, Sektion 8 i den amerikanska konstitutionen är det endast kongressen som har rätt att besluta om USA skall delta i krig, förutom om USA attackerats eller hotas av en omedelbar attack. President Obamas militära aktioner i Libyen utgör "högmålsbrott" enligt Artikel II, sektion 4 i konstitutionen.

3. President Obama visade likgiltighet för den amerikanska personalens liv i Libyen genom att inte vidta lämpliga åtgärder för deras säkerhet, med tanke på de upprepade varningarna för allvarliga sakerhetshot, speciellt i Benghazi. Det finns redan välgrundade bevis för att attentatet mot det amerikanska konsulatet den 11 september 2012, som ledde till döden för ambassadör Stevens och tre andra anställda amerikaner, utfördes av en sidogren till Al Qaida kallad Ansar al-Sharia. Ledaren för gruppen Syfyan bin-Qumu arresterades faktiskt av pakistansk polis strax efter attentaten den 11 september 2001 pga sin anknytning till Al Qaida. Bin-Qumu hölls fängslad på Guantanamofängelset på Kuba från 2002 till september 2007, då han återsändes till Libyen och släpptes ur fängelset. Libyska myndigheter har varnat sina amerikanska motsvarigheter i månader för att Benghaziområdet var en grogrund för jihadistiskt våld, så till den grad att de lokala säkerhetsstyrkorna hade infiltrerats i omfattande grad och den allmänna säkerheten bröt samman. Enligt en ledande amerikansk säkerhetskälla hade Ansar al-Sharia direkt infiltrerat Benghazis regionala säkerhetskommitté och hade full tillgång till information om den amerikanska personalen och lokaler, inklusive det amerikanska skyddsrum där ambassadör Stevens och hans medarbetare uppehöll sig i.
Trots alla dessa varningar fanns, skickades inga marinkårssoldater för att upprätthålla säkerheten vid konsulatet i Benghazi förrän efter attackerna och dödsfallen.

Lyndon LaRouche avslutade:
- Bara för att amerikanska media har tillåtit president Obama fortsätta sina okonstitutionella och mordiska aktiviteter, skall inte kongressen också låta honom göra det. Hans utomrättsliga mord med hjälp av drönare i hela den muslimska världen, hans mörkläggning av den brittisk-saudiska inblandningen i båda 11 septemberattentaten 2001 och 2012 och hans förhärdade likgiltighet för amerikanska diplomaters liv gör sammantaget att varje amerikansk medborgare är i fara varje dag som president Obama förblir på sin post.
- Händelserna den 11 september 2012 kan inte sopas under mattan. Brott har begåtts och presidenten måste hållas fullt ansvarig för sin ömkliga underlåtenhet att sköta sina konstitutionella plikter. Den enda anständiga platsen för detta är den amerikanska kongressens representanthus och en omedelbart påbörjad riksrättsprocess där.

Läs mer på svenska om den brittiska saudiska stödet till terrorismen och 911 genom fonden Al Yamamah på kampanjsidan BAE århundradets skandal

En dossier om president Obamas medskyldighet till det nya 11 septemberattentatet har sammanställts av tidskriften Executive Intelligence Review nr 37/2012 på http://www.larouchepub.com/eiw/public/2012/eirv39n37-20120921/index.html

Läs flygbladet, se videofilmer och dokumentation i frågan på LPAC:s hemsida www.larouchepac.com

Läs om det nya avslöjandet om hur det amerikanska konsulatet i Benghazi i avsaknad av marinkårssoldater hade överlåtit väktaruppgifter, som kontroll av inpassering och inspektion av bilar, till ett brittiskt privat säkerhetsföretag kallat "Blue Mountain Group, som har nära koppling till den brittiska militärens specialstyrka SAS och använde sig av lokalt rekryterade libyska vakter här

Läs om den nya boken om den saudiska inblandningen i 911 av ordföranden för Kongressens undersökningskommission om attentaten senator Bob Graham: "Intelligence Matters: The CIA, the FBI, Saudi Arabia, and the Failure of America's War on Terror" här