Nytt globalt opiumkrig eller en ny ekonomisk ordning?

Befolkningen i USA, Europa och andra delar av världen väntar på en kraftsamling för att lösa den finansiella och ekonomiska krisen, som nu har gått så långt att hela stater hotar gå i konkurs, som i fallet Grekland och flera andra EU-länder, inklusive centret för det bankrutta banksystemet, Storbritannien. Men regeringarna i USA och EU har besvarat förväntningarna med brutala åtstramningsåtgärder mot befolkningarna, i stället för mot bankirerna och spekulanterna som skapade krisen. Tydligast visas detta i "sjukförsäkringsreformen" som Barack Obamas administration klubbade igenom. Den sparar miljarderna som finansinstitutionerna vill ha genom att dra ner på vården för gamla och kroniskt sjuka, som Obama tycker slösar bort nationens resurser! Grekland tvingas skära ner på löner och pensioner och mycket mer för att betala sina skulder till finansimperiets banker.

Nu kommer nästa fas i den fascistiska ekonomiska politiken: hot om krig och terrorism, som ska skrämma befolkningen till att acceptera åtstramning och fattigdom. Källan till den internationella terrorism som drabbat Ryssland, Pakistan, Irak och Afghanistan den senaste tiden är inget annat än London. Som vi visar på LaRoucherörelsens hemsidor, kontrollerar britterna världens största produktionsområde för opium och cannabis i Afghanistan. Inkomsten från drogerna används inte bara av talibanerna utan av en hel rad såkallade islamiska terrorgrupper i hela Eurasien.

USA:s president Obama har gett sin välsignelse till detta brittiska opiumkrig, genom att amerikanska soldater nu ansluter sig till brittiska soldater i Helmandprovinsen för att skydda opiumodlingen och laboratorierna som producerar 93 procent av världens heroin! Obama gör sig därmed, enligt den amerikanske politiske ledaren Lyndon LaRouche, skyldig till brott mot USA, vilket förstärker kraven på riksrätt mot honom.

Detta opium- och terrorkrig riktas dessutom (genom islamisk terrorism) mot Ryssland, Kina och Indien som är de suveräna stormakter som LaRouche menar i samarbete med USA bör visa vägen ut ur finanskrisen genom grundandet av ett nytt valuta- och kreditsystem för att bygga världen ur krisen. Vad britterna och Obama gör är tvärtom att fjärma USA från de andra tre och i stället dra in Ryssland, Indien och Kina i ett samarbete med Brasilien för att bilda den s.k. BRIK-gruppen. BRIK utmålas av Inter-Alphagruppens Nordea som den "framtida tillväxtmarknaden", men är i själva verket bara en ny vända med finansbubblor. I BRIK har Brasilien tagit USA:s plats i "Fyrmaktsstrategin", en direkt attack på LaRouches förslag. Tillväxten i Brasilien bygger på ren spekulation i valutor och räntor.

Men detta, precis som Obamas låtsade "reformpolitik" och klimatbluffen, är kortlivade orgier, som under trycket från krisens verklighet och revolterande massor i USA och Europa snart kan blåsas bort. Frågan är om det går att få befolkningen att agera med förnuft och stödja de konstruktiva idéer som LaRoucherörelsen har varit ensam om att skapa. Frågan fick ett positivt svar när de Demokratiska väljarna i Texas röstade fram en av ledarna för LaRouches ungdomsrörelse, Kesha Rogers, som det Demokratiska partiets kandidat i kongressvalet i november. Det visar att i denna kris kan befolkningen mogna och plötsligt bli kapabel att ta till sig idéer som förut betraktades som "högtflygande" och orealistiska. I år deltar LaRoucherörelsen i Sverige i riksdagsvalet och i flera kommunala val. Det blir ett test på vår svenska nations förmåga att överleva och bana vägen till en bättre framtid!

Läs vidare i Monitor och Fysisk ekonomi april 2010