Ny banklag: Glass-Steagall

Tillbaka till EAP:s program för valet 2010 >>>

Det internationella finanssystemet har nått sitt katastrofala slut och hotar Sverige, liksom alla andra nationer, med ett sammanbrott av inte bara det finansiella och penningmässiga systemet, utan av den reala ekonomin och alla människors levnadsvillkor. Det här var ingen olycka eller oundviklig utveckling. Lyndon LaRouche prognosticerade denna process redan för många år sedan, och EAP har varnat både politiker och medborgare för denna kris i varje valrörelse sedan 1990-talets mitt.

I sin typiska kollapsfunktion visade LaRouche redan år 1995 hur detta skulle ske.

Kollapsen blev möjlig därför att man blandade bankernas produktiva investeringar i industri, jordbruk och annat viktigt, med spekulativa spelverksamheter i det globala finanskasinot. Mer och mer kapital gick från investeringar i den reala, fysiska ekonomin, till spekulation, därför att det lovades mycket större nominell avkastning i spekulation än i produktion. Politiker och regeringar gjorde detta lättare genom avregleringen av finans- och bankverksamheten. Man ville göra det möjligt att flytta mer kapital, till exempel pensionsfonder, kommunala och statliga resurser, till spekulation i fiktiva finansiella medel i hela värden.

Det största misstaget gjordes i USA år 1999 med avskaffandet av banklagen Glass-Steagall, som hade instiftats 1933 av den amerikanska kongressen, kort efter president Franklin Roosevelts tillträde. Glass-Steagall-lagen var en nyckelfaktor i återuppbyggnadsmiraklet "New Deal" under hela 1930-talet, och för att omöjliggöra den typ av destruktiv finansspekulation som hade orsakat den stora depressionen i USA och resten av världen.

Genom Glass-Steagall-lagen, som kopierades i Europa efter andra världskriget, separerades banker från finansbolag (s.k. "investment banks"). Banker garanterades av staten, men finansbolagen gavs inget skydd. Samtidigt infördes en statlig insättargaranti. Det förfallna banksystemet i USA, som hade gått på samma spekulationsspel som bankerna har gjort idag, stabiliserades i 60 år.

Glass-Steagall-lagen var en återbekräftelse av det sanna "amerikanska ekonomiska systemet", som etablerades genom den amerikanska revolutionen mot det brittiska imperiet 1776 och grundandet av den amerikanska konstitutionella republiken. Alexander Hamilton utformade detta system både som en av författarna till konstitutionen och som USA:s första finansminister. Den viktigaste principen i detta var att statens främsta uppgift är att skydda och främja den allmänna välfärden för befolkningen och framtida generationer, inte att främja "marknadens" bästa. Detta skulle drivas genom en statlig kontroll över valutan, krediter och banksystemet, så att privata intressen inte ställs framför samhällets allmänna välfärd.

Detta betyder vidare att den av staten skapade valutan ska kanaliseras i form av krediter från en nationalbank, genom reglerade privata banker till produktiva projekt i infrastruktur, industri, jordbruk, sjukvård, utbildning och vetenskapliga projekt. Privata banker och företag garanteras både friheter och skydd för att delta i denna nationella byggnadsuppgift.

Detta var kärnan i det amerikanska ekonomiska systemet som gjorde USA till världens största ekonomiska kraft på jorden, fram till mordet på John F. Kennedy 1963.

Sverige hade också liknande regleringar som Glass-Steagall, som skilde banker från finansbolag, men dessa regleringar upphävdes, med katastrofala resultat, i avreglerings- och globaliseringsvågen på 1980- och 90-talet.

Ett globalt Glass-Steagall kan sätta stopp för åderlåtningen av världsekonomin. Genom en Glass-Steagall-lag och internationella överenskommelser kan de giftiga fiktiva finanspapperen och skulderna separeras och skrivas av, medan de nödvändiga bankverksamheterna skyddas för att användas i en realekonomisk återhämtningsprocess.

Om EAP röstas in i riksdagen, kommer den här Glass-Steagall-banklagen att vara första prioritet, och vi kommer att uppmana andra partier att stödja den.

Se programpunkten som video: www.larouche.se/val2010

michael.goj@nysol.se

Text till bankdiagrammet:

Dela bankerna! Staten kan alltid hålla igång betalningssystemet och allmännyttig bankverksamhet utan att behöva ge gigantiska bidrag till spekulanter på dekis. En ny uppdelning av dagens banker enligt Glass-Steagall skulle sanera bankerna och upphäva statens "underhållsplikt" gentemot pyramidspelen med hedgefonder, CO2-swaps och derivat. Dessa spekulationsaffärer måste bankerna lämna bort till separata finansbolag, som kan gå i normal konkurs så att förlustpapperen kan kastas i papperskorgen. Spekulationer får inte äventyra välfärden för nu levande och framtida generationer!