Efter Obamas nazireform: Nu har Gideon valt ut sin armé

Armén har formerats, vid floden Potomacs stränder, för att nedkämpa de fientliga styrkor som står uppställda mot våra Förenta stater: våra yttre fiender och smitare, såväl som inre.

I dagens USA deltar huvudsakligen tre styrkor i striden:

1. Patrioterna, vilkas politiska styrkor nu närmar sig hela 60 procent av befolkningen i rösträttsålder. De föraktar president Obama, till och med hatar honom ibland, men de hatar partifunktionärerna som stöder Obama mycket, mycket mer.

2. Där finns fiendestyrkorna, bl.a. de naziliknande beteendenissarna i Obama-administrationen och dess anhängarskara, som faktiskt för närvarande stöder president Obamas agenda.

Och, för det tredje:

3. Desertörerna och lycksökarna som samlas i vår republiks politiska organisationer som en jättesvärm kackerlackor i våra politiska kök.

Gör rent i det köket, då kan republiken räddas. Skadedjuren som smutsar ner våra politiska kök är livrädda för dagsljus.