Nöduttalande till president Obama och det amerikanska folket (text)

Den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche spelade den 26 mars 2009 in ett nöduttalande riktat till USA:s president Barack Obama och det amerikanska folket. Detta för att förhindra att Obama begår det fruktansvärda misstag som skulle leda till förstörelsen av inte bara hans eget presidentskap utan hela USA som nation.

Se den svensktextade videon här!

LYNDON LAROUCHE: Ni kanske minns att jag den 25 juli 2007 var den enda person som varnade för det som hänt med världsekonomin sedan dess. På senare tid har några ledande ekonomer stigit fram och stött ett liknande synsätt. Som expert säger jag att denna politik, som man har prackat på presidenten, mycket snabbt kan få presidentskapet och USA att gå under. Det finns inget sätt för presidenten att politiskt överleva denna politik, inte ens på kort sikt. Först och främst är den inkompetent, författningsvidrig och kommer att förstöra USA. Och folk därute - inte de liberaler han lyssnar på, utan de typiska medborgarna, de undre 60 till 70 procenten - kommer tvärt att vända sig emot honom, såvida han inte överger denna galna politik.

Det finns en lösning, och har alltid funnits en lösning, alltsedan jag lade fram den mellan den 25 juli och september 2007: Låt detta system omorganiseras under ett konkursförfarande. Ta allt skräp och släng bort det! Omorganisera bankerna enligt Glass-Steagall-kriterierna. Rädda bankerna. Rädda inte fordringsägarna! Rädda bankerna genom att ge dem statliga krediter så att de åter kan bli solventa.

Gå inte i borgen för spekulanterna! Muta inte spekulanterna! Annars kommer du inte att vara president mycket längre, herr president.

Jag har gjort allt jag kan för att hjälpa dig att överleva som president och lyckas. Men detta misstag du nu har gjort, under dålig rådgivning - inkompetent rådgivning - kan sänka dig, sänka presidentskapet, och sänka USA. För om du faller nu, kommer du att ta USA med dig i fallet. Och du kommer att bli alltmer impopulär under de kommande dagarna och veckorna. Så ändra dig, nu! Gå ifrån denna politik, som hur som helst är författningsvidrig. Och inte bara författningsvidrig - även omoralisk!

Så var en moralisk president: Förkasta detta! Och jag är säker på att den stora majoriteten av amerikaner kommer att stödja dig, om du gör detta. Lägg av med detta nu, herr president - det är ett fruktansvärt misstag. Jag är experten: Jag är den bäst kvalificerade experten. Visst finns det andra som mer eller mindre håller med mig, i ledande kretsar. Men det är jag som är experten, och jag säger till dig: Begå inte detta misstag. Det är politiskt självmord. Sluta upp med det nu!