NEJ TILL NATO! BRIKS - en väg ur kaoset

Två världssystem står mot varandra: Det konkursmässiga liberala nordatlantiska systemet och den framväxande infrastruktur- och tillväxtbaserade BRIKS-kretsen med grundarländerna Kina, Indien, Ryssland, Brasilien och Sydafrika i spetsen. Den totalt missriktade ekonomiska politiken de senaste 40 åren i Västeuropa och USA har lett till lägre levnadsstandard, försämrad produktivitet, sociala spänningar och en förlorad framtidstro. För att behålla makten över världen måste de styrande eliterna i detta område se till att alla länder i världen för samma ekonomiska åtstramningspolitik som i sina egna moderländer. De tillåter inga suveräna nationer som vill bygga en värld i den westfaliska fredens anda med samarbete för att bygga en bättre framtid.

När Vladimir Putin blev Rysslands president tittade han världen i ögonen och frågade: Vill ni ha ett fredligt samarbete med oss i Ryssland? USA:s administration under Bush II, NATO och EU svarade:
”Nej, vi vill förstöra er och ert land, vilket vi nästan lyckades med när Jeltsin styrde. Vi skall inringa er militärt, kulturellt och ekonomiskt. I Tjetjenien har vi redan förberett en stöt söderifrån genom att låta vår nära allierade Saudiarabien sprida sin statsreligion wahabismen i norra Kaukasus. Vi kommer så snart som möjligt att erbjuda alla före detta sovjetrepubliker och tidigare Warszawa-pakt-medlemmar NATO- och EU-medlemskap men absolut inte er. Vi kommer att nära er gräns placera robotar som vi kommer att kalla missilförsvarssystem som både kan slå ut er andraslagsförmåga och snabbt omprogrammeras till medeldistansrobotar. Vi kommer att säga att dessa är avsedda för robotar från Iran, Nordkorea eller terrorister. Vi kommer ofta att ha militära manövrer som övar angreppskrig nära ditt lands gränser där också så kallade neutrala länder som Sverige och Finland deltar så att du vet att du inte har några vänner i väst.

Detsamma kommer vi att göra ekonomiskt. Vi har under 10 år, från 1990 till 2000, sett till att länderna i före detta Östeuropa inte fick chansen att utvecklas till suveräna nationer med en blomstrande ekonomi utan sjönk ned i en djup fattigdom utan framtidsutsikter. Nu erbjuder vi dem EU-medlemskap för att få kontroll över deras ekonomiska politik så att de inte hittar på något mot vår vilja. En av fördelarna med detta är att vi kan använda östeuropeisk arbetskraft för att sänka lönenivån i våra egna länder så att den nödvändiga åtstramningspolitiken kan genomföras utan större problem.

Kulturellt och ideologiskt kommer vi att satsa massor med miljarder dollar eller euro, antingen direkt från de olika staterna eller från organisationer som står oss nära som National Endowment for Democracy, George Soros’ Open Society Foundation och 100-tals andra liknande organisationer för att propagera för det Brittiska Imperiets husideologi, liberalismen.

De länder som inte vill eller är tveksamma kommer vi att använda Tony Blairs regimförändringspolitik mot, liksom vi gör i övriga världen med länder som inte följer våra direktiv.”

Ryssland tänker inte backa. Inte Kina heller. BRIKS-politiken rullar på och den nya finansiella infrastrukturen skapas just nu. Den 24 oktober grundades den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) av 21 länder med ett startkapital av $100 miljarder. Några dagar tidigare inbjöd Kinas president Xi USA:s president Obama att vara med och grunda banken. Hans inbjudan möttes med isande tystnad. Redan tidigare har BRIKS startat den Nya utvecklingsbanken (NDB) också med ett startkapital på $100 miljarder. Denna gruppering förbereder sig också för ekonomisk krigföring från aggressiva spekulationsfonder efter erfarenheterna från den så kallade Asienkrisen 2007. Därför har de startat en stödfond (Contingency Reserve Arrangement) också med $100 miljarder.

Byggandet för framtiden har redan börjat. Egypten bygger en ny Suezkanal. Kina bygger vidare på den nya sidenvägsstrategin för att knyta samman Kina och Europa med utvecklingskorridorer. Kina bygger många infrastrukturprojekt i Afrika och har erbjudit sig att knyta samman alla afrikanska huvudstäder med höghastighetsjärnvägar. Etiopien har en motsvarande utveckling baserad på vattenkraft och modernisering av jordbruket. När Europa kontrollerade ekonomin i Afrika plockade man bara ut råvarorna och gav inget i gengäld. Nu byter Kina råvaror mot infrastruktur som skapar förmåga till vidare utveckling till moderna nationer. President Xi beskrev Kinas politik i ett tal i Beijing den 28 november: ”Vi har förespråkat byggandet av en ny typ av internationella relationer stödd på samarbete som båda tjänar på, att införa och följa en politik som upprätthåller rättvisa, stöder gemensamma intressen och stävar mot en ny vision som innehåller gemensam, allsidig, samverkande och hållbar säkerhet.”

Det är denna politik som den västliga eliten inte kan acceptera. Därför bedrivs en konfrontations- eller regimförändringspolitik mot dessa länder. Vissa delar av denna elit är beredd att gå till världskrig för att behålla det nuvarande maktförhållandet. De militära provokationerna mot Ryssland kan lätt gå överstyr och leda till våldsamma incidenter som går ur kontroll och vi hamnar i ett världskrig.

Det är mot denna bakgrund som det politiska kaoset i Sverige, som det nuvarande parlamentariska läget har skapat, skall bedömas.

Åter till Ny Solidaritet: http://larouche.se/artikel/valpamflett-nej-till-nato-briks-en-vag-ur-kaoset