Mrs ”M” drar in sina västliga allierade i en farlig konfrontation med Ryssland

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 17 mars 2018

Det tog bara en enda dag efter att förbundskansler Merkel i sin ämbetsed hade svurit att "skydda det tyska folket från skador" innan hon genom det gemensamma uttalandet från regeringarna i Frankrike, USA, Storbritannien och Tyskland helhjärtat ställde sig bakom den brittiska regeringens ansvarslösa provokation mot Ryssland. Macron, Trump, May och Merkel förklarade där att det inte fanns "någon annan rimlig förklaring" till nervgiftattacken mot den tidigare dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia än att Ryssland var skyldigt till dådet. Denna operation är så fräck att det bara finns en rimlig förklaring till den: det brittiska imperiet vill dra in hela västvärlden i en upptrappning av det nya kalla kriget och eventuellt mer. Och fru Merkel spelar tanklöst med.

Under tiden har en rad namnkunniga experter pekat på att Mays 24-timmarsultimatum till den ryska regeringen att förklara hur nervgiftet "novitjok" hade kommit från Ryssland till Storbritannien var ett klart brott mot OPCW:s regelverk. OPCW, Organisationen för förbud mot kemiska vapen OPCW, som också Storbritannien är med i, kräver att ett materialprov på giftet tillställs OPCW för en oberoende undersökning, och därefter har det utpekade landet, alltså Ryssland, tio dagar på sig att yttra sig om anklagelsen.

Craig Murray, tidigare brittisk ambassadör i Uzbekistan, beskriver "novitjok"-historien, som den brittiska regeringen inte har redovisat något som helst bevis för, som en bluff i samma tradition som de påstådda "massförstörelsevapnen i Irak", vilken som bekant byggde på uppgifter från den brittiska underrättelsetjänsten MI6. Murray påpekar vidare att chefen för den enda brittiska fabriken som framställer kemiska vapen, dr Robin Black, så sent som 2006 i en ansedd vetenskapstidskrift betonade att bevisen för att detta gift överhuvudtaget existerade var få, och att dess kemiska sammansättning var okänd. Trots att Storbritannien alltså inte hade tillgång till några prover – alltså inte hade någonting som giftet som användes mot Skipal kunde jämföras med – påstod May att bara Ryssland kunde vara skyldigt. Kemvapenfabriken ligger för övrigt i Porton Down, intressant nog bara tolv kilometer från Salisbury, där attacken ägde rum. På grund av novitjoks oklara natur förde OPCW inte heller upp det på sin lista över kemiska vapen.

Historien blir ännu intressantare när man tar en närmare titt på Christopher Steeles roll i den. Sergej Skripal, som vid den tiden arbetade för den ryska militära underrättelsetjänsten, värvades av allt att döma 1995 som brittisk dubbelagent av en MI6-agent vid namn Pablo Miller. Värvningsoperationen skedde under överinseende av Steele, som vid den tiden arbetade under diplomatisk täckmantel i Moskva. När Steele "lämnade" MI6 2009 grundade han det privata säkerhetsföretaget Orbis Business International, vars affärsidé var att PR-mässigt marknadsföra beskyllningar mot Ryssland. Det gällde bland annat "Project Charlemagne" om påstådd rysk inblandning i val i Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland, påstådd rysk finansiering av Le Pen, Berlusconi och AfD och en påstådd rysk kampanj för att förstöra EU.

Men det verkliga mästarprovet i Steeles karriär som hemlig agent är kuppförsöket mot Trump som skett i ett samarbete mellan Obama-administrationens underrättelsechefer, det Demokratiska partiets ledning, Hillary Clintons kampanjorganisation och den brittiska underrättelsetjänsten, ett kuppförsök som uteslutande har byggt på den "smutsiga dossiern" om Trump som Steele och Orbis satte ihop. Det amerikanska representanthusets underrättelseutskott tillkännagav nyligen resultatet av sin mer än årslånga utredning – nämligen att det absolut inte har förekommit något hemligt samarbete mellan den ryska regeringen och Trump.

Senatorerna Grassley och Graham föreslår i stället i ett brev till justitieminister Sessions och hans andre man Rosenstein att en särskild åklagare ska tillsättas för att utreda FBI och höga tjänstemän i justitiedepartementet med anledning av de välgrundade misstankarna om ett hemligt samarbete med den brittiska underrättelsetjänsten och Steeles märkliga roll. Därmed hamnar hela den s.k. "deep state", den hemliga underrättelsestaten i staten, och hur hopflätad den är med den brittiska underrättelsetjänsten, i fokus för den amerikanska kongressens intresse.

Peter Van Buren, med 25 års erfarenhet på olika höga befattningar i det amerikanska utrikesdepartementet, satte i en artikel med rubriken "Christopher Steele: Det verkliga utländska inflytandet på valet 2016?" fingret på hur skickligt Steele gått till väga. Steele och hans företag Orbis satte inte bara ihop dossiern som skulle bevisa att Trump hade Putin att tacka för sin valseger, utan han och diverse medarbetare till Orbis genomförde en heltigenom professionell operation för att placera denna desinformation högt upp i den amerikanska statens institutioner och dra igång ett fullt informationskrig mot den amerikanska allmänheten. Steele lyckades åstadkomma en s.k. "collaboration loop", en rundgång där han fick föregivet "oberoende" källor att bekräfta hans desinformation, vilket gjorde att desinformationen sedan kunde användas för att utverka tillstånd från den hemliga FISA-domstolen för elektronisk övervakning av Trump och hans team.

Vem mer i denna operation hörde till Orbis-teamet, som överlämnade Steeles dossier till Trumps motståndare John McCain under en konferens i Kanada? Jo, Andrew Wood, som var Storbritanniens ambassadör i Moskva vid samma tidpunkt som Skripal värvades av Miller under Steeles överinseende. Återstår bara att nämna att Steele av MI6 fick uppdraget som handläggare ifråga om anklagelserna mot Ryssland i fallet Litvinenko, ett slags föregångare till Skripal-fallet.

Med andra ord: Samma krets av "tidigare" medarbetare på MI6 som låg bakom propagandaoperationen om Trumps påstådda Rysslandskopplingar, vilken nu misskrediterats som "fake news", står i centrum för Skripal-attacken. Om det vaggar som en anka, kvackar som en anka och ser ut som en anka, så är det troligtvis också en anka, det vill säga: en operation av den brittiska underrättelsetjänsten.

Den ryske utrikesministern Lavrov kommenterade den antiryska hysterin i väst på forumet "Ryssland, ett land fullt av möjligheter" i Moskva med orden: "Det som vi upplever nu är att USA och dess västliga allierade har upptäckt att den 500 år långa perioden av västlig dominans i världspolitiken går mot sitt slut." Övergången till en ny multipolär, demokratisk och rättvis världsordning kommer att ta lång tid, konstaterade han, men den är redan plågsam för dem som under flera århundraden varit vana vid att styra världen.

Samma maktens arrogans gjorde att det nyliberala etablissemanget i hela fyra år underskattade den enorma dynamiken i Kinas nya Sidenvägspolitik, som vid det här laget 140 länder deltar i, för att nu desto mer hysteriskt reagera på det faktum att detta nya paradigm redan är det dominerande i världen. Av samma skäl underskattade detta etablissemang Rysslands återuppstigande under Putin, som med sin presentation av nya vapensystem baserade på nya fysikaliska principer i sitt tal den 1 mars demonstrerade att Ryssland på intet vis bara är en "regional makt", utan på en del områden teknologiskt ligger före väst.

I stället för att svara på dessa nya strategiska realiteter med metoder hämtade ur underrättelsetjänsternas låda med smutsiga tricks eller godkänna dessa metoder med "solidaritetsförklaringar", behöver vi utforma vår egen politik. I stället för att betrakta den nya Sidenvägen som ett hot mot en unipolär värld som i alla fall inte finns kvar, borde vi välkomna Kinas erbjudande om ett vinn-vinn-samarbete. Den hysteriska kampanj som nu bedrivs mot Ryssland och Kina är en tydlig förkrigspropaganda för ett nytt världskrig, där hela mänskligheten bara kan stå som förlorare.

I stället för att förnedra sig till att vara en koloni till det brittiska imperiet borde Tyskland på ett avgörande sätt medverka till att forma den mänsklighetens gemensamma framtid som president Xi hela tiden talar om. Med vår storartade tradition från den tyska klassiska kulturen och arvet från alla våra skalder, filosofer och uppfinnare kan vi ge vårt bidrag till att forma en mer mänsklig framtid.

Om vi tackar ja till erbjudandet om samarbete med den nya Sidenvägen – som de öst-, mellan- och sydeuropeiska länderna, länderna på Balkan, Schweiz och Österrike redan gjort – kan vi tillsammans med Ryssland och Kina inte bara ekonomiskt bygga upp Mellanöstern och utveckla den afrikanska kontinenten, och därmed lösa flyktingkrisen på det enda humana sättet, utan vi kan också bygga upp en ny global säkerhetsarkitektur baserad på ekonomisk integration. Om den etablerade politiska klassen i det här landet ändå visar sig oförmögen att överväga ett perspektiv som kan garantera vår nations långsiktiga överlevnad, då borde alla tänkande människor genast se till att samarbetet med den nya Sidenvägen förs upp på agendan här.

Om Theresa May tycker att hon måste imitera Judi Dench som "M" i en James Bond-film så är det en fråga om dålig smak. Att med denna förebild låta sig dras in i en konfrontation med Ryssland är ansvarslöst.

av Helga Zepp-LaRouche
17 mars 2018

zepp-larouche@eir.de

Läs Barbara Boyds analys: "Perfidious Albion: The Fatally Wounded British Beast Lashes Out – Skripal Poisoning a Desperate British Attempt To Resurrect Their American Coup":
https://larouchepac.com/20180318/perfidious-albion-fatally-wounded-british-beast-lashes-out

Läs vad den tidigare brittiske ambassadören i Uzbekistan skriver om novitjok-historien:
https://www.craigmurray.org.U.K./?s=%22Novichok+story%22

Läs Peter Van Burens initierade kommentar till kuppförsöket mot Trump:
http://www.theamericanconservative.com/articles/christopher-steele-the-real-foreign-influence-in-the-2016-election/

Följ Helga Zepp-LaRouche varje vecka genom hennes webcast på engelska varje torsdag. Den senaste finner du på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/ eller https://larouchepac.com/

http://www.larouche.se/nyheter/2017/10/04/varje-torsdag-kl-18-webcast-med-helga-zepp-larouche

Helga Zepp-LaRouche höll den 10.2 2018 en lektion om Kina och
idéerna bakom den nya Sidenvägen. Den inledde kursen som heter "Ending
Geopolitics: What is the New Paradigm?" (Att göra slut på geopolitiken: Vad är det nya paradigmet/tänkesättet?) Läs mer om hur du kan se kursens lektioner här: http://www.larouche.se/node/4555

Följ på Twitter!

Följ LaRouchePAC på Facebook

Följ svenska Schillerinstitutet på Facebook https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/