Monitor och Fysisk ekonomi, oktober 2014

Monitor nr 4 oktober 2014. Innehåll:
1. Ledare: Optimismen kring BRICS smittar
2. Helga Zepp-LaRouche hyllad i Kina
3. Modi: Gör utveckling till en massrörelse!
4. LaRouche om Modi och BRICS-samarbetet
5. Kina höjer ribban
6. Unesco hyllar BRICS utbildningssatsning
7. Brittiska imperiets mardröm blir verklighet
8. LaRouche: Obama kan införa diktatur i USA
9. Sunniteologer avfärdar irrlärorna från ISIS
10. Sveriges stora chans efter valet
11. Diskutera BRICS på EAP:s facebooksida
12. EAP-TV varje vecka på Öppna Kanalen
Fysisk ekonomi: Flygbladet utdelat vid Riksdagens öppnande 2014
13. Skall politiker bara ordna jobb i vapenindustrin?
14. BRICS-dynamikens nya projekt
15. Världsordningen efter murens fall: Vila i frid, skriver Guardian

MONITOR - LADDA NED PDF

FYSISK EKONOMI: Flygbladet utdelat vid Riksdagens öppnande 2014 - LADDA NED PDF

1. Ledare: Optimismen kring BRICS smittar

Medan media och politiska ledare i Europa och USA ägnar sig åt krigsliknande propaganda mot Ryssland, sker den faktiskt avgörande utvecklingen i världen på annat håll. Lyndon LaRouche betonade i sin fredagsdiskussion på internet den 29 augusti att vad vi ser är en världsrevolution med BRICS-länderna i mitten (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika). Dessa länder närmar sig varandra i en gemensam politik att på djupet utveckla sina ekonomier och sin befolkning med framtiden som utgångspunkt.

Detta betyder slutet för den nuvarande misslyckade transatlantiska politiken, som enbart överlever på plundring av tidigare skapat välstånd, samtidigt som man skapar kaos och konflikter över hela världen i ett försök att rädda sitt döende system. Ytterligare en fingervisning om den nya konstellation som håller på att ta form i världspolitiken är den sydafrikanske presidenten Zumas veckolånga besök i Moskva. Detta ledande afrikanska land, som varit det brittiska imperiets och västvärldens stödjepunkt i mer än hundra år, har gått in i BRICS och ett samarbete med Kina och Ryssland.

President Zuma mötte president Putin och diskuterade sin stora plan att säkra sitt lands energiförsörjning med sex nya kärnkraftverk. Precis som vid andra möten med BRICS-länderna i den rasande snabba utvecklingen tecknades ett stort ekonomisk samarbetsavtal där Ryssland skall hjälpa Sydafrika bygga upp en egen industri för att kunna bygga kärnkraftverk och vidareförädla sina stora urantillgångar till en full bränslecykel.

BRICS bygger också ut sitt samarbete med Egypten, som med detta stöd dragit igång sitt största nationella utvecklingsprojekt på 140 år: en ny Suezkanal. Den brasilianska presidenten Dilma Roussef har bjudit in Egyptens president al-Sisi till Brasilien.

Så integreras land efter land med hjälp av tusentals ekonomiska avtal mellan BRICS-länderna och de länder som de samarbetar med. Vid BRICS-mötet den 14-16 juli i Fortaleza i Brasilien deltog ledarna för hela Latinamerika och skrev ekonomiska samarbetsavtal med varandra vid alla sidomöten och resor som arrangerades vid sidan av toppmötet. BRICS är därmed inte huvudsakligen en asiatisk process utan har fått med sig även Afrika och Latinamerika i vad som måste betecknas som en utvecklingsexplosion.

Hittills har tredje världens möjlighet till utveckling hämmats av brist på infrastruktur, teknik och finansiering. Med BRICS Nya utvecklingsbank, valutasamarbete, avancerade tekniska projekt och vetenskapligt samarbete med de högsta ambitionerna någonsin i världen håller hindren på att byggas bort i en rasande takt. Sedan sommarens genombrott har länderna fallit i armarna på varandra för att förlösa sina enorma potentialer som så länge varit outnyttjade. Varje nytt steg, varje nytt gigantiskt utvecklingsavtal smittar nu av sig och skapar en enorm optimism och självmedvetenhet i BRICS-länderna och deras partners.

– Perspektivet är lysande, underströk LaRouche. En ny dynamik för ekonomisk utveckling har kommit till stånd, vilken Europa och resten av världen skulle må väl av att ansluta sig till omedelbart.

2. Helga Zepp-LaRouche hyllad i Kina

I månadsskiftet augusti-september besökte ordföranden för det internationella Schillerinstitutet Helga Zepp-LaRouche Kina under två veckor för att delta i flera konferenser, träffa många personer för politiska samtal och ge flera intervjuer i viktiga kinesiska medier.

Som avslutning på besöket talade Zepp-LaRouche den 5 september på en konferens i Beijing som handlade om Nya Sidenvägen och hölls av tidskriften Investeringar i Kina. Hennes föredrag om den globala strategiska betydelsen av Nya sidenvägen presenterades av professor Bao Shixi, som betonade att hela idén om denna kommer från henne och hennes man Lyndon LaRouche. Investeringar i Kina utges av Kinas Nationella utvecklings- och reformkommission, som är den viktigaste plankommissionen och är direkt underställd regeringen. De flesta av konferensdeltagarna kom från olika institutioner som ansvarar för att realisera utvecklingsperspektiven för den Nya sidenvägens ekonomiska utvecklingskorridor. Zepp-LaRouches föredrag lyfte samtalen till en hög nivå och var något som många återkom till i diskussionerna. Hon betonade att Nya sidenvägen är detta århundrades nya fredsordning.

Denna konferens var höjdpunkten på hennes Kinabesök, som var det andra i år. På resan hade hon också deltagit i en annan Sidenvägskonferens i staden Lanzhou en knutpunkt långt in i Kina för den gamla medeltida Sidenvägen. Hon intervjuades på bästa sändningstid e den engelskspråkiga kinesiska TV bolaget CCTV med anledning av segern över fascismen i Andra världskriget. Hon gav också en längre intervju i det engelskspråkiga programmet Radio China International sitt arbete i årtionden för den Nya sidenvägen.

3. Modi: Gör utveckling till en massrörelse!

Den indiske premiärministern Narendra Modi gjorde ett triumf-artat besök i USA med tal inför FN:s generalförsamling och tal till 20.000 jublande amerikansk-indier i New Yorks stora arena Madison Square Garden. Han summerade med en tweet vad som var han främsta budskap till världen: ”Låt oss göra utveckling till en massrörelse, precis som Mahatma Gandhi gjorde befrielserörelsen till en massrörelse!”

Modi fångade samma BRICS-optimism i ett tal till Rådet för utrikesförbindelser i New York:
– Och det är som en magnetisk effekt överallt: Det är en atmosfär av kapplöpning till utveckling, kapplöpning till tillväxt.”

Modi sa att han i valet drivit två huvudfrågor: Utveckling och regeringsduglighet.
– Inga lösningar på problem kan tas fram om vi inte fokuserar på just dessa två saker. Att sikta på dessa mål, sa Modi, betyder att man höjer sig över småsaker.

– Det är svårt men ungdomen entusiasmeras. Och Indien är ett lyckligt lottat land. Vi är den äldsta civilisationen i världen. Dessutom det mest ungdomliga landet i världen. Det är en mycket unik kombination vi har. ... Sextiofem procent av vårt folk är under 35 år.

Modi har trätt fram som en världsledare och hans tal till indier-amerikanerna påminde dem om Martin Luther King i talet om den amerikanska drömmen.

I sitt tal i FN som han höll på hindi och utan manuskript attackerade han FN för att under sin 69-åriga existens inte genomdrivit vad det skapades för. FN hade varit undfallande för de länder som styrt bort från FN:s utvecklingsagenda och inte varit ärligt om vilka som bar skulden till detta.
– När vi tänker på omfattningen av de behov som finns i världen 2,5 miljarder utan enklaste sanitet, 1,3 miljarder utan elektricitet, eller 1,1 miljarder utan tillgång till dricksvatten, så står det klart att vi behöver en mer genomgripande och samlad direkt handling. I Indien är de viktigaste punkterna i min utvecklingspolitik fokuserade på just dessa frågor. Utrotandet av fattigdomen måste kvarstå som kärnfrågan för Utvecklingsagendan och ha vår fullständiga uppmärksamhet, sa Modi.

Modi gick också in på den nya inkluderande världsordning som är BRICS-ländernas ledstjärna:
– Fortfarande idag arbetar vi i olika G med olika nummer. Indien är med i flera. Men hur mycket kan vi samarbeta som G-1 eller G-Alla? Å ena sidan sägs att våra öden är sammanflätade, å den andra att vi fortfarande tänker i form av nollsummespel. Om den ene vinner, förlorar jag. Det är lätt att bli cynisk och säga att inget kommer att ändras, men om vi gör det, riskerar vi att dra oss undan vårt ansvar och sätta vår gemensamma framtid i fara.

4. LaRouche om Modi och BRICS-samarbetet

I en diskussion med sina medarbetare om de universella principer som går att se i Modis framträdande under sina dagar i USA, sa Lyndon LaRouche den 30 september:
– Samhällets naturliga form är skapandet av en högre tillstånd av existensen av det mänskliga samhället, och jag menar i dess alla effekter. Vad vi ser nu ifråga om premiärminister Modi, av vad han gjorde på Manhattan osv., var att han gjorde exakt detta! Men han är inte någon isolerad person. Det är just det som saken gäller – han är inte bara en person som lyckades med det och åstadkom det. Nej, det var avsiktligt! Det händer i Kina med avsikt! Det som händer i Ryssland är avsiktligt, och försök inte eliminera Ryssland från detta!

– Och därför, vad vi håller på med, är att ta olika delar av världen, olika delar av regeringarna i världen och vi fogar samman dem som samarbetande enheter, för att nå ett globalt mål, att förverkliga något globalt...

– Och det är vad detta innebär: Det är vad som hände på Manhattan! Det är sammanfogandet av olika element i världen av det mänskliga samhället, element som aldrig har sammanfogats tidigare!

5. Kina höjer ribban

”Titta på vad Kina gör på månen: Det är vår måttstock. Det är Kinas program som kommer bestämma mänsklighetens framtid, eftersom det Kina gör blir en utmaning för hela planeten. Detta är den ultimata utmaningen. Den som inte är på samma nivå som Kina är ingenting! Det Kina gör stakar ut mänsklighetens framtid. Kina har skapat en måttstock för mänskligheten och det är denna måttstock vi har att hålla oss till.” – Lyndon LaRouche 2.8.2014

Den måttstock mänsklighetens alla ansträngningar mäts med från och med nu är det kinesiska vetenskapsprogrammet att ta fram fusionskraft genom att använda månens helium-3. Kineserna har med detta program höjt ribban.

Medan planetens transatlantiska delar hängett sig en sinnessjuk, ovetenskaplig, jordbunden miljöpolitik som kännetecknas av minskad energiflödestäthet, har kineserna definierat hela vetenskapsprogrammets uppdrag utifrån rymdforskning. Då helium-3 finns i överflöd på månen men inte på jorden och är mycket kraftigare än alla bränslen till fusion som återfinns på jorden är kinesiska rymdprogrammet helt enkelt solsystemets frontlinje.

Kan vi ta fram fusionskraft baserad på månens helium-3? Det är europeisk forsknings just nu viktigaste fråga.

Försöksreaktorn ITER som byggs i Frankrike är i fara då amerikanska senatens finansutskott röstat mot fortsatt deltagande. Projektledaren Osamu Motojima underströk i en intervju i Nature nyligen vikten av att försöksverksamhet pågår hemma i de länder som deltar för att samarbetsprojektet ska lyckas.

Det amerikanska tillbakadragandet och fusionsfrågans behandling i väst i allmänhet visar på vansinnet att se det som en utgiftspost och inte som mänsklighetens framtid. Tyskland ska med sin energiomställning lägga ned kärnkraften och i stället satsa på energiglesa kol, sol och vind men tänker lyckligtvis behålla stellaratorn Wendelstein7-x i Greifswald, trots miljövänners protester.

Kinesiska plasmafysikinstitutet uppgraderade den supraledande tokamaken EAST i maj och har i år som mål att förlänga fusionsprocessen till 400 sekunder och framöver h-läge och stabilitet. Vore det inte för indragna anslag skulle vi kunna lyckas med det i ITER också.

Om inget görs kommer europeiska och amerikanska fusionsforskare fly till Kina för att kunna göra nytta. Kinesiska rymd- och fusionsprogrammets fader Ouyang Ziyuan är i full färd med att dra in Japan och Indien i programmet.

Det spelar ingen roll hur mycket det ”kostar” att ta fram fusion, det enda viktiga kriteriet är att ta sig dit.

6. Unesco hyllar BRICS utbildningssatsning

Den snabba ökningen och omläggningen av utbildningen i BRICS-länderna stöds entusiastiskt av Unesco, FN:s organisation för utbildning och kultur. Irina Bokova, chef för Unesco, sa i ett uttalande den 22 september till tidningen South China Morning Post att ”BRICS satsning på utbildning kommer att förändra världen”. Unesco publicerade samtidigt en rapport om utbildningen i BRICS-länderna vilken underbyggde Bokovas entusiastiska uttalande.

Vid sitt möte i Fortaleza grundade BRICS den Nya utvecklingsbanken och en valutafond. Efter att Bokova hänvisat till detta betonade hon:
– Mindre uppmärksammat, men strategiskt för deras framtid, var deras beslut att samarbeta för att öka takten i utbyggnaden av deras utbildningssystem. Vart och ett av de fem länderna ... har gjort fenomenala framsteg inom detta området under de senaste åren. Genom att kombinera den kunskap de samlat inom utbildningen, och deras kapacitet för innovationer, kan de fundamentalt förändra läget för utbildningen globalt.

Unescos rapport beskriver att alla BRICS-länderna ”nu kan ge alla barn grundskola” med nästan fullständig könsjämlikhet. Detta skulle ansetts som ett omöjligt mål för ett årtionde sen. Ungefär 40 procent av ökningen av grundskoleutbildningen i världen åren 20012 och 2013 skedde i Kina, Indien och Brasilien. Nästan hälften av ökningen av högre undervisning i världen var in enbart Kina och Indien. Bokova pekade särskilt på att allmän grundskola hade kunnat genomföras i Kina trots omflyttningen av många miljoner fattiga, som flyttat för att söka bättre jobb och möjligheter.
- Resten av världen borde sitta still i klassen och lyssna, avslutade Bokova.

På BRICS-mötet i Fortaleza planlades ett ”BRICS-universitet” och som chef utnämndes Vladimir Filipov från Ryska folkets Vänskapsuniversitet. Filipov sa kärvt i en intervju i augusti till ryska Fredsstiftelsen:

Det som kommer att efterfrågas mest bland universiteten i BRICS-nätverket, är IT-, energi- och rymdteknik.
– Jag tror att Kina, Indien och Brasilien kommer att bidra till ett ökat intresse för naturvetenskaperna – biologi, molekylärbiologi, kemi ... De ämnen som är populära inom OSS-länderna [Ryssland och grannländer], såsom ekonomi och juridik, kommer knappast bli populära BRICS-ländernas utbildningsnätverk.

7. Brittiska imperiets mardröm blir verklighet

Den 17-18 september möttes Kinas president Xi och indiske premiärministern Modi i New Delhi och tog avgörande steg för ett nytt och djupgående partnerskap mellan sina länder i ekonomiska och strategiska frågor. Det är den värsta mardrömmen för det Brittiska imperiet som nu blivit verklighet. Vad vi ser är hur världens två mest folkrika nationer ej låter sig fångas i de geopolitiska fällor som bokstavligen under årtionden gillrats av imperiet, utan beslutsamt agerar för att skapa en ny ekonomisk världsordning som skall vara till nytta för hela mänskligheten.

Både Kina och Indien har som känt varit offer för några av de värsta hemskheter som Brittiska imperiet stått för – inklusive opiumkrig och avsiktlig massvält. På senare år har de varit måltavla för brittiska monarkins gröna fasciströrelse, både p.g.a. av sin befolkningsstorlek och avsikt att industrialiseras. Faktum är att i början av 1980-talet talade förespråkare för prins Philips miljöorganisation WWF öppet om att åstadkomma en ”lösning på överbefolkningsproblemen” genom ett krig, t.o.m. med kärnvapen, mellan Indien och Pakistan, vilket också med säkerhet skulle sprida sig till Kina.

Men idag kan Kina och Indien, stärkta av sin allians med Ryssland och en rad andra nationer och fullständigt medvetna om Västvärlden monetära systems bankrutt, vända sina ryggar till dessa folkmördare för att kunna bygga grunden för långsiktig fred och säkerhet genom högteknologisk utveckling. De är ledande nationer i alltmer växande rörelse för att skapa ett rättvist nytt system. Ett exempel, karakteristiskt för detta nya system att skapa fred genom utveckling, är Kinas erbjudande till ASEAN-länderna i Sydostasien att vara med i grundandet av den nya Asiatiska investeringsbanken och byggandet av Orientexpressen från Kunming i södra Kina genom alla länderna ända till Singapore längst ut på udden av Malackahalvön. Ett annat nytt exempel är Rysslands erbjudande att bygga avsaltningsanläggningar drivna av kärnkraft för att skapa nya floder av färskvatten.

8. LaRouche: Obama kan införa diktatur i USA

Den amerikanske justitieministern Eric Holders avgång gör att Obama blir mer och mer isolerad och mer och mer desperat. Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche har den 25 september ringt i varningsklockan för att Obama kan satsa på att genomföra en fullständig polisstat. Med tanke på att Obama efter Holders avgång står med ryggen mot väggen, är det en varning som inte kan ignoreras.

Holder avgår under press från två domstolar som omedelbart kräver ut dokumentationen från justitiedepartementet om den oerhört skandalösa operationen ”Fast and Furious” som bl.a. innebar att amerikanska staten i en s.k. ”knarkbekämpningsåtgärd” överlämnade 2.000 automatvapen till den mordiska knarkmaffian i Mexiko. Huvudledaren i den stora liberala tidningen New York Times attackerade också Holder och Obamaregimen för att ha inte ha åtalat en enda person för att ha använt tortyr och inte fängslat en enda bankir för bolåneaffärerna som nästan slog ut det som var kvar av den amerikanska ekonomin. Holder lyckades däremot, å Obamas vägnar, åtala mer visselblåsare än alla hans föregångare tillsammans.

Obama fortsätter att ignorera kraven från hans enhälliga regering och militärledning om att vända sig till kongressen för att få tillstånd för de nya krig han börjat i både Irak och Syrien. Enda förklaringen till att Obamas vägran att följa den amerikanska konstitutionens fullmaktslag för krig, vilket kräver kongressens medverkan, är att han avser att sopa undan all konstitutionell statsmakt i USA och satsa på diktatur.

Den krigsplan Obama följer står i stark kontrast till till rekommendationerna från försvarstabschefen general Martin Dempsey. CNN:s Fareed Zakaria anslöt sig till den växande kören av kritik mot Obamas senaste (och sjunde) krig, och skrev i en debattartikel den 25 september i Washington Post att ingen seger är möjlig mot ISIS utan öppet samarbete med Iran och Syrien. Det var också kärnan i general Dempseys ursprungliga plan för att besegra ISIS. I stället gör Obama en anglo-saudisk allians med just de som skapade ISIS och Al-Qaida från början. Det finns ingen avsikt från Obamas sida att verkligen besegra ISIS och återstabilisera regionen. Han är ett verktyg för britternas plan att skapa en permanent konflikt inom den islamiska världen.

Det är nödvändigt att USA går tillbaka till konstitutionen och sina historiska rötter och går samman med BRICS-länderna för att skapa ett nytt ramverk för internationellt samarbete mellan världens länder baserat på fred genom ekonomisk utveckling. Detta måste börja med att USA omedelbart avsätter Obama från sin post – innan han gör ett sista försök att införa en ond diktatur.
Läs LaRouches varning på http://larouchepac.com/node/31807

9. Sunniteologer avfärdar irrlärorna från ISIS

I stark kontrast till Obamas hyckleri har 126 ledande sunniteologer skrivit ett öppet brev till Abu Bakr al-Baghdadi, som till namnet är ledare för ISIS, där de sågar hans tolkning av islam. Den långa teologiska avhandlingen är en djupgående teologisk attack på wahabismens och ISIS´ totala förvanskning av principerna i Koranen. Avhandlingen har utarbetats av ledande islamiska läromästare från bl.a. Al-Azhar-universitetet i Kairo, den äldsta skolan för den islamiska läran i världen. Det bör noteras att det öppna brevet inte skrevs på av en enda teolog från Saudiarabien, Qatar eller Kuwait.

Brevet från de islamiska teologernas mot ISIS irrläror finns att läsa på engelska på http://lettertobaghdadi.com/index.php

10. Sveriges stora chans efter valet

Nu efter valet klagas det på valkampanjens avsaknad av visioner och riktiga lösningar som kunde ha fångat upp de väljare som etablissemanget övergett och som flydde till SD och FI. Det var just sådana visioner som EAP gick till val på. Om att med kreativitet och stora utvecklingsprojekt lyfta hela världen ur fattigdomen. Om att ta den enastående chansen för mänskligheten som öppnats genom BRICS-ländernas samarbete. Om att ge arbetslösa ungdomar och andra hopp om att få vara med och tillverka alla de lastbilar, maskiner och allt annat som kommer att behövas för BRICS-ländernas alla projekt. Allt arbete i Sverige kan ges en ny mening, när vi börjar delta i mänsklighetens största lyft ur fattigdomen någonsin, världen största fredsprojekt någonsin ihop med BRICS-länderna.

Samma mediakändisar som nu klagar, vägrade före valet att knysta något om detta. I stället var det ett ändlöst ältande om rasister och antirasister. Liksom alla småpartier utom FI, som var detta valårets gullegrisar, utestängdes EAP totalt från alla debatter och diskussioner i TV, radio och tidningarna. Valet var totalt orkestrerat med hjälp av medierna och demokratin stod inte högt i kurs.

EAP och dess aktivister gjorde i dessa omständigheter ett storartat arbete i valkampanjen. Med en valpamflett som delades ut i massupplaga i hela landet och en valfilm som visades på den enda fria TV-kanalen Öppna kanalen tiotals gånger sista valveckan, där det finns 100.000-tals potentiella tittare i Stockholms- och Sörmlandsregionen. Med sin valstuga bland de andra stora partierna mitt i Stockholms City, gjorde sig EAP väl synligt för det politiska och mediala etablissemanget även om de inte låtsades om det. EAP nådde där tusentals människor som aldrig vetat om att ett sådant parti fanns och tusentals andra som förvånat utbrast: ”Finns ni än?!”

Ja, EAP finns än, och nu gäller det att att behålla farten och använda den skjuts vi har från valrörelsen att få ut kunskapen om BRICS-ländernas initiativ och de enorma möjligheter det öppnar för Sverige och världen.

Fredrik Reinfeldt/Anders Borg/Peter Norman har dragit sig ur likt typiska riskkapitalister och lämnar efter sig landets industri, infrastruktur, sjukvård, skola o.s.v. i spillror. Till minne av deras fest för banker och konsumenter lämnar de växande underskott i statsfinanserna, en jättelik privat skuldsättning kopplad till bostadsbubblan och massor av halvtomma glittrande gallerior och jättearenor. Under deras regeringstid har SD gått upp från två till tretton procent. Samtidigt skriker den yttersta vänstern på våld mot rasisterna, utan att fatta att ju mer de skriker, desto mer kommer SD att växa.

Om bara några av alla dessa antirasister, eller andra, engagerade sig för att sprida det hopp som nu kommer från hela Tredje världen om att tillsammans med BRICS äntligen på allvar komma ur kolonialismens strupgrepp, så skulle Sverige kunna börja sättas i arbete för att bygga världen. Då skulle hoppet också tändas för alla de människor som övergivits av etablissemanget och i skräck för sin livssituation och oro för världskrig kastat sig i famnen på både SD och FI.

Låt oss se Carl Bildts avgång och Urban Ahlins befordran snett uppåt till talman som ett första steg till att få bort Sverige från den brittiska krigspolitiken och som en uppmuntran åt amerikanerna att också avsätta Obama innan det bombkrig mot Syrien som han dragit gång, återigen för världen till randen av en kärnvapenkonfrontation mellan USA och Ryssland/Kina. Låt oss med den förnyade energin från valkampanjen börja att sätta oss in i vad Kina, Ryssland, Indien, Sydafrika och Brasilien håller på med ihop med Sydamerika, Sydostasien, Centralasien och stora delar av Afrika. Initiativen och visionerna är hisnande. Projekten de drar igång håller på att skapa det största och snabbaste lyftet för mänsklighetens kreativitet någonsin. Bjud in alla du känner att samarbeta med EAP för detta. Det är Sveriges stora chans efter valet.

11. Diskutera BRICS på EAP:s facebooksida

Facebook för LaRoucherörelsen i Sverige – EAP uppdateras nu regelbundet med nyheter från vad som händer i den enormt snabba utvecklingen kring BRICS. För alla som gillar detta är sidan också öppen för diskussion och hjälp med bevakningen av utvecklingen. Hjälp också till att sprida nyheterna genom att regelbundet dela dem med andra på de olika forum som borde intressera sig för att sätta Sverige och andra länder i arbete med alla projekt BRICS startar.

12. EAP-TV varje vecka på Öppna Kanalen

Om du inte redan sett EAP:s valfilm så se den för att skaffa dig en glimt av den politik LaRoucherörelsen sätter på dagordningen internationellt. Se EAP:s valfilm inför riksdagsvalet på Öppna kanalen. EAP-TV sänder varje vecka på Öppna Kanalen, som kan ses i 600.000 hem. De ordinarie sändningstiderna är:

Tisdagar klockan 20:30 och lördagar 16:30.

Filmen kan också ses på internet på EAP.nu och på youtube eller på vanlig TV i Öppna Kanalen. Öppna kanalen sänder i Comhems grundutbud (kanal E9) i det analoga kabelnätet – man hittar enklast kanalen genom att klicka sig fram med fjärrkontrollen.

Öppna kanalen-program kan också ses av hushåll med digitalbox – kanalplatsen har nr 450. Dessutom sänder Öppna kanalen via Telia: kanalplats 500. Samt via Sappa — kanalplats 20.

Fysisk ekonomi: Flygbladet utdelat vid Riksdagens öppnande 2014

13. Skall politiker bara ordna jobb i vapenindustrin?

När det gäller svensk vapenindustri har svenska politiker i regering och riksdag slagit knut på sig själva för att ordna jobb i Sverige. Man har skickat representanter för kung och fosterland till diktaturer, man har ordnat med statligt bistånd, ordnat motköp, brutit mot lagar, lagt ner mututredningar, hanterat pengar i plastpåsar, ljugit och offrat ministrar.

När det gäller fredlig export till utveckling av BRICS-länderna och deras allierade är det en annan visa. Då är det plötsligt problem med diktatur, korruption, pressfrihet, insyn, jämlikhet, marknadsvillkor, miljö osv. osv. Som om inte BRICS-ländernas makalösa planer på att lyfta miljarder människor ur fattigdom och okunnighet innebär att sådana problem faktiskt börjar lösas.

Tidigare fanns i Sverige förståelse för sådana förändringskrafter. Man kunde förstå att elektrifiering av tredje världens länder genom svensk export av transformatorer, kraftledningar och kraftverk var bra för demokratin. Med el i alla hus kan människor och inte minst barnen läsa och göra saker i stället för att hela kvällarna hostande sitta och stirra in i elden. Med el kan de elektroniska medierna öppna varje hem för hela världen. En enorm utveckling av kunskap blir möjlig.

Bättre transporter; bättre städer och hus; tillgång till vatten, mat och hälsa; allt ökar individernas kapacitet att kräva sin rätt och inflytande. Det är en dynamisk syn på skapandet av frihet och fred. Med uttrycket ”Det nya namnet för fred är utveckling” fångade Indira Gandhi detta dynamiska perspektiv. Från och med i somras har en parallell världsordning etablerats av BRICS-länderna med deras nya utvecklingsbank, nya valutasamarbete och stora projekt inriktade inte på redan existerande marknader utan på framtiden.

För BRICS är den nya Sidenvägen genom Eurasien, med länkar till både Afrika och Amerika, en gemensam öppen plattform. Där kan alla länder delta. Plattformen är för ny teknik, för vetenskap, för kultur och, inte minst, för att ge hopp åt de ungdomar som annars är på väg att dras till terrorismen.

Även en maritim Sidenväg är lanserad som officiell kinesisk politik och till den ansluter sig Sydostasien, Bangladesh, Indien, Iran, Östafrika och inte minst Egypten med sitt gigantiska, redan igångsatta projekt att bygga en ny Suezkanal.

Sverige måste förhålla sig till denna världsrevolution i den ekonomiska utvecklingens tecken. Tiotusentals svenska arbetslösa ungdomar och andra skulle kunna sättas i arbete med att tillverka de mängder av lastbilar och maskiner som behövs för alla projekt BRICS-länderna har initierat. För detta krävs nu minst lika mycket aktivism från politiker i riksdag och regering som för vapenexporten - fast utan smussel. Vart och ett av de projekt som beskrivs på nästa sida, är så gigantiska att de behöver besökas av delegationer av svenska politiker.

Det är även dags att politiker börjar peka med hela handen för att i detta globala utvecklingsperspektiv också bygga i Sverige med statliga infrastrukturprojekt som ett magnettågsnät för hela Sverige, tunnlarna till Danmark och Finland, fjärde generationens kärnkraftverk samt järnvägar och samhällen för de nya svenska gruvorna. Det är dags att politikerna själva skapar riktiga jobb för Sverige.

14. BRICS-dynamikens nya projekt

Med en kraftig acceleration efter toppmötet som BRICSländerna höll den 14-16 juli 2014 i Fortaleza i Brasilien tillsammans med de latinamerikanska länderna, har bl.a. följande projekt initierats:

Nicaraguas nya Panamakanal: 9 juli fastslogs kanalens sträckning av landets president Daniel Ortega. Kina hjälper Nicaragua med projekteringen av kanalen, en konstgjord sjö, två hamnar, en flygplats, järnvägen och motorvägen, nya fabriker för cement och stål.

Transkontinentala järnvägen Brasilien-Peru: 17 juli slöts avtal om att Kina skall projektera denna landförbindelse mellan Atlanten och Stilla havet.

Boliviansk kärnkraft och infrastruktur: 16 juli slöts avtal mellan Ryssland och Bolivia om ett kärnenergiprogram, ett vattenkraftverk och ett värmekraftverk. Kina erbjuder samma dag samarbete för en andra boliviansk satellit. 25 september tillkännagav presidenten att Kina skall finansiera ett nytt strategiskt stålverk vid en av världens största järnmalmsfyndigheter vid Mutun i östra Bolivia.

Argentinsk infrastruktur: 12 juli gjordes avtal med Ryssland om den argentinska kärnkraftsreaktorn Atucha III. Den 18-21 juli gjordes avtal med Kina om kraftverket och vattenregleringsprojektet Néstor Kirchner-Jorge Cepernic i Santa Cruz, upprustningen av Belgrano Cargasjärnvägen och den fjärde argentinska kärnkraftreaktorn.

Mexiko ”Norra ekonomiska korridor”: 5 september gjordes avtal om kinesisk finansiering av järnvägsprojektet Nayarit-Chihuahua-New Mexico som ingår i projektet att skapa Iberoamerikas största djuphamn i Peurto Nayarit.

Kina-Indiens samarbetsprojekt: Under president Xis statsbesök i Indien 17-20 september tecknades avtal om ekonomiskt samarbete om thoriumdrivna kärnkraftsteknik kring Indiens och Kinas försöksreaktorprojekt, kinesisk teknik för järnväg, hamnbyggen och vattendirigeringsprojekt samt för den nya järnvägsförbindelsen från Kina till den indiska hamnstaden Kolkata i Bengaliska viken.

Japanska höghastighetståg till Indien: 1 september skrevs avtal om japansk finansiering, teknik och drift av Bullettåg i Indien.

Hamnen Rajin i Nordkorea: 18 juli öppnades den ryskbyggda hamnen i Rajin med den nya järnvägen till Ryssland.

Ryskkinesiska gasledningar: 1 september öppnades första delen av den 4000 km långa gasledningen som avtalades i maj i världens största affärsavtal. 17 september tillkännagavs att ytterligare ett jättelikt 30-årigt ryskt-kinesiskt gasavtal, med en gasledning på en mer västlig rutt, skall avtalas i november.

Maritima sidenvägen och Mekongprojektet: 10 augusti beslutade Kina och Sydosiens länder i ASEAN-gruppen att fördjupa sitt strategiska partnerskap för utvecklingen av dessa projekt.

Sydostasiens största dammbygge: 16 september skrev kinesiska Tre raviners damm kontrakt med Myanmar om att bygga Sydostasiens största damm i Salweenfloden.

Utvecklingskorridoren Kina-Singapore: Första projektmötet den 12 september överenskom om denna utvecklingskorridor från Nanning resp. Kunming i Kina för att med både järnväg och motorväg förbinda Kina, Vietnam, Kambodja, Laos, Thailand och Malaysia med Singapore på Malackahalvöns sydspets.

Egyptens nya Suezkanal: Egyptens president har satt igång bygget av en ny Suezkanal helt finansierad av landets egna resurser. Kanalen skall möjliggöra mötande trafik och innefattar sex tunnlar under kanalen och bygget av nya hamnstäder med 1,5 miljoner arbetsplatser. Den nya kanalzonen utgör slutpunkten för den Maritima Sidenvägen från Kina och Indien.

Kärnkraft i Egypten: 12 augusti lovade Ryssland bistå med bygget av kärnkraftverk i Dabaa på Egyptens nordkust.

Höghastighetståg i Afrika: I juni erbjöd Kina att bygga ett nät för höghastighetståg mellan alla afrikanska huvudstäder.

Kärnkraft i Sydafrika: 17 juni tillkännagavs planerna på att bygga sex nya kärnkraftverk i Sydafrika med största möjliga egentillverkning av komponenterna samt full kontroll på bränslecykeln. Den 28 augusti erbjöd Ryssland samarbete för att att skapa en kärnkraftsindustri i Sydafrika som redan har ett kärnkraftverk i drift och 5,5 procent av världen utvinningsbara urantillgångar.

Stålverk i Sydafrika: 12 september tillkännagavs att en kinesisk stålkoncern tillsammans med Sydafrikas statliga industriutvecklingsbolag skall bygga ett nytt stålverk i Limpopoprovinsen där det finns stora järnmalmsfyndigheter för att i ett första steg producera 3 miljoner ton handelsstål och i senare skede 5 miljoner ton.

15. Världsordningen efter murens fall: Vila i frid, skriver Guardian

Den s.k. nya världsordningen som proklamerades after Sovjets kollaps, är färdig för begravning och bör vila i frid (R.I.P.), skrev Larry Elliot ekonomiredaktör på den brittiska tidningen Guardian. Frimarknadssystemet har kollapsat och trots sanktionerna mot Ryssland är det Väst som kollapsar, fortsatte han.

Ifall hotet om ytterligare sanktioner, skrev Elliot, ”oroar Vladimir Putin, så har han ännu inte visat det. Med eurozonen på randen av en ny nedgång, tror den ryske ledaren att i sanktionskriget mellan en västvärld som knappt lämnat recessionen och ett Ryssland som är vant att dra åt svångremmen, är det Väst som kommer att blinka först. Vare sig han har rätt eller inte, så är en sak klar: Tidsperioden som började med öppnandet av järnridån är slut ...”

”Även om Putin inte har någon alternativ ideologi att erbjuda, har tiderna förändrats”, fortsate Elliot. ”Nu är det en rörigare, mindre väldefinerad multipolär värld. Det är inte bara dollarns dominans som har utmanats av Rysslands tillkännaggivande av att rubel och yuan kommer att användas i det oljeavtal man har förhandlat fram med Kina. Det är inte bara att vi är tillbaka till inflytelsesfärer. Det är inte ens att regeringarna ingriper mer och blivit mer protektionistiska. Det handlar om att efter konvulsionerna under de senaste sju åren, är det svårt att tänka sig att en amerikansk president, eller vilket Västledare som helst, säger: ’Vi vet vad som fungerar, den fria marknaden fungerar.’”

Elliot avslutar sin artikel:
”R.I.P. nya världsordning.
Född: Berlin 1989.
Död med Lehman Brothers: September 2008.
Begraven i östra Ukraina: Augusti 2014.”