Monitor med Fysisk ekonomi, oktober 2016

Innehåll
1. Ledare: Obama och EU terrorismens livlina
2. 28 september-revolutionen
3. Schillerinstitutet hedrar minnet av offren från 11 september
4. Förödande avslöjande av USA:s djupt omoraliska krig mot Syrien och Irak
5. Släpp ut de civila ur östra Aleppo!
6. ECB redo att köpa hockeybilder?
7. Brasilienkuppen stoppar inte BRIKS
8. Schillerinstitutets seminarium i Stockholm
Fysisk ekonomi innehåll
9. Till FN:s Generalförsamling 2016: Ett nytt paradigm för mänsklighetens gemensamma mål

Ladda ned Monitor (pdf)

Ladda ned Fysisk ekonomi (pdf)

1. Ledare: Obama och EU terrorismens livlina

En lojalitetsförklaring kan knappast bli tydligare än den USA:s president röjde med sitt försök till veto mot Kongressens beslut att häva åtalsimmuniteten för de saudiska makthavare som bevisligen låg bakom det blodigaste terrordåd USA någonsin drabbats av, den 11 september 2001. Barack Obama har därmed med egna ord förklarat sig fiende till inte bara amerikanska folket, utan till hela mänskligheten.

Under press från LaRoucherörelsen, patriotiska kongressledamöter samt överlevande och anhöriga till offren från 9/11 lät USA i juli släppa dittills censurerade delar av Kongressens utredning av tillbudet, nämligen bevisen för högst uppsatta saudiska tjänstemäns inblandning. Finansieringen kom dessutom från brittisk försäljning av saudisk olja.

Offentliggörandet bidrog till att Saudiarabiens exklusiva åtalsimmunitet återkallades. Detta ville en vettskrämd Obama stoppa, måhända då han vet, att om inte han skyddar saudierna och deras brittiska överordnade kommer de inte heller längre att skydda honom. Kongressen, vilken Obama hittills varje gång lyckats avskräcka från att stoppa hans ökända veton, vägrade dock denna gång att vika sig - den 28 september gick de med bred marginal emot sin landsförrädare till president och försvarade amerikanska folkets och nationens rätt att straffa de terrorledare Obama gör allt för att skydda.

EU har också ställt sig på fel sida, genom att stödja massmördarnas immunitet mot amerikansk domvärjo. Obama och hans likar skyr inga medel i sina desperata försök att få USA och EU att sluta upp bakom den brittiska imperiepolitiken. Särskilt vill man avleda uppmärksamheten från Saudiarabien, Storbritannien och Obama genom att utmåla Ryssland som det stora hotet:

Sveriges ÖB har beordrat trupp på Gotland för att kriga mot detta ryska hjärnspöke, bombningen av hjälpkonvojen i Syrien skylls på Ryssland, trots att omständigheterna tyder på beskjutning från marken, situationen i Aleppo hålls Moskva ansvariga för, vilka ju tvärtom är de som gör mest för att befria staden från jihadisternas skräckvälde, ja till och med Donald Trumps framgångar i amerikanska opinionsmätningar vill man tillskriva Putin!

2000-talets historiska fakta vederlägger tesen om Ryssland som ett hot. När nu till och med amerikanska Kongressen sent omsider upptäckt vilka det är som på riktigt försöker sätta världen i brand, är det inte skam på torra land att vi i Europa fortfarande står på terroristsidan?

2. 28 september-revolutionen

28 september 2016 kommer i USA gå till historien som dagen då folket vann mot en landförrädare vid makten.

Att höga saudiska tjänstemän var djupt insyltade i finansieringen av terrorattackerna den 11 september 2001 mot New York och Washington har varit känt ända sedan brottet utreddes vintern 2001-02. Denna information ville dåvarande regeringen Bush absolut inte skulle komma ut, då det kunde äventyra USA:s och EU:s fina relationer till världens värsta och rikaste diktatur, tillika alla större jihadistgruppers huvudsponsor Saudiarabien.

Amerikansk lag har därför hindrat 9/11-offers anhöriga från att försöka stämma landet, genom att förbjuda amerikanska domstolar från att väcka åtal, en rättspraxis som trots nya terrordåd och protester från offers anhöriga fortsatt under efterträdaren Obama.

En motion kallad "Justice Against Sponsors of Terrorism Act" (Lagen om rättvisa mot terrorismens sponsorer), förkortat JASTA, hade länge legat på bordet hos Senatens justitieutskott och röstades igenom i maj i år. Sedan hände inte så mycket förrän informationen om saudisk inblandning kom till allmän kännedom i juli, när hemligt material offentliggjordes. Då fick även Representanthuset fart att rösta för att upphäva Saudiarabiens åtalsimmunitet.

En chockad Obama vägrade givetvis skriva under lagen och hotade med alla trick i boken vilka konsekvenser den skulle få om den trädde i kraft. Förutom saudiska regeringen stämde amerikanska storbolag som Boeing och GM in i kören på presiedntens sida. Under hela Obamas mandatperiod har hans veton mot av Kongressen stiftade lagar aldrig körts över, vilket kräver två tredjedels majoritet av stolarna i bägge kamrar.

Trots försöken kunde Obama och imperialisterna inte skrämma Kongressen till lydnad denna gång. Med bred marginal körde de över hans veto och Saudiarabien är inte längre immuna. Aspiranterna på att efterträda Obama i januari nästa år, Hillary Clinton och Donald Trump, såg uppenbarligen varthän det barkade och underlät att backa upp sin president, vilket skulle ha varit en black om foten vid makttillträdet. Redan i november ska federal domstol i New York börja behandla de första ärendena mot Saudiarabien.

Revolutionen har också betydelse utöver själva saudiska frågan. Den markerar en Kongressens självständighetsförklaring mot presidenten och därför ett återupprättande av den maktdelning amerikanska Konstitutionen föreskriver. Amerikanska LaRoucherörelsen var därför inte sena att lägga fokus på frågan om storbankernas makt sedan bankdelningslagen Glass-Steagall upphävdes 1999. Med presidentens skräckvälde brutet har räddhågade ledamöter nu möjlighet att för omväxlings skull rösta å sina väljares vägnar.

3. Schillerinstitutet hedrar minnet av offren från 11 september

Till den 15:e årsdagen av terrorangreppen i New York och Washington den 11 september 2001 bidrog Schillerinstitutets öppna kör med fyra konserter. Skön konst hjälper människor att övervinna destruktiva tankar som t ex hämnd eller fruktan, därför kallade Schillerinstitutet till en "Living Memorial" med Mozarts stora dödsmässa "Requiem". Orkestern sponsrades av "Stiftelsen för att återuppväcka klassisk kultur" i New York. Den 9, 10 och 11 september framfördes verket i Bronx, Manhattan och Brooklyn. Den 12 september hölls konserten i Morristown i New Jersey, hemorten för många familjer som förlorade anhöriga den 11 september 2001.

Schillerintitutet bjöd även in till en konferens i Manhattan den 10 september. I inbjudan stod bl a: "När FN församlas igen i september, låt oss alla som tar avstånd från våld och krig skjuta undan vad vi är oeniga om och samlas runt ett heligt erkännande om det mänskliga hos oss alla. Låt Wolfgang Amadeus Mozart tala till våra hjärtan på musikens språk , till det som Abraham Lincoln kallade ‘de bättre änglarna i vår natur'."

På inbjudan fanns ett foto av en tio våningar hög skulptur som restes i Bayonne i New Jersey 2005. Den kallas Tear Drop Memorial och är vänd mot "Ground Zero" som ligger på andra sidan Hudson-floden. Skulpturen, tillägnad "Kampen mot terrorism i världen", skänkte Ryssland till USA och världen efter de grymma terrordåden 2001. Rysslands president Putin deltog personligen när skulpturen invigdes den 16 september 2005.

Sedan 2001 har den katolska kyrkoförsamlingen St. Joseph i Brooklyn varje år organiserat en marsch från Ground Zero över Brooklyn-bron till sin vackra katedral där en gudstjänst hållits till minne av de avlidna och deras anhöriga. Många av de hundratals brandmän som gav sina liv för att rädda andra efter terrordåden mot World Trade Center 2001 var stationerade i Brooklyn. I år bjöd biskopen in Schillerinstitutets kör att delta i gudstjänsten med Mozarts "Requiem". Den gripande sammankomsten visades live i stiftets TV-kanal.

"Quantus tremor est futúrus, quando iudex est ventúrus, cuncta stricte discussúrus!", hälsar vi Saudiarabien.

4. Förödande avslöjande av USA:s djupt omoraliska krig mot Syrien och Irak

Schillerinstitutets konferens inför minnesdagen av 11 september blev en mycket stark manifestation på tre och en halv timme för att svänga om den amerikanska utrikespolitiken i grunden. Delstatssenatorn från Virginia Richard Black höll det mest förödande tal mot den amerikanska utrikespolitiken gentemot Syrien och Irak. Med sin djupgående genomgång avslöjande han den bottenlösa katastrof som det nuvarande amerikanska "kriget mot terrorismen" utgör. Hans tal "Bakgrunden till kriget i Syrien" byggde på information han som hög amerikansk militär hade kunnat tillgodogöra sig, och också hans egna erfarenheter och bilder från sitt besök i Syrien nyligen. Hans explosiva anförande rev upp massor av de myter och lögner som använts för att fortsätta det blodiga kriget.

Black följdes av Syriens FN:ambassadör Bashar al-Ja´afari som gav en historisk bakgrund tillbaka till 1700-talet och den Wahabitiska terrorideologin som nu hemsöker Syrien igen. Med stor kraft avslöjade ambassadören många av de myter och lögner som fortfarande sprids för att hålla igång kriget mot hans land.

Schillerinstitutets konferens hade rubriken "Säkra världsfreden genom kampen för mänsklighetens gemensamma mål" och samlade många medlemmar av FN:s diplomatiska kår och politiska aktivister i församlingshemmet till kyrkan S:t Bartolomeus på Manhattan lördagen 10 september 2016. Schillerinstitutets Dennis Speed ledde konferensen som tydligt visade att USA står inför ett historiskt vägskäl att antingen ansluta till till de gemensamma mål för mänsklighetens fredliga utveckling som formulerats under det nyligen avslutade G20-mötet, eller fortsätta dölja sanningen om det fullständigt omoraliska s.k. kriget mot terrorismen.

Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche inledde med ett förinspelat budskap på video med en generalattack på geopolitiken som fört världen in i det nuvarande kaoset och terrorismen. Jeffrey Steinberg från EIR, pekade på de mirakulösa segrar som LaRoucherörelsen hade bidragit till, såsom det enhälliga antagandet i kongressen den på fredagen den 9 september av den sk JASTA-lagen, som möjliggör för amerikaner att att åtala Saudiarabien för stöd till terrordåd. Steinberg pekade också på hur presidenten i juli i år tvingades offentliggöra de 28 hemlighållna sidorna ur kongressens rapport om Saudiarabiens roll i 11septemberdåden. Detta ger nu möjligheten att riva upp hela den anglo-saudisk-amerikanska apparaten bakom terrorismen och börja avsätta de skyldiga för mörkläggningen. Han manade deltagarna att skapa fler sådana mirakler, såsom att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall.

USA:s fd justitieminister Ramsey Clark möttes av mycket stark applåd, när han därefter tog till orda. Han talade om hur USA skulle kunna skapa fred och pekade på den stora möjligheten som skapats av det rysk-amerikanska avtalet för vapenstillestånd i Syrien, vilket blev känt mindre än 24 timmar innan.

Konferensens avslutades med en videohälsning från kongressmannen Walter Jones, som spelade en avgörande roll att pressa fram offentliggörandet av de 28 sidoerna och för kongressens beslut att anta JASTA-lagen. Han är också en av de ledande motionärerna för att lägga fram bankdelningslagen Glass-Steagall i kongressen. Jones tackade LaRoucherörelsen för dess ledande roll att få fram sanningen till det amerikanska folket. Han lovade att han när kongressen återsamlas senare i september, återigen skall försöka få till stånd fullständiga förhör för att fram hela sanningen bakom de 28 sidorna om Saudiarabiens inblandning i terrordåden den 11 september, liksom om dem som tillåtit mörkläggningen.

5. Släpp ut de civila ur östra Aleppo!

Media beskriver den syriska regeringens attacker östra Aleppo som om de enbart är ägnade att bomba civila. Man kräver inte att de civila skall tillåtas komma ur östra Aleppo. Den syriska regeringen har öppnat korridorer för civila, och de oppositionella som vill lägga ned vapnen, men då har de civila beskjutits av al-Qaidas terrorister och bara vid ett till fälle dödades 26 civila. Detta berättar den amerikanske delstatssenatorn från Virginia Richard Black i en intervju med Jeff Steinberg på EIR den 28 september. Black pekar på att den totalt dominerande gruppen stridande i östra Aleppo är al-Qaida, som länge kallat sig Nushrafronten. Dessutom finns 1000 ännu värre stridande i den otäcka terroristgruppen Nour al-Din al-Zinki, vilka alla får lönen betalt från amerikanska skattepengar. Det var denna grupp som nyligen offentligt skar halsen av en kidnappad palestinsk flyktingpojke. Det som USA och Västvärlden stöder i östra Aleppo är samma al-Qaida som styrde flygplanen in i World Trade Center i New York, sa Black den intervju. Richard Black och Syriens FN-ambassadör Bashar al-Jaáfari deltog också i Schillerinstitutets Manhattankonferens med förödande kritik av Obamas Syrienpolitik.

Vad media inte berättar, är att al-Qaida arrangerade demonstrationer i östra Aleppo under det senaste vapenstilleståndet för att protestera mot hjälpsändningarna. "Vi har inte krigat för att få hjälpsändningar." De blockerade också vägen för de hjälpsändningar som närmade sig östra Aleppo. Det var också i al-Qaidas område utanför Aleppo, som FN:s hjälpkonvoj attackerades och brändes med 20 dödsfall som resultat.

Det kan tyckas ologiskt att motsätta sig hjälpsändningar, när behoven är stora i östra Aleppo, men vapenstilleståndet skulle, sedan hjälpsändningarna kommit fram under åtta dagar, följas av nästa fas där USA och Ryssland tillsammans skulle börja bomba al-Qaida i Syrien. Det var detta som al-Qaida ville förhindra genom att stoppa hjälpkonvojerna.

Även en svensk militärexpert avfärdar att FN:s hjälpkonvojen skulle ha bombats från luften. Han intervjuades av tidningen "Ny teknik" den 23 september och hans analys av bilderna är att det är handgranater eller bensin som använts.

Det var också för att sabotera vapenstilleståndsavtalet som krigshökarna runt Obama och Storbritannien fick Danmark och Australien att bomba syriska solaterna vid Deir Ezzor och hjälpa IS anfalla. Nu levererar USA öppet vapen till al-Qaida för att öppna vägen till östra Aleppo och hotar att bomba syriska regeringens styrkor och flygbaser. Samtidigt låter man den till al-Qaida närstående organisationen "Vita hjälmarna" stå för informationen från östra Aleppo. Vita hjälmarna grundades av en brittisk officer, specialist på desinformation och organisationen har fått statliga miljonbidrag från USA, Storbritannien och Holland. I Sverige har organisationen tilldelats årets pris från Right Livelihood-stiftelsen, även kallat "Alternativa nobelpriset".

6. ECB redo att köpa hockeybilder?

I åratal har de nordatlantiska ländernas centralbanker förgäves sökt sluta med så kallade kvantitativa lättnader, dvs monetär expansion. Samma gäller ränteläget. Medan de erkänner att rådande politik har katastrofala följder vet de samtidigt att finansmarknaderna omedelbart skulle kollapsa om räntan höjs.

Sedelpressen har dock nått sin gräns, oavsett hur långt Europeiska centralbanken ECB:s president Mario Draghi och hans kolleger skulle vilja gå. Problemet är att de snabbt tömmer världen på det ECB definierar som likvida tillgångar. Målsättningen är tillgångsköp på 80 mdr euro per månad, ungefär en årlig svensk statsbudget, men de har de senast två månaderna "bara" kommit upp i 60 mdr.

En anledning är att den europeiska företagsobligationsmarknaden är liten. ECB sitter på över i biljon (1000 mdr) euro i statsobligationer men bara 20 mdr i företagsobligationer.

Enda sättet för ECB att expandera med någorlunda diversifierad portfölj är således att inkludera tillgångar med kreditbetyg på skräpnivå eller lägre. Hockeybilder någon?

Benoit Coeuré på ECB:s styrelse menar dock att enda gränsen för expansionen är när bankernas långivare tar ut pengarna.

Under tiden använder bankerna denna inlåning för att hålla derivatmarknaden uppe. Sista skriket i USA heter Market-Linked Certificate of Deposits, CD eller strukturerad CD och kopplar bankkonton till derivat på avkastningen hos aktier eller andra tillgångar, på sätt som CD-köparna är omedvetna om eller inte förstår.

Instrumenten är baserade på Goldman Sachs index och säljs till kunder i vanliga banker av mäklare och bankirer som erhåller provision.

Wall Streets megabanker har på detta sätt helt kringgått Obamas omskrutna "finansreform" Dodd-Frank från 2010, som påstods vara tänkt att hindra holdingbolag från att ge ut just den typen av strukturerade instrument. Det skedde genom att mäklarfirmor grundades i tusental med säten i skatteparadiset Delaware som dotterbolag till bankerna, vilka juridiskt därför inte är de som ger ut dem, men garanteras av holdingbolagen.

Endast strikt bankdelning enligt förebilden Glass-Steagall från 1933 kan i detta läge skydda och reglera annars konkursmässiga affärsbanker och åter styra inlåning mot utlåning till den reala ekonomin. Detta gäller Europa i än högre grad än USA, då vår finanssektor är mycket större i förhållande till BNP. Medias fokus på tyska Deutsche Banks tillstånd är en ren avledningsmanöver: Banco Santander, Société Générale, BNP Paribas, UniCredit, UBS och Nordea ligger alla på ungefär samma kapitaltäckningsnivåer som Deutsche.

7. Brasilienkuppen stoppar inte BRIKS

Den 31 augusti röstade brasilianska senaten under tveksamma förevändningar för att avsätta president Dilma Rousseff. När hon efter utslaget på 61-20 lämnade Alvoradapalatset tydliggjorde hon att kampen i landet på intet sätt är över, utan att den nu börjar på allvar: "Det progressiva, inklusiva och demokratiska nationella projekt jag står för störs av en mäktig konservativ och reaktionär kraft... De ämnar ta över statsinstitutionerna och låta dem tjäna radikal ekonomisk liberalism och social reträtt... Lyssna noga: De tror sig ha besegrat oss men de har fel. Jag vet att vi alla kommer kämpa... Vi kommer fortsätta vår resa mot ett Brasilien där folket är suveränt."

En dag efter juristkuppen sa Argentinas fd president Cristina Fernandez de Kirchner att den utgör "ett element av regional destabilisering från inre och yttre ekonomiska sektorer", vilka ogillar att Rouseff tog med hela Sydamerika till BRIKS-toppmötet i Fortaleza i juli 2014.

Kirchner sa också i en radiointervju, att Brasilien, Ecuador, Bolivia specifikt är under angrepp, precis som hennes egen regering var, för att de bedriver självständig utrikespolitik och allierar sig med Ryssland och Kina. "Mötet mellan Mercosur, Unasur och BRIKS, som Dilma höll i Brasilien uppskattades inte av makter utanför kontinenten."

Under senatsdebatten frågade senator Requiao kuppmakarna om de de är "beredda på inbördeskrig. Nej? Då bör ni sluta, för konflikten kommer bli oundviklig. Brasilianska folket, som åtnjutit de sociala reformernas fördelar i flera år, kommer inte underdåniga återvända till slavkvarteren."

I hela Sydamerika anas att "finansiella våldtäktsmän", som Lyndon LaRouche kallar dem, ligger bakom kuppen. Venezuela har frusit alla diplomatiska förbindelser och Ecuadors och Bolivias regeringar skickat hem ambassadörerna.

Brasiliens vice riksåklagare Ela Wiecko avgick dagen innan omröstningen i protest och sa till tidningen Vejo, att många på åklagarmyndigheten tycker liksom hon att det var en kupp. Hon tillade att de också har bevismaterial mot tillförordnade presidenten Temer, som följaktligen kan bli avsatt även han.

Den 15-16 oktober hålls nästa BRIKS-toppmöte i indiska Goa, där dynamiken som inleddes på G20- och ASEAN-toppmötena kommer fortsätta. Maktskiftet i Brasilien påverkar inte landets åtaganden i detta arbete.

8. Schillerinstitutets seminarium i Stockholm

Schillerinstitutet och EIR hade ett mycket lyckat seminarium i Stockholm om "Den Nya sidenvägen till fred och utveckling som alternativ till fortsatt geopolitiskt kaos" den 27 september 2016. Hedersgäst var Dianne Sare, som leder LaRouchePAC i New York/New Jersey och är ansvarig för dess speciella satsning på Manhattanprojektet. Hon har startat och leder den stora kör som tidigare i september höll fyra konserter inför sammanlagt 3000 åhörare under minnesdagarna 15 år efter terrorattacken på World Trade Center.

Dianne talade på Stockholmsseminariet om hur situationen kan förändras i USA genom motståndet mot Obama och hans kontrollörer på Wall Street och de brittiska geopolitikerna. Hon gjorde en generalattack på Obama och Bush/Cheneys regering innan dess. Hon berättade om hur LaRouche så fort Bush tillträdde hade varnat för ett terrorattentat liknande "Riksdagshusbranden i Berlin 1933" avsiktligt gjort att möjliggöra ett styre med undantagslagar. Dianne ville inte gå in på den katastrofala amerikanska valrörelsen, utan berättade om den enorma mobiliseringen för JASTA-lagen och mot Obamas veto.

Schillerinstitutets ordförande i Sverige Hussein Askary inledde seminariet med ett tal som fokuserade på den nya paradigm som växer fram i världsekonomin och i relationerna mellan nationer, något som drivs fram av Kinas initiativ till att bygga Nya sidenvägen tillsammans med BRIKS och rader av nya finansinstitutioner som Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken. Han berättade hur Schillerinstitutet arbetat för detta sedan Helga Zepp-LaRouche föreslagit det 1991 och som hon återigen tog upp i sitt uttalande till FN:s Generalförsamling [se Fysisk Ekonomi], vilket Hussein läste upp första stycket av. Han presenterade några av de böcker, särskilt den senaste om "Hur Nya Sidenvägen blir Världslandbron", som EIR givit ut i denna långa kampanj.

Ulf Sandmark följde upp Dianne Sares tal om de nya möjligheterna att ändra USA, med möjligheterna att få med Norra Europa på den Nya sidenvägens strategi för fred och utveckling. Den Nya sidenvägen har redan kommit fram till de olika länderna som gränsar till Norden. Efter att ha gått igenom dessa projekt och på vilket sätt grannländerna redan är igång med samarbetet, pekade Sandmark på det svarta hål i mitten av Norden som domineras av "politiken för en balanserad budget". Här händer inget trots att så många olika näringslivsorganisationer, fackföreningar och regioner kräver en satsning på investeringar i infrastruktur. Det stora samarbetet med Kina sker därför inte med hjälp av regeringen utan i industrin, och Sandmark lyfte fram Volvo Cars som paradexempel på nästa steg av högteknologiskt win-win-samarbete i den nya paradigmen.

Vad som blev mycket speciellt med detta seminarium var att bland de många församlade diplomaterna reste sig chefen för Syriska ambassaden i Stockholm, Abir Jarf, och berättade hur Syrien var ett gammalt centrum för Sidenvägen och att syriska regeringen nu kämpar mot terroristerna som invaderat landet för att kunna vara med i den stora satsningen på Nya sidenvägen. Efter henne gjorde även etiopiska ambassadören ett inlägg till stöd för denna kamp och berättade om de enorma framsteg som Etiopien gjort med att bygga nya järnvägar, dammar och kraftledningar för att i Nya sidenvägens anda samarbeta med grannländerna. Dessa båda inlägg förenade talare och åhörare, så att seminariet gjorde ett starkt intryck på alla deltagarna från olika ambassader, media, svenska institutioner och andra.

På kvällen hölls en mottagning för Dianne Sare på kontoret dit andra vänner till Schillerinstitutet kunde komma och lyssna på henne.

Fysisk ekonomi

9. Till FN:s Generalförsamling 2016: Ett nytt paradigm för mänsklighetens gemensamma mål

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche lät författa följande upprop med anledning av FN:s Generalförsamlings sammankomst i september:
FN:s generalförsamling, som nu sammanträder i New York, måste bygga vidare på framstegen som gjordes på G20-mötet i Hangzhou under Kinas ledning. En ny finansarkitektur har satts på agendan; chansen att få med alla nationer i utbyggnaden av den Nya Sidenvägen på basis av ett win-win-samarbete, som med hjälp av innovationer höjer produktiviteten i världsekonomin och gör att fattigdom och krigskonsekvenser kan besegras, har aldrig varit större än den är nu.

Det största hindret ligger i att "västvärlden" vill hålla fast vid status quo, med en unipolär värld och ett nyliberalt finanssystem, trots att båda för länge sedan visat sig ohållbara. Asiens uppgång betyder att ingen nation ensam kan bestämma reglerna, utan lösningar måste nås genom dialog och förhandlingar. Och det nyliberala systemet befinner sig i en existentiell kris.

Globaliseringens ena tvilling - politiken för regimbyten och påstått "humanitära" interventioner - har kostat miljoner människor livet, vållat miljontals fler ett outsägligt lidande, ödelagt hela regioner, skapat en grogrund för terrorismens utbredning och satt enorma flyktingströmmar i rörelse. Enbart krigen mot Irak och Afghanistan har enligt en undersökning gjord av professor Neta Crawford vid Brown University hittills kostat 5000 miljarder dollar - och vad har man fått för det?

Den andra tvillingen - systemet med vinstmaximering för banker som är "too big to fail", för stora för att tillåtas gå omkull - har lett till ohållbart vidgade klyftor mellan rika och fattiga. Och när vissa banker åläggs att betala hela bötessumman för sina kriminella metoder kan de åberopa insolvens, eftersom de har för lite kapitaltäckning. En ny finansiell härdsmälta hotar, och den kommer att få ännu mer katastrofala konsekvenser än Lehman Brothers-konkursen 2008, eftersom centralbankernas verktyg inte biter längre.

I det sammanhanget ger två rapporter som har kommit ut i Storbritannien utmärkt tillfälle att ompröva och rätta till den förda politiken. Efter Chilcotrapporten, som lade skulden för det illegala och på lögner baserade Irakkriget på Tony Blair, riktar ett brittiskt parlamentsutskott nu lika förkrossande anklagelser mot tidigare premiärministern David Cameron beträffande kriget mot Libyen, som var resultat av felbedömningar och ledde till "politiskt och ekonomiskt sammanbrott, inbördes strider mellan olika miliser och stammar, humanitära kriser och flyktingkriser, omfattande brott mot mänskliga rättigheter, spridning av Gaddafiregimens vapen över hela regionen och ett stärkande av IS."

Om USA:s roll heter det i rapporten: "Förenta staterna medverkade på ett avgörande sätt till att utöka Resolution 1973 till att inte bara gälla införandet av en flygförbudszon utan också 'alla erforderliga åtgärder' för att skydda civilbefolkningen. I praktiken ledde detta till införandet av en körförbudszon och ett förmodat mandat att angripa hela den libyska statsmaktens lednings- och kommunikationsnätverk."

En sådan omprövning av den förda politiken föranleder självklart också implikationerna av både de 28 sidorna i den officiella rapporten från den amerikanska kongressens utredning, som belyser omständigheterna kring attentaten den 11 september 2001, och den s.k. JASTA-lagen, som i sig kräver en helt ny utredning.

Med tanke på det fruktansvärda lidande som denna felslagna politik har orsakat - miljontals döda och sårade, traumatiserade barn och soldater (även för de angripande länderna), ödeläggelse av städer, byar, infrastruktur och oersättliga kulturskatter - är det inte bara på sin plats utan en moralisk skyldighet för de stater som i olika "koalitioner av villiga" har medverkat i dessa krig att styra upp den politiska processen i sina parlament och helt och fullt medverka i en återuppbyggnad av de ödelagda regionerna. Det kommer inte att ge de döda livet tillbaka, men ett erkännande av skulden och en helhjärtad vilja att gottgöra kommer att ge de nu levande människorna hopp om en framtid.

Status quo kan inte bevaras. Resultatet av globaliseringens båda tvillingar är en enorm förtroendeförlust hos befolkningen i den transatlantiska världen. Högerpopulistiska och högerextrema partier drar till sig stora anhängarskaror, 1930-talet hotar att upprepa sig i ny form, EU faller sönder; säkrandet av EU:s yttre gränser löser inte flyktingkrisen utan flyttar den bara någon annanstans, bort från nyhetsrapporteringen. Den amerikanska ekonomin kollapsar och samhället där är splittrat och präglat av våld som aldrig förr. Antingen leder denna utveckling till en upptrappning av konfrontationen med Ryssland och Kina och till mänsklighetens utplåning i ett stort krig - eller så har västvärldens ledande politiker den moraliska integriteten att korrigera de misstag som begåtts.

För att återvända till det positiva konstaterandet i början av detta upprop: Efter G20-mötet står en utväg ur denna civilisatoriska kris nu på agendan. Kina har inte bara presenterat en ny nivå av samarbete, som inte bygger på geopolitik utan på en politik i det ömsesidiga intresset; man ställer också i utsikt en industrialisering av Afrika och andra låginkomstländer och visar därmed vägen till en lösning på såväl flyktingkrisen som terroristrekryteringen. Det står klart att utbyggnaden av de Nya Sidenvägarna i Mellanöstern och till Afrika innebär tillväxttakter på 7-10 procent.

Och genast kommer Romklubben ut med en ny rapport med det cyniska budskapet "en procent [tillväxt] räcker", vilket i förlängningen innebär en befolkningsminskning - dvs den fascistiska politik som Romklubben redan är känd för. FN slog nyligen fast att Afrika behöver minst 7-8 procent tillväxt. När en av författarna till rapporten, norrmannen Jorgen Randers, gör det absurda påståendet: "Min dotter är världens farligaste djur", för att hon förbrukar 30 gånger mer energi än en flicka i ett utvecklingsland, visar det vilken människosyn som ligger till grund för Romklubbens resonemang, nämligen en bestialisk.

Men människan kan till skillnad från alla andra levande varelser använda sin kreativa förmåga till att vinna ständigt nya insikter i de lagar som styr universum - det som kallas vetenskapligt framåtskridande - och denna obegränsade fullkomningsprocess som människan är kapabel till står i överensstämmelse med lagarna som styr det fysiska universum, ett universum som utvecklar sig till ständigt högre energiflödestätheter. Vi befinner oss inte i ett slutet system på jorden, som Romklubben och liknande organisationer påstår, utan vår planet är en integrerad del av solsystemet, galaxen och universum, och inom rymdforskningen upptäcker man mer och mer om detta. Den forskningen för med sig många fördelar för oss på jorden, och därför är det fantastiskt att Kina på G20-mötet meddelade att man skulle dela med sig av sina mest avancerade rön inom rymdforskningen till just utvecklingsländerna.

Mänskligheten står vid en skiljeväg. Om vi fortsätter på den upptrampade vägen, med en politik som är "samma som förut", då hotar världen att fullkomligt gå i bitar. Om vi å andra sidan kan enas kring mänsklighetens gemensamma mål - en ekonomisk och finansiell ordning som tjänar hela mänsklighetens gemensamma bästa och möjliggör ett människovärdigt liv för alla människor på denna jord, säkerställandet av råvaror och energi med hjälp av avancerad teknik som fusionskraft, utforskning av rymden för att skydda vår planet, en renässans för de klassiska kulturerna - då kan vi ringa in en ny, bättre epok i vårt släktes historia.

FN:s generalförsamling är den rätta platsen för att etablera och hylla det nya paradigmet för en mänsklighet höjd över nationernas olikheter.

---