Monitor med Fysisk ekonomi, december 2015

Innehåll:

1. Ledare: Paris, Obama och Saudiarabien
2. Ryssland, Kina och Syrien
3. TPP långtifrån i land
4. Terrorister, flyktingar och Sverige
5. Gav Obama klarsignal för nedskjutningen?
6. Schillerinstitutets återuppbyggnadsförslag fick stor uppmärksamhet i Syrien
7. Helga Zepp-LaRouche på internationell kvinnokonferens i Beijing
8. Franska klimatoppositionen
9. Våga säga nej till COP21
10. Det klimathot klimattoppmötet borde diskutera

Monitor (pdf)

Fysisk ekonomi (pdf)

Monitor, december 2015

1. Ledare: Paris, Obama och Saudiarabien

I början av året lades en motion i amerikanska Kongressen som kräver att president Obama omgående offentliggör de sidor från utredningen av 11 september-attackerna 2001, vilka regeringen sedan 13 år håller hemligstämplade för att skydda det land varifrån 17 av 19 kapare kom och bevisligen betalade minst två av dem.

Saudiska monarkin, dess underättelsetjänst och försvarsindustri är hjärtat och plånboken bakom al-Qaida, al-Shabab, Boko Haram, talibanerna och en uppsjö andra utomstatliga stridskrafter, av vilka IS är den i nuläget mest omtalade. Med Natos och EU:s goda minne har vi i decennier låtit jihadister sprida död och förödelse i länder allierade med brittiska imperiets största fiende - BRIKS.

Om jihadisternas hjärta och plånbok alltså är Saudiarabien finns deras hjärna däremot längre norrut. Islamismen var en huvudkomponent i brittiska kolo-nialismen runt förra sekelskiftet. Britternas idé var att bekämpa nationalistiska tendenser i uppstudsiga kolonier som Egypten, genom att främja islamism. Denna politik har till dags dato fortsatt bedrivits av brittiska imperiets kvasikolonier i området, Saudiarabien och Israel.

Så länge offren är ryssar, indier, kineser, afrikaner eller araber låter Nato och EU sina jihaddister hållas. Nu när Frankrike blivit måltavla och civilbefolkningar flyr till Europa är man ivrig att döda de monster man själva skapat - men samtidigt behålla förmågan att skapa nya, vilket är vad beskyddet av Saudiarabien och angreppen mot ryskt stridsflyg från Natolandet Turkiet handlar om.

I takt med att BRIKS städar upp efter Västvärldens tavlor, från Grekland till Afghanistan och Syrien, blir det allt svårare för Obama med tillhörande svans att demonisera Putin, Assad och andra svårköpta ledare. Det är inte BRIKS som sprider islamisk terror, det är inte BRIKS som vill ha permanent krig i Mellanöstern, det är inte BRIKS som mördar hundratals civila med drönare. Nämnda punkter är Obamas politik och syftar alla till att stoppa BRIKS civilisatoriska framsteg, på uppdrag av brittiska imperiet.

Fortsätter vi att tolerera Obama riskerar vi inte bara fler parismassakrer, utan kärnvapenkrig.

2. Ryssland, Kina och Syrien

Natos och EU:s ledande makter, USA, under Bush och Obama, och Storbritannien, startar, understödjer och ser till att krig och konflikter hela tiden pågår i världen. De övriga medlemmarna i dessa organisationer stödjer eller deltar mer eller mindre blint i dessa operationer. Denna politik för eviga krig är mest uppenbar i Mellanöstern där kriget i Afghanistan har pågått i 14 år, i Irak i 12 år, i Syrien i mer än 4 år, i Libyen i snart 5 år. Det nystartade Jemenkriget, som drivs av Saudiarabien, USA, Storbritannien, Qatar och Förenade Arabemiraten, är det senaste exemplet. Turkiet är på gränsen till inbördeskrig och dessutom finns sedan 67 år tillbaka Israel-Palestinakonflikten.

Ryssland och Kina har ingen roll i skapandet av detta kaos. Skulden bärs av Nato och EU. Anledningen till denna politik är att USA, med stöd av Storbritannien, vill behålla sitt ekonomiska och militära imperium som hotas av Kina och Ryssland.

Det är i detta sammanhang som Rysslands ingripande i Syrienkriget sker. Ryssland och Kina vill få stopp på dessa eviga krig. Utdrag ur president Putins tal i Sotji den 22 oktober: "En terrororganisation, den Islamska staten, tog kontroll över stora landområden. Tänk på detta: om de ockuperar Damaskus eller Bagdad skulle terroristgänget kunna få status som ett i praktiken officiellt land. Är det någon som tänker på detta? (...) Under de senaste åren har situationen försämrats. Terroristernas infrastruktur har förstärkts och deras antal har ökat. Vapen som levererats till den så kallade moderata (!) oppositionen har till slut hamnat hos terroristerna. Varför har ansträngningarna från vår amerikanska partner och deras allierade inte åstadkommit något påtagligt resultat? (...) Nu behöver vi en plan för regionens ekonomiska och sociala utveckling. Vi måste bygga upp infrastruktur, bostadshus, sjukhus och skolor. Endast detta slags på platsabete, efter elimineringen av terrorismen och efter uppnåendet av en politisk lösning, kan få stopp på den enorma flyktingströmmen till europeiska länder.

Det är uppenbart att Syrien kommer att behöva massivt finansiellt, ekonomiskt och humanitärt stöd för att kunna läka krigets sår. Vi måste skapa ramarna inom vilka vi kan genomför detta arbete och få givarnationer och finansiella institutioner involverade (...) Syrien kan bli en modell för samarbete för gemensamma intressen, lösningar på problem som påverkar alla och utveckla ett effektivt konfliktundvikande system."

Kina föreslår i sin tur att återuppbyggnadsprocessen skall starta omedelbart så att de stridande grupperna kan se de fredens välsignelser som väntar dem när kriget tar slut. De erbjuder också alla länder att delta i det världsomspännande sidenvägsprojektet för att överbrygga motsättningar och visa vägen till globalt välstånd.

3. TPP långtifrån i land

När ministerförhandlingarna kring frihandelsavtalet avslutades i Atlanta den 5 oktober landade förhandlingarna i en överenskommelse och även om det såg ut som att Obama skulle få igenom sitt omfattande frihandelsavtal kommer det avgörande beslutet om dess framtid hamna hos Kongressen. Handelsavtalet, som inkluderar USA, Japan och tio andra Stilla havs-nationer, spelar en nyckelroll i Obamas anti-Kina-kampanj.

Kongressens bägge kamrar har 90 dagar på sig att se över avtalet, därefter följer en votering som endast kräver enkel majoritet för att ses som giltig. Dock har den senaste tidens utveckling klargjort, att Obamas avtal inte är i närheten av att sjösättas. Det finns nämligen en stark opposition hos befolkningen och olika grupper, som ser att när handelsbarriärer rivs på detta sätt kommer företagskarteller att främjas på bekostnad av den vanlige arbetaren.

AFL-CIO (USA:s största fackförbund) sätter stor press på framförallt de demokrater i Senaten och Representanthuset som tidigare i juni i år velat ge presidenten sk "frisedel" i frågan. Det skulle innebära att presidenten med ett enkelt "ja" och "nej" kan klubba igenom den text i ämnet som han framlägger. Varken ändringar eller tillägg får då genomföras i texten.

Motstånd till frisedeln möts från flera håll, bland andra har Läkare utan gränser (MSF) riktat stark kritik mot förslaget och menar på att detta gynnar stora läkemedelsföretag, vilka då kan behålla patent på viktiga läkemedel och mediciner som man idag kan tillverka billiga kopior av och sälja till uländer. Miljontals människor hjälps idag av detta och sjukdomar som HIV/Aids och malaria kan bromsas respektive botas. Genomförs detta handelsavtal hindras människor i fattigare länder att få tillgång till livsnödvändiga mediciner. Det var för övrigt i samband med detta MSF:s motstånd mot TPP som deras sjukhus i Afghanistan och Jemen "av misstag" bombades av USA och Saudiarabien.

Tea Party-rörelsen och andra konservativa är stenhårt emot de hämningslösa handelsvilkoren. Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump, som fortfarande leder opinionsmätningarna, har fördömt avtalet och flertalet av de övriga kandidaterna går emot det. Även en tidigare stark förespråkare av avtalet, senatorn Orrin Hatch, menar nu att "det verkar som att detta avtal har ett tillkortakommande".

Motståndet kommer även från gräsrotsorganisationer med ursprung i Occupy -rörelsen.

Motsvarigheten för EU, Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) har även det lång väg kvar. Motståndsrörelsen CETA har samlat in över 3 miljoner protestunderskrifter och Bulgarien tänker endast ratificera det om USA slopar visumkrav för bulgariska medborgare, vilket i praktiken innebär en totalvägran.

4. Terrorister, flyktingar och Sverige

Före den 13 november var tidningar, radio, tv och nät fyllda av reportage och åsikter om flyktingkrisen. Efter den 13 november är tidningar, radio, tv och nät fyllda av reportage och åsikter om terrorism och terrorhotet. Panik och rädsla sprids bland befolkningarna i Europa och USA.

Orsakerna till detta är att västvärlden under lång tid drivit en imperiepolitik mot, i detta fallet, Mellanöstern och stora delarna av Afrika. Natos och EU:s politik, under Storbritanniens , USA:s och delvis Frankrikes ledarskap, har skapar kaos, förödelse och krig.

Denna kaotiska situation har skapats av västmakterna, med stöd av framför allt Saudiarabien, för att sätta stopp för BRIKS försök att skapa en ny bättre ekonomisk världsordning. Detta vet framför allt Ryssland och Kina och de har nu bestämt sig för att aktivt ingripa. Förutom att de vill ha en fredlig värld vet de att slutmålet för Nato och EU är att genomdriva regimskifte i Tony Blairs anda i Ryssland och Kina.

Ryssland ingriper militärt, vilket direkt avslöjar den så kallade anti-IS-alliansens låtsaskrigföring mot IS. Numera sprids uppgifter även i vanliga media att Saudiarabien och Qatar är huvudfinansiärer av IS. IS oljeexport går huvudsakligen till Turkiet, ett Natoland, och största delen av vapen- och förnödenhetsimporten går samma väg. Nästan alla utländska inkommande och hemresande IS-terrorister reser också genom Turkiet.

Vad är då svenska politikers och mediatyckares lösning på detta dödliga kaos? Jo, mer av samma sak. Liberalerna vill skicka bandvagnar till kurderna och skapa ett självständigt Sydkurdistan. Nästan alla stödjer Frankrikes, USA:s, Storbritannens, Saudiarabiens och Förenade Arabemiratens meningslösa bombande. Detta leder till mer krig, förödelse och fler flyktingar. Ledarskribenten PM Nilsson i Dagens Industri avslöjade i sin ledare den 23 november 2015 vad allt egentligen handlar om: "Slutsatsen av flykting- och terrorkrisen är större europeisk samordning vad gäller migration och säkerhet, en mer realistisk volympolitik och framför allt reformerade arbetsmarknader. Men också att den fria världen aldrig ska släppa det försvarsteknologiska övertaget och att Europa aldrig ska släppa idén om att expandera sin ordning söderut och österut."

Rysslands ingripande och Kinas erbjudande att inkludera Mellanöstern i sin Sidenvägsstrategi för ekonomisk utveckling och återuppbyggnad pekar ut vägen mot en lösning. Låt de suveräna länderna Syrien och Irak sköta nedkämpandet av IS med hjälp av de allierade som dessa regeringar ber om hjälp från, det vill säga Ryssland, Iran och Hizbollah i Syrien och Nato och EU i Irak. Detta är helt enligt FN-stadgan vilket Natos och EU:s ingripande i Syrien inte är.

5. Gav Obama klarsignal för nedskjutningen?

När Lyndon LaRouche den 24 november fick meddelandet om att Turkiet just skjutit ned ett ryskt stridsflygplan över ett syriskt-turkiskt gränsområde sa han: "Obama har organiserat en krigshandling och därmed försatt såväl USA som hela mänskligheten i ett mycket stor fara." Inget mindre än att sparka Obama från presidentposten kan neutralisera det riskfyllda läget.

Amerikanska experter menar att president Erdogan aldrig skulle ha givit order om en sådan aktion utan att ha Obamas tysta medgivande samt att Obama var rasande över franska regeringens överväganden att samarbeta mer med Ryssland i kampen mot IS efter terrorattackerna i Paris den 13 november. I stark kontrast till Frankrikes inledningsvis förnuftiga reaktion insisterade Obama på att man först måste störta Syriens president Assad och sedan bekämpa IS.

Nedskjutningen av planet var svaret på Frankrikes trevanden att stödja Putin samt en avledningsmanöver från rapporterna om Turkiets stöd till terrorister.

Hollandes uttalanden påminner sedan dess mer om Bushs eviga "krig mot terrorismen" än ett han ämnar vinna, då han, till skillnad mot ryssarna, inte vågar nämna terrorismens verkliga upphovsmän vid namn. Så gör även hans krav på att ändra franska konstitutionen för att ha större befogenheter på hemmaplan att stoppa terrordåd.

Om Hollande är seriös med att "förinta IS" är enda sättet att slå mot skaparna som oförtrutet göder och föder gruppen.

På G20:s presskonferens i turkiska Ankara den 16 november sa Putin att han skickat uppgifter från ryska underrättelsetjänsten till alla G20 om 40 länders sponsring av IS. "Bland dem finns vissa G20-medlemmar", fortsatte Putin, sneglandes på saudiska delegationen.

Även i USA börjar politiker ifrågasätta den vansinniga och illegala regimskiftespolitiken mot Syrien. Tulsi Gabbard, demokratisk kongressledamot och irakveteran går offentligt emot Obama och menar att amerikanska försök att störta Assad kan leda till världskrig. Vita huset har meddelat att Obama och Putin i Turkiet "kommit överens om att det behövs en syriskledd och syriskskött politisk övergång som föregås av FN-medlade förhandlingar mellan oppositionen och regimen, liksom ett eldupphör".

LaRouche går längre och kräver Obamas omedelbara avgång: "Obamas förhållningssätt är en potentiell krigshandling och han måste omedelbart tvingas att avgå. Om man fortsätter att ta Obama i försvar är det, med tanke på dagens händelse, ett hot mot hela världen som skulle kunna leda till ett världskrig".

6. Schillerinstitutets återuppbyggnadsförslag fick stor uppmärksamhet i Syrien

Under ett niodagarsbesök i Syrien den 14-22 november 2015 möttes Schillerinstitutets förslag till återuppbyggnadsbank och anslutning till Nya sidenvägen av stort intresse från syriska regeringen och fick stor uppmärksamhet i media. Besöket genomfördes av en delegation från den svenska föreningen "Syriska stödkommittén för demokrati" på femton personer. Besöket syftade till att rapportera om allt arbete som gjorts i Sverige för att återskapa normala relationer och bryta det omänskliga embargot. Ordföranden George Makdesi ledde delegationen och civilekonom Ulf Sandmark från Schillerinstitutet var en av deltagarna.

Denna svenska organisation är en av de mest kända exilorganisationer som hjälper Syrien idag. Hela delegationen fick komma till presidentkansliet och träffa dr Bouthania Shaaban, närmaste politiske rådgivare åt president Bashar Assad. Delegationen hade också ett möte med statsministern Wael al-Halqi och fyra andra ministerier. Delegationen mötte också parlamentets talman och Baathpartiets ledare, liksom de tre högsta religiösa ledarna i Syrien och fem hjälporganisationer. Vid varje möte överlämnades Schillerinstitutets förslag till återuppbyggnadsbank och anslutning till Nya sidenvägen. Dessutom anordnades ett speciellt seminarium om förslaget på den myndighet som är ansvarig för att planera återuppbyggnaden Syriska investeringsmyndigheten - SIA. Förslaget presenterades där av Sandmark för hela staben samt några journalister. I föredraget betonade Sandmark hur sådana återuppbyggnadsbanker haft nyckelrollen för både den amerikanska återuppbyggnaden efter befrielsekriget slut 1783 under ledning av USA:s förste finansminister Alexander Hamilton och efter den stora depressionen 1929 under Roosevelts New Deal. Möjligheten att sätta alla lediga produktionsresurser i arbete gör att Syrien kan åstadkomma två saker: 1) Direkt återuppbygga på en ny teknologisk nivå, utan att först reparera de gamla grejorna och först senare ersätta dem, 2) Delta i de stora infrastrukturprojekten så landet anknyts till det stora kinesiska projektet att bygga Nya sidenvägen.

Precis som kineserna vill föreningen att återuppbyggnaden kommer igång genast. Flera av delegationens deltagare mötte stort intresse för sina förslag på projekt som därför snabbt kan komma igång. Ju tidigare sådana projekt kan starta, desto mer tydligt blir det att freden lönar sig och desto större är chansen att motståndare till regeringen gör upp om att lägga ned vapnen och försonas. En återuppbyggnadsbank kan bli det avgörande verktyget för att åter ena landet och också ge hopp till dem som flytt, så att de återkommer. Schillerinstitutets förslag för Syri-ens återuppbyggnad bör därför diskuteras i hela världen. I det stora internationella Nya sidenvägsprojektet kommer alla att bli inblandade på något sätt, så flyktingar och andra bör dras in i planering och utbildning för detta genast. Inom varje organisation för olika yrkesgrupper bör speciella kommittéer bildas för Nya sidenvägsprojektet, så alla aspekter på detta gigantiska projekt börjar diskuteras och förberedas. Detsamma bör ske i industrins olika branscher, i företag och olika forskningsinstitut, som har kompetens att delta i Nya sidenvägsprojektet, där Syrien kommer att vara en av knutpunkterna.

Media började rapportera redan från första mötet. Syrisk TV rapporterade fem dagar i rad om delegationens olika besök och efter mötet med parlamentets talman talades det mer och mer om förslaget till återuppbyggnadsbank och återuppbyggnadsplanen. Dessutom skrev många tidningar om delegationen. Olika syriska TV-program gjorde tre särskilda långa intervjuer med delegationens talespersoner, som kunde berätta om vad föreningen gjort och förslaget till återuppbyggnadsbank.

Dialogen om återuppbyggnad kan också bli en viktig dialog mellan civilisationer. De ledande personer som delegationen mötte visade att den syriska regeringen, och det är process som verkar pågå i hela Syrien, tänker mycket på vad Syrien är som nation. Vi kunde tydligt se att det nu är syriska flaggan som hålls fram av regeringen och man talar om Syrien mycket mer som land där alla grupper med sina olika mångtusenåriga kulturer tolererar och lever tillsammans. De historiska minnesmärkena representerar inte bara forntiden utan också framtidens Syrien. Man söker styrka i att Syrien har en sådan gammal kultur och en fortgående flertusenårig diskussion om grunderna för religion och samhälle, så det nya sättet att formulera vad Syrien är och blir, görs utifrån de högsta universella värdegrunderna. Detta är på väg att bli den naturliga nivån för dialogen med Kina som också har en mångtusenårig kultur. Här finns också en möjlighet till dialog med Europa och Väst på högsta nivå för att återfinna de värden som kan ta itu med de svagheter i kulturen som tillåtit framväxten av och stödet till den fundamentalistiska islamiska terrorismen. Det kan i själva verket bli den starkaste begreppsmässiga motoffensiven mot IS och dess barbariska ideologi.

Läs om förslaget till återuppbyggnadsbank härhttp://www.larouche.se/artikel/syriens-ateruppbyggnad-diskussionspunkter

Läs mer om den stora svenska delegations besök i Syrien på Syriska stödkommitténs facebooksida https://www.facebook.com/syrienstodskommitte/?ref=bookmarks
och hemsidan http://www.syrian-scds.se/

7. Helga Zepp-LaRouche på internationell kvinnokonferens i Beijing

14-16 oktober hölls den tjugonde årliga internationella kvinnokonferensen i Beijing i Soong Ching Ling-stiftelsens regi. Det är en mycket stor kvinnokonferens i Kina som samlade ett imponerande antal engagerade kvinnor från olika sektorer i samhället: akademiker, företagare, politiker och sociala organisationer. Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche var en av talarna på konferensen.

Soong Ching-Ling var gift med Sun Yat-sen, det moderna Kinas grundare. Hon var en av det tjugonde århundradets stora kvinnliga personligheter och stiftelsen upprättades till hennes minne för att värna om kultur och speciellt befrämja utbildningen av flickor.

Konferensen avhandlade läget för och framtidsperspektiven för kvinnor i många delar av världen. I Kina råder enligt lagen likaberättigande för män och kvinnor men bara i städerna har man i stor utsträckning nått detta mål. På landsbygden är det fortfarande en lång väg att gå, främst beroende på att ekonomin där är underutvecklad.

Zepp-LaRouches tema var "Kreativitet som kvinnans sanna självuppfattning" och bidrog med viktiga tankegångar från Friedrich Schiller. Ett citat ger en bra sammanfattning av hennes tal: "Vi behöver stödja jämställdhet mellan könen i utbildningsväsendet, men ett sant likaberättigande kan bara uppnås när båda könen bestämmer sin verkliga identitet genom att de utvecklar sina inneboende kreativa potentialer." Zepp-LaRouche räknar upp kvinnliga förebilder som Jeanne d´Arc, Juana Ines De La Cruz, Marie Curie, Clara Schumann, Soon Ching Ling, Amelia Boynton Robinson, Walentina Tereschkowa och Kinas kända kvinnliga kosmonaut Liu Yang som idag entusiasmerar oss.

Läs hela talet på engelska på schillerinstitute.org

8. Franska klimatoppositionen

Frankrikes president Hollande har helt i överväxeln i det internationella lobbyarbetet för ett bindande avtal på klimatkonferensen COP21 i Paris. Han har träffat sin kinesiske kollega i Peking och Afrikas statschefer på Malta, därefter G20-toppmötet i Turkiet, önationernas statschefer och slutligen högsta hönset HKH drottningen av England, HKH hertigen av Edinburgh och deras ärthjärna till arvtagare HKH prinsen av Wales på Brittiska samväldets medlemsmöte CHOGM på Malta.

I samband med det utländska lobbyarbetet sparkade regeringen landets mest populäre TV-meteorolog, för att han påpekat felaktigheter i klimatdebatten. Philippe Verdier stängdes av med omedelbar verkan som chefsmeteorolog på statliga France Télévisions efter att ha publicerat boken "Klimatutredning", som avslöjar lögner från media och politiker samt anklagar statligt finansierade klimatologer för att vara "manipulerade" och "politiserade". Det har dock fått efterverkningar.

Verdier sa till radiokanalen RTL att han ställde sig "i vägen för COP21, en bulldozer, och avskedandet blev följden". Han berättar för en annan jornalist att han skrev boken efter att ha blivit "skräckslagen" när utrikesministern Fabius samlade landets alla TV-meteorologer och beordrade dem att alltid varna för klimatförändringar under väderprognoserna.

En namninsamling till Verdiers försvar hade den 1 november redan samlat 15.000 underskrifter, däribland 10 parlamentariker, enlig RTL. De kallar sig själva "klimatoptimister" och börjar få viss medietäckning.

Enligt en opinionsmätning av hemsidan Arretsurimages håller de flesta av Frankrikes meteorologer med Verdier och de "optimistiska" forskarna.

USA:s klimatoptimister gör även de sitt bästa för att sabotera Obamas försök att utnyttja pariskonferensen för att sänka amerikanska ekonomin. Novembernumret av Heartlandinstitutets nyhetsbrev "Environment & Climate" citerar juristen Chris Horner från Competitive Enterprise-institutet, att Senaten måste lägga en motion som kräver att allt som eventuellt bestäms i Paris också måste bekräftas i Senaten.

Fysisk ekonomi, december 2015

9. Våga säga nej till COP21

Sedan den 2 november cirkulerar Schillerinstitutet följande upprop, i hopp om att snabbt samla underskrifter från kvalificerade specialister, politiker och vanliga medborgare i hela världen.

Livsvillkoren för miljarder människor hänger på att agendan på FN:s klimattoppmöte (COP21) stoppas. Planen på ett juridiskt bindande åtagande att minska koldioxidutsläppen måste förkastas på två grunder:

1. Det är ett vetenskapligt belagt faktum att ingenting som människan gör leder till någon katastrofal klimatförändring, och

2. kraven på minskade koldioxidutsläpp kommer att få mycket påtagliga, dödliga konsekvenser.

Det finns ingen hållbar grund för att hålla någon klimatkonferens överhuvudtaget. Den borde genast ställas in!

Tvärtemot all propaganda som pumpas ut i en extremt välfinansierad, toppstyrd kampanj finns det mängder av solida vetenskapliga belägg som motsäger och/eller motbevisar påståendena om en annalkande klimatkatastrof orsakad av människans utsläpp av växthusgaser. Satellitmätningar visar exempelvis att den globala genomsnittstemperaturen inte har stigit de senaste 18 åren, trots att människans växthusgasutsläpp ökat i allt snabbare takt. Detta understryker det faktum att klimatet helt enkelt inte reagerar på ändrade koldioxidhalter på det sätt som panikmakarna gör gällande. Med andra ord: planeten Jordens klimatsystem är inte särskilt känsligt för förändringar i koldioxidkoncentrationen i atmosfären.

Eftersom många klimatmodeller vilar på det felaktiga antagandet om en sådan stor koldioxidkänslighet har de genomgående producerat felaktiga prognoser, och för varje år avviker de mer och mer från verkligheten. De gradvisa klimatförändringar som har skett under de gångna årtiondena, och som kommer att fortsätta ske i framtiden, är inte och kommer inte att vara någon anledning till oro. Dessa förändringar är till största delen naturliga, och människans eventuella inverkan nästintill obetydlig. En sund och växande världsekonomi kommer inte att ha några problem att hantera dessa förändringar.

Vi måste också vara klara över att koldioxid inte är en förorening, utan en livsviktig komponent i biosfären. Eftersom den nuvarande koldioxidhalten i atmosfären är långt under den optimala för växtligheten har den av människan åstadkomna koldioxidökningen redan bidragit till höjd produktivitet i jordbruket och ökad naturlig växtlighet - och skapat en mätbart grönare planet.

Men klimattoppmötet i Paris handlar inte bara om att länder kommer att kasta bort tid och resurser på ett skenproblem, som bara existerar i datamodellerna. Den oroväckande verkligheten är att de föreslagna koldioxidminskningarna runt om i världen kommer att leda till ökad fattigdom, sämre levnadsvillkor och stigande dödstal. En växande världsbefolkning kan helt enkelt inte förbättra sina levnadsvillkor enbart med hjälp av sol, vind och andra sk "gröna" energislag.

Faktum är att denna plan propageras intensivt av nutida anhängare av den befolkningsminsknings-ideologi som främst förknippas med Thomas Malthus. Organisationer som Världsnaturfonden WWF förklarar om och om igen att den nuvarande världsbefolkningen är flera miljarder människor större än Jorden klarar av att försörja, och följaktligen måste minskas med flera miljarder. De aktuella kraven på koldioxidminskningar är djupt förankrade i denna malthusianska ideologi. Men Malthus hade fel på 1700-talet, och hans nutida anhängare har fel idag.

Energiintensiv vetenskaplig, teknisk och ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för människans existens. Detta går att mäta i form av övergångar till högre energiflödestätheter per capita och per ytenhet. Framsteg, tillväxt och utveckling är en universell mänsklig rättighet, och koldioxidutsläpp är för tillfället en väsentlig komponent i den processen för en överväldigande majoritet av världsbefolkningen. Antagandet i Paris av en juridiskt bindande plan för minskade koldioxidutsläpp kommer att sänka levnadsstandarden för miljarder människor, öka dödstalen, fördjupa fattigdomen och ta ifrån människorna deras omistliga mänskliga rättighet att medverka i skapandet av en bättre framtid för samhället som helhet.

Det är djupt omoraliskt.

Därför måste COP21-konferensens plan för minskade koldioxidutsläpp förkastas.

Skriv på uppropet på den engelska hemsidan: http://larouchepac.nationbuilder.com/notocop21

(Med min underskrift samtycker jag till att mitt namn publiceras i samband med uppropets offentliggörande.)


Läs mer om klimatbluffen på: http://www.larouche.se/gron-fascism
och http://www.larouche.se/nyheter/2011/05/29/svensk-rasist-bakom-klimatbluffen

Läs om föredragen om klimatbluffen på Schillerinstitutets konferens i Paris 2015 här http://www.larouche.se/artikel/den-malthusianska-klimatbluffen-briks-mansklighetens-dodsfiende

På danska: http://schillerinstitut.dk/si/2015/11/schiller-institut-resolution-til-forsvar-for-milliarder-af-menneskers-liv-nej-til-cop21-plan/

Se en videofilm där LaRouchePAC:s vetenskapsteam den 26 augusti diskuterar varför klimatbluffen måste stoppas: https://www.youtube.com/watch?v=UWOjP-E6eOE&feature=youtu.be

Läs på engelska översikten om klimatfrågan och senaste nytt:https://larouchepac.com/green-fascism

Läs den franska sidan som samordnar motståndet i Paris mot klimatkonferensen COP21 där man kan ladda ner det franska extrabladet:http://www.solidariteetprogres.org/cop21-sommet-depopulation.html

Beställ EIR-rapporten "'Global Warming' Scare Is Population Reduction, Not Science"! Den kostar 250 kronor i PDF-format. Kontakta larouche@nysol.se el. 08-983010

Läs mer om EIR-rapporten på svenska här:http://www.larouche.se/nyheter/2015/09/23/ny-eir-rapport-avslojar-klimatbluffens-lobby

10. Det klimathot klimattoppmötet borde diskutera

Till och med i kölvattnet på massakern i Paris den 13 november - det senaste i en rad islamistiska vansinnesdåd i USA, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Spanien, Indien, Irak, Syrien, Nigeria med flera - fortsätter politiker att påstå att hypotetisk global upvärmning är största hotet mänskligheten står inför. I realiteten utgör fossila bränslen ett ringa hot mot människan och planeten och vintrarna dödar 20 gånger fler människor än värmeböljor.

Medan korrupta forskare försäkrat oss om att snö snart vore något som endast finns i historieböcker har Europa skakats av fem vargavintrar senaste decenniet. Tusentals dog som var hemlösa, hade undermålig värme i hemmet eller inte hade råd med den.

Det kan hända igen med långt värre konsekvenser: Miljoner desperata är på flykt undan krig, terrorism, fattigdom och förtryck.

Vart är de på väg? Mestadels till arabiska grannar, vilka börjat stänga dörren. I stället, om de inte stannar i Turkiet, åker de norrut till ett jämförelsevis extremt kallt Europa. Enbart Tyskland står inför utmaningen att hitta bostad åt upp till en miljon.

Om sibirisk luft drar in kan temperaturen i Norden och Centraleuropa som bekannt krypa ned under 30 minusgrader

Vi i norra Europa är vana vid detta. För flyktingar från områden där vintrarna är 10-20 grader mildare kan det förvandla tältläger till dödsläger.

Om man lyssnar till FN, världsledare, miljöorganisationer, klimatologer och deras media - i synnerhet klimattoppmötet - ska detta emellertid inte kunna hända. För hela 15 år sedan deklarerade tyska tidningen Spiegel: "Adjö, vinter: I Tyskland tillhör kalla vintrar nu det förgångna". Samma år menade brittiska Climate Research Unit att "barn kommer snart inte veta vad snö är för något".

Media upprepade plikttroget liknande påstående varje år tills smällkalla, snörika vintrar började slå till 2008/09. I december 2010 upplevde England sin kallaste vinter sedan 1659 under miniistiden. Under fem år ställde snökaos till det för för trafiken i Skandinavien och brittiska öarna och de två senaste drabbades nordamerikanska östkusten. Föga förvånande skyllde samma media vargavintrarna på den globala uppvärmningen.

Alla klimatfaktorer, däribland växthuseffekten, är underordnade processer i solen och dennas position i galaxen. Hela solsystemets skruvrörelse runt galaxens medelpunkt för oss med jämna mellanrum genom perioder av istider och våldsamma förändringar i planetens ekologi.

Det är en sådan vi nu befinner oss i, vilket isen på polerna och permafrost vittnar om. Perioderna mellan istiderna kallas interglaciala eller mellanistider. Den inbördes fördelningen av istider påverkas av cykler i avståndet mellan jorden och solen, jordaxelns lutning och vinkeln mellan omloppsbanans storaxel och solstånden, de sk Milankovic-variablerna.

Själva solaktiviteten ändras på kort sikt (hundratals år) enligt den celestialmekanik tyske astronomen Johannes Kepler utarbetade på 1600-talet. Planeternas gravitation, i synnerhet Jupiter och Saturnus, ger upphov till vad Kepler kallade "perturbationer". Den viktigaste av dessa är solens rörelse, med högst varierande hastighet och avstånd, kring solsystemets tyngdpunkt, kallad Bary-centrum, vilket påverkar dess elektromagnetism och strålning.

När solens medelpunkt antingen närmar sig Bary-centrum och inbromsar eller fjärmar sig densamma och accelererar blir den som aktivast, vilket kan mätas genom att räkna solfläckar. Med jämna mellanrum vänder emellertid solens medelpunkt tillbaka innan den gått runt Bary-centrum. Detta kallas onormalt L-minimum och skedde år 1632. När den aktuella solfläckscykeln tagit slut var aktiviteten i princip obefintlig fram till år 1700. Under detta så kallade Maunder-minimum ägde den ökända miniistiden rum, när Europa torterades av vargavintrar och svala, blöta somrar.

Nästa onormala L-minimum var 1811. Detta sammanföll med en precis avslutad solfläckscykel, vilket sannolikt var anledningen till att klimateffekten blev begränsad jämfört med 1632.

Nästa gång var 1990, paradoxalt nog ungefär när globala uppvärmningshysterin tog fart. Till skillnad mot 1811 sammanföll denna med ett solfläcksmaximum. Cykeln därefter toppade även den på över 170 fläckar. Den därefter, som precis avslutades 2010 var däremot den lägsta sedan 1920-talet med som mest runt 80.

När Nordatlanten var varm och solaktiviteten låg nådde den varma atlantluften inte fram till oss. Sibirisk luft kunde därför 2008-13 lättare invadera österifrån och kyla ned. Håller trenden i sig kommer en ny miniistid.

Redan nu dödar köld 20 gånger fler än värme, enligt brittiska medicinmagasinet Lancet. Detta vore nyttig lektyr för de över 40.000 byråkrater, politiker, aktivister och lobbyister som smörjer kråset i Paris varma lyxhotell och restauranger, ändlöst babblande om den globala uppvärmningens faror.

De borde betänka att Lancets studie återspeglar normala samhällen i fredliga länder. Även där dör mycket fler varje år under fyra vintermånader än åtta vår-, sommar- och höstmånader. USA upplever årligan 100.000 fler dödsfall på vintern.

Vinterdödligheten i Storbritannien är dubbelt så hög i förhållande till befolkning: 50.000 till följd av dåligt isolerade bostäder, undermålig värme och betydligt högre energikostnad, direkt till följd av klimatpolitik och sk "förnybar" el.

Flyktingarnas vinterdödlighet kan bli än större till följd av energipriserna och flyktingarnas ekonomiska situation vad gäller mat, kläder, sovplatser, sjukdomar och bostadssituationen: Tält, lastbilar och baracker utan isolering och centralvärme.

Systematisk vilseledande information om farorna med fossila bränslen, kyla och värme skapade krisen. Klimatalarmisterna bär därför skulden för de tusentals människoliv som än en eventuell sibirisk invasion i onödan kan skörda.

Internationella möten måste fokusera på mänsklighetens verkliga och omedelbara hot: Flyktingsituationen, ekonomin och arbetslösheten - samt de miljarder människor som globalt saknar tillräcklig och pålitlig energi för att genom rent vatten, avlopp, sjukhus, belysning, kylskåp och ordentligt med mat ta sig ur fattigdom, undernäring, sjukdom och för tidig död. Klimatkonferensdeltagare borde behandla följande frågor:

På vilket sätt är klimatförändringar viktigare än att skydda miljoner flyktingar som redan lider av köld? Borde konferensdeltagare fokusera på hypotetiskt framtida klimatkaos medan EU har miljoner flyktingar att ta hand om, potentiella terrorister och en potentiell vargavinter? Vilken beredskap finns för än en kontinental köldknäpp?

Det är höjden av brott mot mänskligheten att låtsas "skydda" planetens energifattiga massor från hypotetiska klimatkatastrofer i en potentiell avlägsen framtid genom att, med klimattoppmötets planerade koldioxidförbud och energiprisexplosioner, föreviga fattigdom och sjukdom som kommer döda miljoner fler imorgon.

Då effekten av toppmötets förslag ligger i linje med Obamas politik, med regimskifte, permanent krig, med hjälp av både islamska terrorister och ukrainska nynazister, och godtyckliga drönarmord, är det heller ej förvånande att han stöder den.

Klimatet ÄR en moralisk fråga: Vi måste sluta leka med människoliv och erkänna att skräckfilmsinspirerade datoranimationer inte återspeglar astronomisk verklighet - och skall därför inte styra vår energipolitik.

---