Monitor och Fysisk ekonomi, maj - juni 2018

Ladda ned Monitor (pdf) Ladda ned Fysisk ekonomi (pdf)

Innehåll: 1. Ledare: Gå med i Schillerinstitutet! Lös flyktingkrisen! Afrikaboken är nyckeln!

Sällan har en bok kommit mer lägligt. Schillerinstitutets Afrikabok, "Extending the New Silk Road to West Asia and Africa: A Vision of an Economic Renaissance" (Förlängningen av Nya sidenvägen till Västasien och Afrika: En vision om en ekonomisk pånyttfödelse), beskriver den enorma utvecklingen i Afrika, som regeringar där kunnat sätta igång med hjälp av Kinas sidenvägsatsning.

Boken är det enda sättet att få veta vad som hittills hänt, vad som är på gång och vilka idéer som skapar så mycket hopp i Afrika om att en ljus framtid är möjlig. Det är just vad den hemska europeiska debatten om flyktingkrisen behöver. De metoder som EU:s ledare idag föreslår för att hålla flyktingar borta, är barbariska.

Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche har i ett upprop föreslagit att EU bjuder in Kinas och ledande afrikanska regeringar till EU-toppmötet för att tillsammans komma fram till en lösning på flyktingkrisen genom att ta itu med problemen bakom problemen: fattigdomen och krigen. Ett sådant samarbete skulle skapa ett framtidshopp om bra livsmöjligheter i Afrika för dem, som idag ser en flykt till Europa som enda utvägen och ger sig ut i de farliga båtarna på Medelhavet.

Detta är ett verkligt medmänskligt sätt att lösa flyktingkrisen. Det är en konstruktiv, produktiv och visionär lösning på flyktingkrisen. Europa skulle dras med i Kinas Sidenvägsinitiativ och börja lämna den politik av självförstörelse man riktat mot sig själva: ungdomsarbetslöshet, avindustrialisering, monetarism, splittring, populism.

Den som läser Afrikaboken kan förstå den fullständigt revolutionärt omskapande ekonomiska utvecklingen som är på gång i Afrika och planeras för Västasien. Det är med en sådan kunskap, som man verkligen kan bemöta populismen och vrida tillbaka den allt råare valdebatten om flyktingarna. Det är så man kan börja diskutera en vision om en bättre värld för mänskligheten.

Afrikaboken är skriven av Hussein Askary och Jason Ross. Den senare är ledare för amerikanska LaRoucherörelsens vetenskapsteam. Askary är det internationella Schillerinstitutets Sydvästasienkoordinator, som dessutom just har skrivit en plan för fred och utveckling av Jemen, en plan som lagts fram för myndigheter och ministrar i Jemens huvudstad Sanaa (Se bilagan Fysisk ekonomi).

Bemöt den fullständigt improduktiva valdebatten om flyktingfrågan genom att bjuda in Schillerinstitutet och författarna för föredrag om Nya sidenvägen och Afrikaboken. Europa är på väg åt skogen om flyktingkrisen fortsätter att diskuteras som nu sker. Det är därför det är så viktigt att så många som möjligt går med i Schillerinstitutet, köper Afrikaboken och samarbetar med Bälte & Väginitiativets win-win -lösning.

2. Helga Zepp-LaRouches upprop för att lösa flyktingkrisen: Nu skrivs historia i Asien: EU-toppmötet måste följa Singapore-exemplet

3. Schillerinstitutets Kinaseminarium bryter ner lögnvallen kring Bälte & Väginitiativet

4. Bli medlem i Schillerinstitutet

Fysisk ekonomi maj - jun 2018
5. Sana'adeklarationen antar Schillerinstitutets plan för fred och utveckling i Jemen

6. Sverige kopplas direkt till Nya sidenvägen