Monitor och Fysisk ekonomi, oktober 2019: Jorden går inte under, det är människans frihet som står på spel!

Monitor med Fysisk ekonomi - ladda ned som pdf

Flygblad: Internationellt upprop till ungdomen - ladda ned som pdf

Innehåll:
1. Ledare: Jorden går inte under, det är människans frihet som står på spel!
2. Målet är att reducera världens befolkning
3. Mer energi, mer industri
4. Den gröna omställningen leder till diktatur
5. Den gröna guldgruvan
6. Nya finansinitiativen gynnade av klimathysterin
7. Banker tänker sko sig på klimatbluffen och helikopterpengar
8. Dags att dra i nödbromsen!
9. Upprop: Det finns ingen klimatkris
10. "Hållbar utveckling" ska vara ihållande!
Fysisk ekonomi
11. Mänskligheten som en galaktisk art: Det nöd-vändiga alternativet till krig. - Konferens på den internationella månobservationsnatten 5 oktober.
12. Månresor ger hopp om framtiden
13. Internationella Schillerinstitutets aktionsdagar
14. Svenska Schillerinstitutets mobilisering
15. LaRouches Fyra Lagar


1. Jorden går inte under, det är människans frihet som står på spel!

Det har inte undgått någon att människan idag står inför enorma utmaningar när det gäller fattigdom, miljö, teknik och hur det hela ska bekostas, dvs. de finansiella och ekonomiska utmaningarna. Men utmaningen ligger inte i någon stundande klimatkollaps, utan i en finanskollaps!

Det som hotar människans framtid är inte att polarisarna smälter, jordens temperatur ökar eller att vi konsumerar för mycket, tvärtom är det vi bevittnar en del av de naturliga cykler som förekommer och kommer att fortsätta att förekomma.

Den klimatmässiga utmaningen ligger i hur vi som kreativa varelser bemöter förändringarna - genom pessimism eller förnuft. Miljörörelsen bygger idag på en djupt inrotad föreställning om tillväxtens gränser - att de resurser som jorden har är de som finns och förbrukas de har vi ingenting mer att använda. Det är detta resonemang som argumenten kring resursfördelning grundar sig på: vi ska alltså fördela om jordens "begränsade" resurser så alla människor konsumerar "lika mycket", eller snarare "lika lite". Schillerinstitutet är en del av det globala motståndet mot miljörörelsen pessimistiska förhållningssätt och kräver en ny rättvis ekonomisk världsordning. Detta nummer av Monitor och

Fysisk Ekonomi är helt tillägnat det gångna årets katastro-fala gröna utveckling där fokus har fråntagits den riktiga stundande katastrofen - nämligen finans-marknadens och med den nationers totala samhällskollaps.

Galna förslag om kvantitativa lättnader går obemärkt förbi och finansmarknaden kan i tysthet, med uppbackning av miljö - och klimatrörelsen dirigera om sina investeringar och bygga nya luftslott maskerade som "grön ekonomi". I en "Green New Deal" marknadsför man åtstramningar på levnadsstandarden i en sann fascistisk anda. Återigen går de ansvariga fria från ansvar. I detta nummer av Monitor kommer vi att fokusera på klimatkatastrof-anhängarnas internationella mobilisering, vilka som egentligen driver på denna kampanj, vilka de direkta konsekvenserna blir och vilka katastrofala lösningar som föreslås för denna påhittade kris.

Schillerinstitutet med dess grundare Helga Zepp-LaRouche, har gjort en internationell motaktion mot dårskapet och inledde den 10 september 2019 med en internationell aktionsdag över världens alla kontinenter. I centrum för motaktionen och framtidsmobiliseringen står Helga Zepp-LaRouches "internationella upprop till ungdomen" med rubriken "Förnuftets tidsålder ligger i stjärnorna" (medföljer som bilaga).

Zepp-LaRouche förespråkar ett samarbete mellan de rymdfarande nationerna och vänder sig mot de människofientliga nolltillväxtideologernas pessim-ism: "Människan är en förnuftsvarelse, som har en obegränsad förmåga till intellektuell och moralisk utveckling! Vi kan göra något som varken apor eller åsnor kan göra, vi kan utan begränsning upptäcka ständigt nya vetenskapliga principer för det universum vi bor i! Och med hjälp av dessa kvalitativa upptäckter kan vi - till skillnad från apor och åsnor - hela tiden omdefiniera vad som är resurser, vilket gör dem obegränsade, och vi kan därmed hela tiden förbättra människans levnadsvillkor!"

För att du ska kunna vara en del av den allt större växande skara anhängare av medbor-gare, forskare, politiker och ledare och vara en del av denna optimistiska rörelse som behövs för människans framtid, vill vi ge dig verktygen för det enda alternativ som mänskligheten egentligen har. Därför tillägnas detta nummer av Fysisk ekonomi åt LaRouches' fyra lagar och ger en genomgång av vad storbankernas "helikopterpengar" och "gröna" omställning egentligen innebär.

Detta nummer presenterar innehållet i EIR:s dossier "CO2 - minskning är ren massmordspolitik skapad av Wall Street och Londons City" som är oundgänglig för att förstå klimatalarmisternas stora Greta- offensiv. (larouchepub.com/special_report/2019/2019-eir-special-report-co2-redux-is-murder.pdf )