Monitor och Fysisk ekonomi oktober 2013

Monitor och Fysisk ekonomi oktober 2013. Innehåll:
1. Ledare: Obama och EU går över lik för att rädda systemet
2. Bakom USA:s budgetkrisbluff: Wall Street beordrar Obama stoppa Glass-Steagall
3. Obamacare guldgruva för försäkringsbolagen
4. USA-bråket gäller bankdelning, Obama sjunker
5. Miljöpartiet motionerade om bankdelning igen!
6. Klimatmötet fick förstå sin folkmordspolitik
7. LaRoucherörelsen i "dialog" med EU-kommissionär på SVT
8. Istället för Lampedusa: Transaqua!
Fysisk ekonomi oktober 2013
9. Investera i fusionsekonomin!
10. Kina bygger nya sidenvägar också på havet
11. Stora projekt (stället för stor arbetslöshet)
12. NY Times: "Överbefolkning inget problem"

Monitor - Tryck fram som pdf

Fysisk ekonomi - Tryck fram som pdf


Monitor oktober 2013:

1. Ledare: Obama och EU går över lik för att rädda systemet

I oktober inträffade tre viktiga händelser som visar den tragiska och den hoppfulla vägen framåt: 1. Den amerikanska budgetkrisbluffen, 2. Flyktingtragedin i Medelhavet utanför italienska ön Lampedusa och 3. ASEAN-toppmötet i Indonesien (utan Obama) som konkretiserade det ekonomiska alternativet till den förfallna transatlantiska systemet.

Den av internationell media mycket uppmärksammade budgetkrisen i USA som ledde till ett tillfälligt betalningsstopp för amerikanska statliga institutioner, löstes med en så kallad kompromiss att skjuta upp problemet några månader. Lyndon LaRouche har med sina källor i Washington slagit fast att hela cirkusen handlade om att stoppa den nu mycket populära bankdelningsförslaget Glass-Steagall i amerikanska kongressen. Det absurda teaterstycket mellan de fanatiska republikanerna och president Barack Obama hade en regissör: Finansimperiet på Wall Street och City of London.

Den 2 oktober valde Obama i en symbolisk gest att träffa Wall Street största bankirer i stället för att åka till Indonesien och Brunei för att träffa Stillahavsledarna. Bankirerna krav på Obama var att han blockerar bankdelningen och fortsätter med räddningspaketen för finanssystemet och mer åtstramning för det amerikanska folket. Tragedin i i det transatlantiska områden (USA och EU) lär fortsätta ett tag till med nya krisutbrott, om inte amerikanska och europeiska folket vaknar till och förstår att de är måltavlan för samma destruktiva politik som IMF med stöd från Europa och USA tryckte ner i halsen på Afrika och utvecklingsländerna från 1970-talet och framåt med värsta tänkbara tragiska konsekvenser.

Den 3:e oktober inträffade en ny tragedi utanför Lampedusa. För andra gången på ett par veckor kapsejsade en båt lastad med ett hundratals afrikanska flyktingar och de flesta drunknade. Det handlar inte bara om EU:s flyktingpolitik att skapa en ny romersk Limeslinje för att hålla oönskade folk utanför. Det är EU:s ekonomiska politik mot Afrika i decennier som är huvudorsaken till dessa tragedier. Tusentals eller miljontals människor dör på själva afrikanska kontinent på grund av svält, sjukdomar och krig i mineralrika områden. EU:s kriminella politik bevisades konkret två dagar innan flyktingbåttragedin inträffade, när EU-kommissionen skickade svar till en förfrågan från Italienska EU-parlamentarikern Cristiana Muscardini angående det avgörande vattenprojektet Transaqua som skulle rädda Tchadsjön och rädda livet på miljontals människor och djur i Sahelregionen i Afrika. EU-kommissionen svarade att den inte stödjer projektet på "miljö"-grunder!

Medan Västvärldens ledare fortsätter sitt lämmeltåg mot avgrunden, tar andra krafter i världen ledarskapet och går en annan väg. På ASEAN-toppmötet i Indonesien 2-8 oktober, som samlade ledare från Sydostasiens och angränsande nationer, diskuterades nya idéer för ekonomisk utveckling och samarbete. Inte märkligt att Kina och Rysslands ledare tog rodret i Obamas frånvaro. I en av de viktigaste uttalandena efterlyste den nye kinesiske presidenten Xi Jinping byggandet av en "Ny maritim sidenväg" för handel och ekonomiskt samarbete mellan öst och väst. I september manade Xi Jinping till byggandet den Nya sidenvägen på land i ett brett nätverk från Stilla havet till Östersjön.

Det är LaRoucherörelsen och dess allierade som skapar hopp med sådana kontinentöverskridande projekt, liksom Transaquaprojektet för Afrika eller NAWAPA för Amerika. Det kan rädda världsekonomin och sätta världen på rätt spår, ett spår av fred genom ekonomisk utveckling. Mellan hopp och förtvivlan kommer världen att fortsätta gunga under de kommande veckorna och månaderna tills ett avgörande slag skett i USA och Europa. Bankdelningslagens återinstiftande är det största och avgörande första steget.

2. Bakom USA:s budgetkrisbluff: Wall Street beordrar Obama stoppa Glass-Steagall

Wall Street har krävt av president Barack Obama att han ska stoppa återinförandet av Glass-Steagall till varje pris och att han i stället ska driva igenom ytterligare bankräddningspaket samt tillåta en plundring av det amerikanska folkets bankkonton, allt för att bevara Wall Streets fullständigt konkursmässiga system. Wall Streets politik innebär ett påskyndande av en förlamande hyperinflation, förödande åtstramning och till slut ett massmord på nationens mest sårbara medborgare.

Flera mycket initierade källor i Washington har bekräftat att detta var det ultimatum som ställdes, när en delegation från Wall Street hade ett privat möte med Obama i Vita huset på onsdagseftermiddagen den 2 oktober. Delegationen leddes av Financial Services Forum (FSF), en sammanslutning av USA:s 19 största banker och försäkringsbolag med bland andra Jamie Dimon, VD för JPMorgan Chase, Lloyd Blankfein, VD för Goldman Sachs, Brian Moynihan, VD för Bank of America, Michael Corbat, VD för Citibank och Anshu Jain, VD för Deutsche Bank.

IMF-chefen Christine Lagarde förde fram samma budskap i Financial Times den 4 oktober, där hon i en intervju krävde att Federal Reserve fortsätter sina "kvantitativa lättnader" med en sedeltryckning på 85 miljarder dollar per månad för undsättning av de största amerikanska och europeiska bankerna på obestämd tid. Och Obamaregeringens finansminster Jack Lew har hotat med att en amerikansk statsbankrutt skulle sätta igång en finanskris värre än den härdsmälta som skedde då Lehman Brothers gick i konkurs i september 2008.

I själva verket syftade, som Lyndon LaRouche slog fast i ett uttalande den 5 oktober, den amerikanska regeringens nedstängning och hot om konkurs den 17 oktober till att förbereda det amerikanska folket på den dödliga politik som Obama och ledande republikaner redan har gått med på.

LaRouches lägesanalys spreds över hela Washington DC som flygblad och på nätet. LaRouche konstaterade där:
- Om inte Glass-Steagall omedelbart blir lag, planerar Obama och Wall Street att släppa lös den värsta massdödliga åtstramningen och plundringen av det amerikanska folket någonsin. En total avskiljning av affärsbanksverksamheten från all spelverksamhet enligt Glass-Steagall är den enda boten.
- Sätt Wall Street i konkurs nu, innan de hinner sätta sina folkmordsplaner i verket med full kraft. President Obama är inget annat än ett verktyg för dessa Wall Street-intressen, vilket bevisas av hur slaviskt hängivet han vill behålla bail-out/bail-in-programmet och stoppa Glass-Steagall.

- Inom loppet av dagar eller veckor kommer Obama och hans kumpaner bland republikanerna i kongressen att på order från Wall Street släppa lös rena helvetet mot det amerikanska folket genom ännu mer mördande nedskärningar än de senaste månadernas automatikbesparingar. Nedstängningen av de statliga myndigheterna är den största cirkusföreställningen någonsin, uppspelad för att förmå folket att gå med på mer hyperinflation, mer bankräddningspaket och mer bankkontoindragningar, med försämringar som gör att Wall Street överlever ett tag till medan hederliga hårt arbetande amerikaner dör i allt större antal.

- Det är dags att kongressen bryter sig loss från Wall Street och bankernas marionett i Vita huset och gör det enda som kan styra USA tillbaka på en kurs mot verkligt välstånd: Genomdriv Glass-Steagall med en vetosäker majoritet denna vecka!

- Genom ett beslut att återinföra Glass-Steagall kan Wall Streets järngrepp omedelbart lossas. När väl de banker som är för stora för att få gå omkull inte längre hålls vid liv med hjälp av skattebetalarnas räddningspaket och insättarnas bankkontotillgångar, så kommer de att gå omkull. Bra att bli av med skräpet! Vad vi då får ta över är ett underkapitaliserat affärsbanksystem och en möjlighet att genast återinföra ett system med statliga krediter för att sätta igång stora projekt som Nawapa och ett internationellt kraschprogram i stil med månlandningsprojektet för att förverkliga kommersiellt användbar fusionskraft.

LaRouche avslutade:
- Sanningens minut har kommit. Jag uppmanar det amerikanska folket att kräva av kongressen att de slutar uppträda som ett gäng korrumperade skojare, som accepterar Wall Streets och Obamas bluff. Genomdriv Glass-Steagall, ta ifrån Wall Street och deras europeiska kumpaner makten och ta itu med uppgiften att återuppliva denna nation och hela världen kring en plan för verklig utveckling, som mina medarbetare och jag har lagt fram.

3. Obamacare guldgruva för försäkringsbolagen

När Obamas vårdreform (Lagen om patientskydd och betalbar vård - ACA kallad Obamacare) 2010 gick igenom Kongressen fick många svenskar det felaktiga intrycket, att det skulle handla om något som motsvarar ett svenskt slags sjukvårdssystem. Man missar att det är en privat sjukförsäkring, som medborgarna nu enligt lag måste köpa. Mycket riktigt har de amerikanska försäkringsjättarnas aktier också gått upp med 200 till 300 procent sedan lagen trädde i kraft - endast 65 till 70 procent av de inbetalade premierna går nämligen till vården medan resten tillfaller aktieägare och "administration", inkl. bonusar.

"Vårdreformen" hade från första början två syften:

Genom att alla måste försäkra sig skapades för det första en guldgruva för försäkringsbolagen. Även om det för låginkomsttagare finns ett statligt bidrag till premien tillkommer höga extrakostnader, exempelvis måste patienterna själva stå för en stor del av kostnaden vid varje läkarbesök, recept och behandling. Försäkringarnas garanterade vårdutbud är dessutom begränsat och inte alltid entydigt.

För det andra kommer den icke-valda, teknokratiska "Independent Payment Advisory Board" (IPAB), med hjälp av indragen vård för den som anses vara för sjuk eller för fattig, att sätta "kostnadstak". Med andra ord: I kostnadseffektivitetens namn kommer fattiga, äldre och svårt sjuka dö tidigare för att inte inte ligga samhället till last. Lyndon LaRouche har därför sedan 2009 kallat detta för en variant av nazisternas Aktion T-4 från 1939, som med eutanasi genomförde massmordet på tredje rikets "onödiga ätare". Det var det som också Sarah Palin kallade för "dödspaneler", men till skillnad från Tea Party-rörelsen som inte vill ha någon allmän statlig sjukförsäkring, stöder LaRouche kongressmannen John Conyers förslag att utvidga den statliga sjukförsäkringen för pensionärer, Medicare, till alla amerikaner. Medicare skulle då likna den svenska allmänna sjukvården.

Obamacares förespråkares argument har det ena efter det andra visat sig vara lögner:

"Vårdreformen innebär att alla får sjukvårdsförsäkring": Mer än 9 miljoner amerikaner är för fattiga för att försäkra sig men inte tillräckligt fattiga för att kvalificera till statliga vårdstödsprogrammet för fattiga Medicaid.

"Alla har råd med en försäkring": De som hittills tecknat försäkring på Internet är nu chockade över hur mycket högre påslagen är än vad som sagts.

"Befintliga försäkringar ändras inte": Premierna för stora och små företag har de senaste tre åren stigit med i genomsnitt 20 procent per år och kommer till 2014 stiga med upp till 40 procent. Dessutom har företagen nu börjat sätta heltidsanställda på deltid och slutat anställa på heltid för att inte behöva erbjuda dem sjukförsäkrning.

"Minskning av kostnaderna": Denna "minskning" sker uteslutande genom indragning av vård genom att kostnaderna för angivna behandlingar och läkemedel inte längre täcks. Vårdplatserna kan därigenom drastiskt minskas och sjukhus läggas ned. På större vårdinrättningar blir det massuppsägningar.

Opinionsmätningar visar att majoriteten amerikaner vid det här laget är emot reformen och flera läkare revolterar mot den.

4. USA-bråket gäller bankdelning, Obama sjunker

Den politiska och psykologiska härdsmälta USA:s president Barack Obama drabbats av fortsätter i svindlande takt. Månaden efter att Obama förhindrats att anfalla Syrien, vilket kunde lett till ett världskrig, kastade Obama in hela världsekonomin med ett vågspel om amerikanska statsbudgeten och budgettaket som kunde lett till en härdsmälta i det internationella finanssystemet. I båda fallen försökte Obama främja Wall Streets och brittiska imperieintressen mot det amerikanska folket.

Amerikanska folket tar inte bara avstånd från Obamas krigspolitik, utan hela den trend som präglat årtiondena sedan mordet på president John F. Kennedy.

Detta märktes mellan dessa båda kriser i ett drev av uttalanden på femårsdagen för finanskrisen den 18.9 från bl.a. kongressen för att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall i USA.

Marcy Kaptur, demokratisk ledamot från Ohio i Kongressens representanthus och huvudsponsor av bankdelningsmotionen HR-129, höll ett brandtal för sina kolleger, uppmanade dem att skriva på motionen samt regeringen att ställa de ansvariga för krisen inför rätta.

Den kanske inte alltid Glass-Steagall-vänlige Robert Reich, USA:s arbetsmarknadsminister 1993-97, slog ett slag för Glass-Steagall i en spalt som trycktes av Kansas City Star med flera: "Wall Streets största bankers spelberoende är farligare än någonsin ... Lagstiftning behövs emellertid för att återuppliva Glass-Steagall-lagen som en gång skilde affärsbanksverksamhet från från kasinokapitalism ... Så glöm Volcker-regeln. Återinför bara Glass-Steagall. Kongressen borde hålla en omröstning, tumme upp tumme ned, om det, så att amerikanerna själva kan se vilka ledamöter Wall Street har i fickan".

I en annons som LaRouches politiska aktionskommitté den 17.10 satte in i tidningen The Hill som täcker kongressens aktiviteter, återfördes bankdelning till dagordningen efter Obamas och Wall Street avledningsmanöver med budgetkrisen. Tillsammans med LaRouche framträdde 40 undertecknare från olika delstatskongresser, jordbruksorganisationer, fackföreningar och kända publicister. Budgetkrisen ökade missnöjet med Obama och nu återkommer igen kraven på bankdelning. Det är enda chansen innan kongressen lämnar ifrån sig makten över budgeten till systemet med automatiska nedskärningar av välfärden den 15 januari 2014.

5. Miljöpartiet motionerade om bankdelning igen!

I årets allmänna motionstid i Riksdagen har fem Miljöpartister lagt in en motion om bankdelning. Det är tredje året i rad som Miljöpartiet ser till att bankdelning finns på Riksdagens dagordning och denna gång finns även en av Miljöpartiets tungviktare med, vice ordföranden i Näringsutskottet Jonas Eriksson.

Det är än mer viktigt att Miljöpartiet ger Sverige en chans att överleva finanskrisen och börja växa igen, eftersom regeringen nu ställt sig bakom EU:s Cypernmodell att tillåta att företag och hundratusentals jobb kan offras för att rädda bankerna. Från en dag till nästa kommer företagens bankkonton kunna beslagtas, liksom privatpersoners över ca 860.000 kr, för att täcka bankers förluster och användas till att betala skulder för derivatspekulation och skulder till "systemviktiga" storbanker.

Regeringens näringspolitik att sätta bankernas överlevnad före allt annat och därmed blockera investeringar för att sätta arbetslösa i riktiga jobb är på väg att förvärras med ett stort steg till. Även företagen som man säger sig värna om skall nu också kunna offras för bankernas skull och med dem hundratusentals jobb. Cypernmodellen slår mycket hårdare snabbare och hårdare mot företagen än indragning av lån för att driva företag i konkurs och använda deras tillgångar för att täcka bankförluster. Det användes 1991-2 i svenska bankkrisen och drev enligt Bankrättsföreningen 60.000 företag i konkurs och 400.000 jobb förlorades. Lånen hade en viss uppsägningstid och många företag kunde kasta in andra tillgångar och rädda sig från att sättas i konkurs. Cypernmodellen, s.k. bail-in, slår blixtsnabbt från en dag till nästa och även mot dem som inte har stora banklån men däremot tillgångar och krediter på banken.

Den svenska bankkrisen 1990-94 slog sönder en stor andel av den svenska industrisektorn, med än bestående effekter på skatteunderlag och därmed möjligheten till att upprätthålla välfärden. Regeringens politik att än en gång offra realekonomin för att täcka bankernas spekulationsförluster riskerar att slå sönder mycket större andelar av företagsamheten.

Miljöpartiets Motion 2013/14:Fi207 kräver anspråkslöst "Skilj tradingverksamhet från vanlig bankverksamhet" men rör själva kärnan i den ekonomiska politiken. Den måste stödjas och snabbehandlas för att nationen skall överleva nästa dramatiska vändning av finanskrisen.

6. Klimatmötet fick förstå sin folkmordspolitik

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP höll upp flaggan för hela tredje världens motstånd mot internationella kungliga klimatmaffians folkmordsagenda under hela veckan av klimatmöten i Stockholm den 23-28 september. Det var ju Tredje världen som år 2009 blockerade det stora klimatmötet i Köpenhamn, eftersom de inte ville begå kollektivt självmord och åter bli kolonier genom att strypa sin industriella utveckling.
LaRoucherörelsen mötte delegaterna vid IPCC-konferensen vid Münchenbryggeriet, vid deras presskonferens uppvaktad av ett hundratal Greenpeacaktivister, vid Kgl Vetenskapsakademins Bert Bolin-symposium, vid Stockholms universitet samt vid propagandajippot för IPCC på Kulturhuset i Stockholm dagen efter. BBC och andra TV-bolag filmade och intervjuade organisatörerna. Även IPCC delegaterna, ibland i hela grupper, fotograferade LaRoucherörelsens protest "som ett minne av deras Stockholmsbesök".
Sveriges Radios Vetenskapsradio rapporterade om LaRoucherörelsens demonstration mot IPCC:s folkmordspolitik den 27.9.

Så här skrev Vetenskapsradion om motdemonstrationen:
"Utanför presskonferensen demonstrerar också några äldre män [och ungdomar red anm.] från LaRoucherörelsen som vill tala om att IPCC är en del av en imperialistisk konspiration för att hålla tredje världen på mattan och att klimatpanelen hittat på allt i sin nya rapport."

Dessutom understöddes LaRoucherörelsens kritik av att vetenskapsradion också berättade om den brittiske klimatskeptiske reportern David Rose på Storbritanniens största söndagstidning Mail on Sunday, som inne på presskonferensen "bet sig fast som en pitbullterrier och krävde att få svar på när IPCC kommer att erkänna att man haft fel i sina klimatmodeller. Den globala uppvärmningen har tagit en paus sen 1998 hävdade den brittiske journalisten och ville veta hur länge pausen ska vara innan IPCC börjar ifrågasätta sina egna förutsägelser."

Sammantaget visade inslaget att den tidigare så rabiata klimatmegafonen "Vetenskapsradion" nu ser sig tvungen att rapportera om både den vetenskapliga och politiska kritiken mot klimatbluffen. Hetluften i klimatbubblan är borta, inte bara på nätet där den inte längre alls hävdar sig. Den är som uppslukad, kanske ner i oceanerna, dit IPCC hävdar att den "Globala uppvärmningen" försvunnit, eftersom den inte synts till i atmosfären de senaste 17 åren.

7. LaRoucherörelsen i "dialog" med EU-kommissionär på SVT

Den 15 oktober 2013 bjöd EU in till en "Medborgardialog om framtiden" i Stockholms stadshus. Huvudtalaren, EU-kommissionens vice ordförande Vivian Reding citerades i förhandsreklamen, bland annat i form av en köpt annons på ett helt uppslag i Svenska Dagbladet, med följande ord: "Mer än hälften av européerna anser att deras åsikter inte hörs. Detta måste vi ändra på." Det visade sig att syftet med denna pr-resa var att få med befolkningen på den redan fastlagda linjen. Någon verklig dialog var det inte tal om.

Reding och andra kommissionärer reser runt i hela Europa på medborgarnas bekostnad för att försvara sitt agerande eftersom de räds dessas reaktion mot den vansinniga förda politiken. Detta kan slå tillbaka. En fråga som ställdes var exempelvis "varför kommissionen kostar så mycket, och vad gör de för nytta?". Det stora problemet är naturligtvis inte att kommissionen spenderar pengar på sig själv utan att de tillsammans med Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden (IMF) bedriver en politik som skördar människoliv, främst i Sydeuropa, alltmedan den syftar till att till varje pris rädda det som räddas kan av finansmarknadernas galna kasinoverksamhet.

Med LaRoucherörelsen - EAP:s trestegslösning hade afrikaner inte behövt fly till Europa, och ungdomsarbetslösheten skulle inte existera i Europa, och det skulle inte vara tal om att fördriva ungdomar till andra länder för att de ska få jobb. Trots detta understår sig både kommissionären och EU-minister Birgitta Ohlsson (fp), samt i vis mån EU-parlamentarikern Olle Ludvigson (s), att stå på scen och tala om att - ja ungdomsarbetslösheten är inte så bra - men på det hela taget så behövs mer "Europa". "EUropa" är i deras munnar en omskrivning för EU-diktat. Kommissionären talade vid flera tillfällen om lagar som hon gjort. Sådär på egen hand, lät det som.

LaRoucherörelsen - EAP:s representanter på plats för att blottställa hyckleriet och föra fram trestegslösningen. De fick ställa två frågor, som båda handlade om bankdelning kontra den nuvarande stöld- och konfiskeringspolitiken à la Cypernmodellen. Frågorna var bra, svaren lite sämre. Det hela sändes direkt på SVT Forum och SVT2.1

Första frågan ställdes av Ulf Sandmark. Reding undvek att svara om bankdelning. I stället gjorde hon en lång utläggning med kommissionens sofistiska argument för Cypernmodellen. Oron för att bankkonton skulle beslagtas byggde på misstaget, sa hon, att Cyperns banker först beordrades att inte ge någon bankgaranti på 100.000 euro, "men det rättades snabbt till" [efter stora protester]. Hon låtsades därmed inte om hur det gick för Cyperns företag och därmed inte heller hur nu hundratusentals företag i hela EU och miljoner jobb hotas av EU:s bankpolitik att kunna beslagta bankkonton för att täcka spekulationsförluster på derivat.

Den andra frågan ställdes av Andreas Persson och anknöt till frågan om bankdelning, men även till två frågor som ställdes av ungdomar om arbetslöshet och fas3 liknande slavjobb som framtidens melodi. Av utrymmesskäl sammanfattas det hela fritt här3:
- Upprörande nog tar ni upp jobbgarantier med fas 3 och AMS-liknande jobb som ett föredömligt svensk agerande, och vill ha det till att ungdomar ska göra detta mer flexibelt i hela EU. Det är ju trevligt att kunna ha möjligheten att flytta till ett annat land och jobba där, om man nu vill det av kärlek eller nyfikenhet, men det är ju trevligare om det råder produktiv full sysselsättning än att tvinga ungdomar att leva som ekonomiska flyktingar, och fly sitt land och åka någon annanstans.

Då detta gav en väldigt positiv respons från de närvarande, med dagens största applåd, svarade kommissionären med att surt plötsligt gömma sig bakom att medlemsländerna måste besluta om bankdelning. Birgitta Ohlsson försökte liksom Ludvigsson få det till att det EU gör är ganska likt bankdelning och inte raka motsatsen. I ett försök att blidka publiken välkomnade hon som i vanliga fall är fanatisk LaRouchehatare å sin sida, även inläggen. Det verkar som att ju värre krisen blir desto fler kommer att ta EAP:s parti mot EU-politiken. Efter mötet delades senaste kampanjtidningen ut till en majoritet av deltagarna, och talarna fick information om Glass-Steagall med mera, som de tydligen - att döma av "svaren" på frågorna - verkligen behövde.

8. Istället för Lampedusa: Transaqua!

Fartygsolyckan utanför Lampedusa och nästan dagliga rapporter om hur andra flyktingar drunknar i Medelhavet på väg mot Europa, utgör sinnebilden för läget i världen. Hela världsekonomin håller på att kantra och i stället för att rädda människorna låter man dem gå under. EU håller på att införa afrikanska förhållanden i Grekland. EU-kommissionären Vivian Reding på besök i Stockholm och EU-minister Birgitta Ohlsson förespråkar att ungdomar utan jobb skall bli ekonomiska flyktingar till länder i Europa där det finns jobb. Om inte levnadsförhållandena i Afrika och i resten av världen förbättras, kommer vi alla att bli flyktingar, men utan någonstans att fly till.

Förslagen till åtgärder i den stora debatten efter Lampedusakatastrofen har handlat om att ändra reglerna för flyktingarna till Europa. Nu tvingas Sydeuropa bära bördan för hela EU eftersom regeln är att asyl skall sökas i det första land flyktingen kommer till. Även om det är viktigt att ändra dessa regler så är det inte lösningen för desperata flyktingar från krig, hunger och fattigdom i sina hemländer. Något avgörande måste göras åt grundorsakerna.

LaRoucherörelsens trestegsprogram innehåller följande steg 1) Bankdelning, 2) Kreditsystem och 3) Stora projekt,. Med detta program applicerat av alla nationer åstadkoms ett globalt New Deal som kan sätta alla arbetslösa i världen i fullt produktivt arbete. För Centrala Afrika finns det genialiska Transaqua-projektet som ska avleda 5 procent av Kongoflodens vatten till Tchadsjön i Sahara, som håller på att torka ut.

Det var 1972 som ett italienskt konsultbolag, Bonifica-gruppen, med Vatikanens stöd startade en projektstudie för en 240 mil lång inlandskanal, som skulle gå från Kivuprovinsen i östra Zaire mot nordväst till den snabbt krympande Tchadsjön. Den självrinnande kanalen är tänkt att leda en vattenmängd på 100 km3, motsvarande nästan 2 ggr Nilens flöde, till det område i södra Sahara där ökenspridningen härjar som värst, nämligen Sahelbäckenet. Kanalen genom centrala Afrika kommer att bli en livsviktig transportled för tunga transporter. Transportmässigt beräknas tio länder - Niger, Nigeria, Tchad, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Zaire, Rwanda, Uganda och Kenya - kunna dra fördel av kanalen och dess vatten. Dessutom skulle en serie kraftverk i kanalen, främst på gränsen mellan högland och lågland i Centralafrikanska republiken, kunna producera 4 GW el, eller motsvarande fyra stora svenska kärnkraftverk!

Fullt utbyggd skulle kanalen kunna tillföra vatten för konstbevattnad odling norr och väster om Tchadsjön på 5-7 miljoner hektar i ett område där 20 miljoner afrikaner hotas av svält om inget görs för att stoppa det.


Fysisk ekonomi oktober 201
3

9. Investera i fusionsekonomin!

Sverige måste vara med i en internationell storsatsning på den fusionsekonomi som beskrivs i tidningen 21st Century Science and Technologys Specialrapport "Nuclear NAWAPA XXI". Kärnfusion kommer vända hela ekonomin, erbjuda ett överflöd av billig el och formligen revolutionera industrin och byggbranschen.

Tillgången på el blir i en fusionsekonomi i praktiken gränslös,då mängden bränsle som finns i en liter havsvatten ger lika mycket energi som 300 liter bensin. Fusionsekonomin tar mänskligheten till den "högenergitäta fysikens" område, där vi har att göra med kärnreaktioner och plasman med miljarder gånger högre energitäthet än batteriet i en smartphone och det dynamiska växelförhållandet mellan plasman, lasrar, fusion och antimateriareaktioner.

Fusionens energitäthet övertrumfar till och med fissionskraften i vanliga kärnreaktorer. Samma mängd el kan exempelvis produceras av antingen 2 miljoner ton kol (21.000 godsvagnar), 1,3 miljoner ton olja (10 miljoner fat), 30 ton uranoxid (en godsvagn) eller ett halvt ton tungt väte (en släpvagn). Då havsvatten innehåller deuterium (tungt väte) som kan användas som fusionsbränsle är energitillgången med fusion i praktiken gränslös.

Utöver elproduktionen erbjuder fusionen mycket mer: Med "fusionsfacklan", som Bernard Eastlund och William Gough på Amerikanska atomenergikommissionen talade om redan 1969, kan man med fusionsplasma av extrem temperatur, tagen från en fusionsreaktorhärd, dela upp i princip vilket material som helst (låggradig malm, fissionsrestprodukter, havsvatten, sopor osv.) i deras respektive grundämnen och isotoper. Kemiskt och radioaktivt "avfall" kan på så sätt bearbetas till värdefulla resurser. En annan uppgift för fusionsfacklan kommer att vara att omvandla plasmaenergin till strålning för att behandla industrimaterial och kemikalier.

Genom transmutation av grundämnen kan material ändras på atomnivå. Petawattlasrar har redan visats kunna omvandla guld till platina och framtidens transmutationspotential är ännu mycket större. Låter som alkemi men är på riktigt.

Genom fredliga kärnexplosioner (PNE) kan fusionskraften nyttjas i gruvdrift och storskalig sprängning för tunnlar, vattendomar, kanaler och hamnar. Amerikanska programmet Plogbillen visade på denna tillämpning redan på 1960-talet och det bör absolut återupptas. PNE kan användas för att jämna terräng i en skala som konventionella metoder inte kommer i närheten av, vilket dramatiskt minskar både byggtiden och byggkostnaderna, det på grund av kärn- och fusionsreaktioners unikt höga energitäthet.

Rymdfärder: Endast fusionsdrift kan ge en acceleration motsvarande jordens gravitation, vilket är idealet för människokroppen och löser därför problemet med tyngdlöshetens skadliga verkan och minskar restiden, vilket också minskar kontakten med skadlig kosmisk strålning. Med en acceleration på 1 G kan en marsresa exempelvis ta så lite som en vecka och når en tiondel av ljushastigheten. Olika modeller är på gång för fusionsmotorer med antimateria som utlösare, där hastigheter på precis över halva ljusets skulle kunna uppnås, vilket sätter oss inom räckvidd för vår närmsta stjärna efter solen, Alfa Centauri - ca 18 år bort.

För elproduktionen kan magnethydrodynamiken (MHD) komma till användning i kombination med fusionskraft. Teknologin kan användas för i princip alla slags energikällor för att producera el direkt av högtemperaturplasmat. Det finns med MHD-generatorer inga rörliga delar som ångturbiner vilket höjer verkansgraden och sänker elpriset ytterligare.

Allt detta är möjligt - vetenskapen existerar men endast med anslag till rätt forskning och utveckling kommer vi kunna skörda den nya fusionsteknikens framgångar. Sverige deltar i ITER-projektet i Frankrike genom EU, som står för 45 procent av det uppskattningsvis 15 miljarder euro (SEK 132 mdr) tunga reaktorbygget, som började 2007 och beräknas bli klart 2020. Detta kan jämföras med de över 39 miljarder dollar (SEK 250 mdr) som amerikanska energi-, miljö- och jordbruksdepartementen enbart i 2012 års budget avsatte till "förnybar energi" eller de 32 miljarder euro (SEK 285 mdr) som EU investerat för samma sak. Fusionsforskningen på svenska universitet har en budget på 60 miljoner SEK vilket kan ställas mot de över 30 miljarder SEK som den planerade utbyggnaden av vindkraften till en årsproduktion på 30 TWh beräknas kosta.

10. Kina bygger nya sidenvägar också på havet

Medan Obama följde Wall Streets order och stängde staten tar Kina kommandot i Asien och bygger nya sidenvägar både på land och på havet. Det fullständiga sammanbrottet av det transatlantiska systemet reflekterades i Obamas inställda besök vid två sedan länge planerade toppmöten i Asien i början av oktober i år. I avsaknaden av Obama, som var upptagen med att träffa Wall Streets chefer för att mottaga instruktioner om att först tillfälligtstänga staten och sedan höja skuldtaket och skära ner i välfärden, visade Kina vägen och föreslog och fick bifall för en rad stora satsningar i Asien. Kontrasten är tydlig mellan deras framtidssatsningar och den i Europa och USA härskande debatten om nedskärningar.

De stora projekten som föreslogs av Kinas president Xi i samband med APEC och EAS/ASEAN mötena på Bali respektive i Brunei kallas av Kina sammanfattningsvis för "De nya sidenvägarna". Namnet syftar naturligtvis på de handelsvägar som fanns från Kina mot Europa under den sena antiken och den tidiga medeltiden. Kina arbetar även inom den centralasiatiskt inriktade Shanghaigruppen SCO för samma mål.

LaRouche poängterade i en fredagssändning på larouchepac. com efter mötena i Asien att den kinesiska strategin är den som Schillerinstitutet i mängder med möten sedan 90-talet försökt få kineserna att satsa på. LaRouche kallade projektet för den "Nya sidenvägen" och kineserna valde namnet den "Eurasiska landbron" kort därefter. En del saker har gjorts även om Kina till stor del satsade på att samla dollar på hög istället - fram till och med att finanskrisen bröt ut i den transatlantiska regionen. Att man nu explicit satsar på den här strategin fullt ut är väldigt goda nyheter och Europa bör orientera sig i den riktningen istället för att bara försöka rädda ett bankrutt västerländskt banksystem.

11. Stora projekt (stället för stor arbetslöshet)

De kinesiska projektsatsningarna som sker genom samarbetsavtal mellan suveräna nationer, kommer förutom satsningar på järnvägsförbindelser och gruvdrift etcetera på land även att innefatta en marin sidenväg. Relaterat till det föreslås en kanal genom Kranäset i Thailand, som blir Asiens svar på Suez- och Panamakanalerna. Det är nog så viktigt. Det är dock inte bara en fråga om att bygga eller gräva något specifikt, utan om ett sätt att skapa förutsättningar för framtiden, och att ta ansvar för kommande generationer, något som varit "ute" sedan den gröna vågen svepte över väst som en destruktiv tsunami under de senaste decennierna.

Den kinesiska presidenten visar under denna resa tydligt att han avser att ersätta USA som den tongivande nationen i regionen. Användandet av ordet Sidenväg visar att man övergett isolationismen och är beredda att ta ansvar för hela Asiens utveckling. Det är välkommet när USA gått ner sig, och Europa förslavats under EU-diktat. I ett tal till de det indonesiska parlamentet föreslog President Xi att handeln mellan Kina och de tio sydostasiatiska länderna i ASEAN snart ska nå en 1 biljon dollar. Redan nu är det mer än 400 miljarder, vilket innebär att Kina gått om USA som största handelpartner för regionens länder.

Indonesiens största tidning citerade President Xi, när denne använde ett gammalt indonesiskt talesätt "pengar kan lätt förtjänas, vänner är svårare" i ett tal inför landets parlament. Poängen är tydligt riktad mot Obama och Väst. Det var nu länge sedan USA bidrog till någon verklig utveckling i världen och dessa länder vill nu utvecklas med ömsesidig hjälp. Kina är nyckelspelaren och stormakten i den ambitionen. I Indonesien kom man konkret överens om, förutom de uppenbara satsningarna på järnväg och gruvindustri, att teckna ett avtal för att Kina ska få bygga ett mycket välbehövligt monorail-system i huvudstaden Jakarta.

Chefsanalytikern på den kinesiska export- och importbanken Zhao Changhui sammanfattade läget efter toppmötena i en intervju med China radio International den 18 oktober. Han sa att den Nya sidenvägen kan komma att "rita om Asiens ekonomisk karta" och fortsatte:

"Den Nya sidenvägen kommer att innebära en väldigt framgång för de centralasiatiska länderna, bl.a. de som ligger runt Kaspiska havet, liksom för Östeuropa. Xinjang, Ningxia och andra västliga regioner i Kina kan bli blomstrande utvecklingscentra längs Sidenvägen. Afghanistan och Pakistan kan ansluta sig. Handeln i regionen har ökat dramatiskt, speciellt under de senaste 5 åren sedan Wall Street kollapsade."

På frågan om detta innebär att de ska bilda ett frihandelsområde, likt EU svarade Zhao "Det är komplicerat." Kinesiska för "i helvete heller", får man anta.

12. NY Times: "Överbefolkning inget problem"

Påståenden om att försök att mätta världsbefolkningen innebär en påfrestning för jordens påstådda begränsade resurser bygger på "ett djupgående missförstånd av de mänskliga systemens ekologi. Förutsättningarna som försörjer mänskligheten är inte naturliga och har aldrig varit det. Sedan forntiden har mänskliga befolkningar använt teknologier och konstruerat ekosystem för att försörja befolkningar med möjligheter långt utöver dem som oförändrade naturliga ekosystem har."

Det stod i en artikel i New York Times den 13 september med rubriken "Överbefolkning inget problem". Artikeln var skriven av docenten Erle C. Ellis, expert i långsiktiga förändringar i markanvändningen samt i biogeokemin vid University of Maryland

Ellis går i detalj igenom successiva teknologiska revolutioner, för att skaffa, bereda och tillaga villebråd samt producera ökade skördar från samma mark. Han hävdar att en växande världsbefolkning av många miljarder utan vidare kan försörjas, "så länge som man gör de nödvändiga investeringarna i infrastrukturen och befrämjar handeln, fattigdomsbekämpningen samt livsmedelssäkerheten.

Ellis citerar den danska jordbruksekonomen Ester Boserup som "är motgiftet mot demografen/ekonomen Thomas Malthusoch hans teori om att befolkningstillväxten har en tendens att överskrida livsmedelsförsörjningen".

I samma anda som den amerikanske ekonomen Henry C.Carey, den ryske geokemikern Vladimir Vernadskij och Lyndon LaRouche, skriver Ellis följande:
- Vetenskapen om mänsklig överlevnad är i sig en social vetenskap.Varken fysik eller kemi, eller till och med biologi, räcker för att förstå hur det har varit möjligt för människosläktet att omforma både sin egen framtid och hela planetens öde.

---