Monitor och Fysisk ekonomi, maj 2015

Innehåll:

1.Ledare: Allierade och allierade
2. Silk Road Lady säger: USA och Europa måste ansluta sig till BRIKS
3. Ryska och amerikanska toppgeneraler varnar för kärnvapenkrig
4. Medelhavets flyktingkatastrof fortsättning på libyenkriget
5. Storbritannien, USA och Saudiarabien har startat ett illegalt bombkrig mot Jemen
6. IMF har tjänat 2,5 miljarder euro på Grekland

Fysisk ekonomi, maj 2014
7. Lösning på Kaliforniens vattenkris: Spola den gröna ideologin
8.Turkiet bygger första kärnkraftverket
9. Grekland Europas port till Sidensjöväg
10. Indien bygger ett 40-tal kärnreaktorer
11. Indien kastar ut brittiska agenter
12. Kina ikapp USA
13. Suez II färdiggrävd!

LADDA NED MONITOR (PDF) - LADDA NED FYSISK EKONOMI (PDF)Innehåll:

Monitor, maj 2015

1.Ledare: Allierade och allierade

Denna månad firar vi 70-årsdagen av de allierades seger mot nazisterna 1945. Vilka var dessa "allierade"? En snabb tillbakablick visar att den allians som grusade Axelmakternas planer på världsherravälde i huvudsak utgjordes av USA, Sovjetunionen och Kina.

Kina var självklart med i segerparaderna i Moskva den 9 maj, de som lyste med sin frånvaro var USA. Obama bojkottade jubiléet. Europas fega ledare vågade naturligtvis inte heller de trotsa honom, trots att till och med tyska regeringen fått en inbjudan som försoningsgest.

I själva verket handlar det om mycket mer än bojkott: Samtidigt som ryssar i 90-årsåldern, som personligen stred vid fronten 1945, firade segern sida vid sida med Rysslands, Kinas, Indiens, Sydafrikas och Egyptens presidenter i Moskva är USA i färd med att bygga upp "andra sidan", som förlorade 1945.

Helt oförblommerat tränar amerikansk militär folkmiliser i Ukraina, som öppet stoltserar efterträdare till Organisationen för ukrainska nationalister OUN och deras militära gren UPA, som i samarbete med Hitler massakrerade tusentals ryssar, polacker och judar. Då som nu bistår en svensk socialdemokratisk regering nazismen - finansiellt genom de 100 miljoner dollar statsministern utlovade under sitt Kievbesök och praktiskt genom det fältsjukhus utrikesminister Margot Wallström säger sig vilja upprätta.

Läggar man ihop USA:s och EU:s jubileumsfirande på hitlersidan med dess stöd till al-Qaida-sidan i länder som Syrien, Libyen och Jemen, demoniseringen av Grekland, Ungern och andra som är skeptiska och tyska underrättelsetjänsten BND:s totalspionage för amerikanska NSA:s räkning på Europas regeringar, företag och politiska organisationer, i jakt på dissidenter, framträder en bild av en geopolitiskt motiverad konfrontationsstrategi.

Måltavlorna är nu de forna allierade Kina, Ryssland och dess bundsförvanter i BRIKS, vilka håller på att ersätta det konkursmässiga västliga finanssystemet med ett självständigt kreditsystem, för att undgå kollapsen i Västvärlden och bygga sin välfärd.

Hundratals politiker, näringslivsfolk och sakkunniga i Europa och USA har samtidigt skrivit under Schillerinstitutets upprop till samarbete med BRIKS. Man behöver inte vara statsvetare för att räkna ut att detta vore att föredra framför krig. Den här gången kan vi vara "allierade" allihopa!

2. Silk Road Lady säger: USA och Europa måste ansluta sig till BRIKS

Tillsammans med ledande företrädare för BRIKS-länderna framträdde Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche under den sista veckan i april på en webcast och tre konferenser i europeiska städer, och uppmanade USA och Europa att gå samman med BRIKS i ett nytt system som kan undvika krig och skapa krediter för infrastruktur.

Zepp-LaRouche välkomnade att så gott som samtliga europeiska länder bestämde sig för att vara med från start i den av Kina initierade Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken AIIB, och att de gjorde det trots Obama-administrationens motstånd. Det visar att Europa kan bryta sig loss ur den ekonomiska stagnationen, den mördande åtstramningspolitiken och Natos konfrontationspolitik mot Ryssland. Men om det ska bli verklighet måste Europa säga nej till krigspolitiken, skapa nya kreditinstitutioner och gå ihop med Kina och BRIKS om att bygga "landbroarna" genom Eurasien, utvecklingskorridorer som knyter ihop Asien och Europa till lands och till sjöss och utvecklar länderna som ligger däremellan. Zepp-LaRouche är känd i Kina som The Silk Road Lady, på grund av sitt 25-åriga kampanjande för detta.

På ett seminarium i Köpenhamn med Kinas ambassadör den berättade hon, att hon "hoppat högt" av glädje när president Xi Jinping i oktober 2013 tillkännagav att Nya sidenvägen är Kinas infrastrukturinvesteringspolitik. Sedan dess har hon intensifierat sitt kampanjande i Europa för det nya system av ömsesidig ekonomisk och vetenskaplig utveckling som detta erbjuder, som ett alternativ till krig med risk för kärnvapenanvändning.

1900-talet var fullt av katastrofer för Europa. Med sin kampanj för 2000-talets eurasiska Sidenvägar och landbroar blåser Zepp-LaRouche nytt liv i den "amerikanska" anda som satte fart på hjulen i Europa under slutet av 1800-talet. Det framgångsrika "amerikanska systemet" inspirerade europeiska ledare som Bismarck och Rysslands greve Witte att tillämpa samma principer för att bygga ut järnvägarna, anlägga hamnar och bygga upp nya industrigrenar, och det fick efterföljare även i Japan och Korea.

Nu, efter ett helt sekel med det "brittiska systemets" monetarism, frihandel, depressioner, krig och befolkningsminskning, erbjuder BRIKS nya utvecklingsparadigm en ny chans till samma framtidsoptimistiska anda.

Den 21 april ledde Zepp-LaRouche en webcast och den 24 april talade hon vid en träff med kultur- och affärsfolk i tyska Baden-Baden. Den 26 april talade hon tillsammans med flera kinesiska företrädare, bl.a. den kinesiske ambassadören, vid Schillerinstitutets välbesökta seminarium på Konfuciusinstitutet i Köpenhamn, och därefter, den 28 april, på ett likaledes välbesökt seminarium i Frankfurt, arrangerat av Executive Intelligence Review, EIR.

I Frankfurt hade hon sällskap på podiet av talare från fyra länder: Professor Shi Ze, Senior Research Fellow vid China Institute of International Studies; den f.d. grekiske ambassadören Leonidas Chrysanthopoulos; S. Sundara Raja från Malaysias Investment Development Agency; och Etiopiens generalkonsul i Frankfurt.

Ytterligare diplomater fanns bland de 75 seminariedeltagarna. Samtliga talare gav uttryck för att de inte längre tar någon notis om vad IMF-folk, monetaristiska bankchefer eller "geopolitiker" har att säga, utan har fullt fokus på en politik som tjänar deras länders realekonomiska utveckling och deras befolkningarnas väl. De ser på BRIKS och deras allierade som en stor tillväxt- och utvecklingspotential som de vill dra nytta av.

Zepp-LaRouche inledde Frankfurt-seminariet med den goda nyheten att BRIKS och LaRoucherörelsen erbjuder ett alternativ till det kollapsande Wall Street/London-systemet - som till och med IMF nu säger rör sig mot en ny krasch. När möjligheterna att få krediter från banker och stater i västländerna stängs, gör BRIKS många nya internationella utvecklingsbanker de stora nya satsningar på infrastruktur som är absolut nödvändiga, sa hon. Hon berättade att hennes man, EIR:s grundare Lyndon LaRouche, föreslog en internationell utvecklingsbank och stora infrastrukturprojekt för 40 år sedan; om bankerna hade skött sitt jobb, som är att förse den reala ekonomin med krediter, så skulle dessa stora projekt och utvecklingskorridorer ha blivit byggda för länge sen.

Professor Shi Ze förklarade den kinesiska politiken att bygga "Nya Sidenvägar" med att Kinas regering, efter de trans-atlantiska bankernas krasch 2008, tog beslutet att dramatiskt öka sina åtaganden i form av krediter och investeringar för att bli en ekonomisk motor för världsekonomin. Nu, sa han, kommer utvecklingen av hela Sydostasien från Asean-länderna till Mellanöstern, och till och med sydöstra Europa, som blir möjlig tack vare AIIB, att "skänka den amerikanska ekonomin nya möjligheter och marknader".

För Kina innebär den Nya Sidenvägspolitiken ett nytt ansvar i världspolitiken att forma ett nytt internationellt samfund med ömsesidiga ekonomiska och vetenskapliga framsteg som den gemensamma ledstjärnan. Den som inte förstår de Nya Sidenvägarna på det sättet, förstår inte Kina, sa professor Shi.


3. Ryska och amerikanska toppgeneraler varnar för kärnvapenkrig

Lyndon LaRouche har igen varnat för kärnvapenkrigshotet och sa den 21 april, att vi är nära att fullständigt utplånas som slutpunkt på en kedjereaktion av de galna åtgärder det brittiska imperiet och dess lakejer på Wall Street tar till nu när de står inför slutet på sitt konkursade system. Deras vägran att lämna ifrån sig sin allt svagare globala kontroll av makten, kommer att driva dem till att, i desperation, använda Obama till att utlösa ett Tredje världskrig.

LaRouche gjorde denna kommentar sedan de pensionerade ryska och amerikanska toppgeneralerna James Cartwrigth och Vladimir Dvorkin i en debattartikel i New York Times den 19 april varnade för kärnvapenkrig. Generalernas artikel hade rubriken "Hur avvärja ett kärnvapenkrig".

General Cartwright har varit vice försvarsstabschef och innan dess chef för USA Strategiska kommando, dvs. kärnvapenstyrkorna. General Dvorkin hade en nyckelroll i utvecklingen av Sovjetunionens ubåtsbaserade kärnvapenstyrkor och sedan i förhandlingarna om kärnvapennedrustning under 1970-talet.

De krävde att USA och Ryssland skulle upphöra med den nuvarande strategin att svara med en motattack så fort ett anfall upptäcks ("launch-on-warning"). Det är den näst farligaste kärnvapenstrategin från Kalla kriget efter politiken att anfalla med kärnvapen ("first strike"). Man skulle i så fall övergå till den tredje och minst farliga Kallakrigsstrategin att svara med kärnvapen först när anfall genomförts ("post-attack retaliation"). Generalerna vill återupprätta de direkta kommunikationerna mellan de respektive militärledningarna, vilka avbröts förra året under Ukrainakrisen.

De pekade på en motattack så fort ett anfall upptäcks "har en mycket hög risk att kärnvapen skickas iväg av misstag eller baserat på felinformation - vilken förvärras av de mycket korta förvarningstiderna och av Rysslands begränsade varningssystem (Ryssland har för närvarande inga fungerande satelliter för tidig upptäckt, utan är beroende av markbaserad radar). Detta leder till, skriver de, att "tiden för beslut är mycket pressad och möjligheter till felbeslut mycket realistiska".

"I perioder av ökad spänning och minskade tider för beslut ökar sannolikheten för mänskliga och tekniska fel i kontrollsystemen", skriver de och avslutar: "Launch-on-warning är en relik från Kalla krigets strategier, vars risker idag vida överstiger dess värde. Det brådskar att våra ledare talar med varandra, och, som vi hoppas, kommer överens att skrota denna föråldrade instruktion innan ett förödande misstag sker."

De bägge generalerna delar på ordförandeskapet för en internationell grupp pensionerade höga militärer och diplomater som kallas Globala nollkommissionen (Global Zero Commission) med deltagare från USA, Ryssland, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien. Den 30 april återkom de med ytterligare en debattartikel i New York Times undertecknad av 30 fd generaler, amiraler, ambassadörer och utrikesministrar med kraven från kommissionens 100-sidiga rapport att USA och Ryssland inleder omedelbara samtal. De krävde att världen måste komma bort från den rådande situationen, där beslutstiden för att bestämma om att sända iväg ett fullskaligt motanfall med kärnvapen har reducerats till några få minuter.

Generellt varnar de för att de amerikansk-ryska relationerna har försämrats till en sådan grad att faran, för att även ett anfall av misstag eller genom cyberkrigföring kan utlösa ett fullskaligt kärnvapenkrig med vätebomber, har blivit så stor att brådskande åtgärder är nödvändiga. Så här beskrivs det i rapporten:

"Spänningen mellan Ryssland och Väst om Ukraina har fört parterna ett steg närmare avgrunden av ett vågspel med kärnvapen, den punkt där kärnvapenkrigsrisken blir skyhög."... "Spänningen är otypisk för deras partnerskap efter Kalla kriget, men har flammat upp till den punkt där det skapar farliga missförstånd och aktion/motreaktionscykler med starka eskalatoriska uppvindar."

Rapporten går därefter igenom många incidenter och varnar:

"Detta 'ersatz'-Kalla krig är fjärran från en fullskalig kärnvapenkris, men är på ett halt sluttande plan. Insatserna är höga, och det finns våghalsiga risktagare i spelet. En avsiktlig eller oavsiktlig eskalation till en högre nivå av kärnvapenhot är fullt möjlig om den nuvarande situationen försämras och Ryssland och Väst fortsätter på motsatta kurser. Situationen förvärras och relationerna är mer och mer fientliga. De stridande rör sig närmare den punkt där kontrollen över händelserna börjar förloras."


4. Medelhavets flyktingkatastrof fortsättning på libyenkriget

I en av de värsta sjökatastroferna i modern tid drunknade den 18-19 april mellan 700 och 900 afrikanska flyktingar i libyska vatten. Sedan förra året har ca 4400 flyktingar från Libyen fått sätta livet till på detta sätt - bara i år redan 900 innan den senaste katastrofen. Dessa och andra dödsfall är inte bara "kollateralskador" från libyenkriget 2011, utan den avsiktliga konsekvensen.

Obama och britterna verkställde 2011 en FN-resolution under förevändning att rädda civilbefolkningen i Benghazi från en "humanitär katastrof" och det var Obama och Cameron som ljög för Säkerhetsrådet och påstod att inga planer för regimskifte förelåg. Men militärkoalitionen under USA och Storbritannien satte med bombräderna igång regimskiftet i Libyen. Av anledningar som eventuellt hängde samman med finansieringen av hans valkampanj inledde Frankrikes president Nicolas Sarkozy luftangreppen och informerade sina europeiska partners först efter att anfallen var ett faktum. De rebeller som tillfångatog och mördade Gaddafi stod under franska underrättelsetjänstens befäl.

Det var Obama, Storbritannien och saudisk-qatariska wahhabiter som satte Libyska islamiska kampgruppen LIFG till makten och senare skickade vapen från Libyen till Syrien där al-Nusra och IS byggdes upp.

Samma jihaddistiska mördare som 2014 störtade libyska regeringen berikar sig nu på att lasta flyktingar på dödsskepp. Italienska medier rapporterar, att den Obama-stödda regeringen i Tripoli styr människosmugglingen över Medelhavet. Sedan förra augusti, när jihaddistiska milisen Fadjr Libya (Libysk gryning) tog makten i Tripoli och drev det nyligen valda parlamentet och regeringen i exil till Tobruk, har milisen kontrollerat flyktingaffärerna för att finansiera kriget mot den valda regeringen i Tobruk.

Fadjr Libya domineras av Muslimska brödraskapet och forna LIFG:are. De har nära band till de jihaddistiska miliser som smugglar människor över landets södra gräns från Sudan, Tchad och Niger. Sedan augusti har miliserna grönt ljus för att frakta tusentals människor genom öknen till kusten: Smugglarna i Södern tar 800 dollar för varje flykting och vid kusten kostar det 1500 dollar att gå ombord. "Lasten" som drunknade i Medelhavet den 19 april omsatte alltså miljoner, att delas mellan smugglarna och Fadjr Libyas ledning.

Den jihaddistiska "koalitionen" stöds inte bara av Qatar och Turkiet, utan har även nära band till terrororganisationen Ansar al-Sharia, som i sin tur står IS mycket nära. Ansar al-Sharia spelade en avgörande roll i attentatet mot amerikanska basen i Benghazi och mordet på ambassadören Chris Stevens den 11 september 2012 - på elvaårsdagen för saudiskstödda attackerna mot World Trade Center och Pentagon 2001. Obama har ställt sig bakom FN:s ansträngningar att inleda en dialog mellan Tripoli och Tobruk, vilket skulle ge Libysk gryning makten i hela landet.

EU:s krismöte om flyktingproblemet tillstyrkte stöd till detta FN:s jihaddistkramande - trots att alla EU:s regeringar mycket väl vet vem de har att göra med i Tripoli. Konkreta åtgärder att rädda människoliv eller komma åt orsakerna till flyktingströmmarna beslutades inte.

EU vägrar att återuppta den framgångsrika italienska Operation Mare Nostrum, som räddade 150 000 flyktingars liv mellan oktober 2013 och november 2014. I stället sköts pengar till EU-uppdraget Triton, för hårdare bevakning av Fästning Europas territorialvatten.

5. Storbritannien, USA och Saudiarabien har startat ett illegalt bombkrig mot Jemen

Den 26 mars startade Storbritannien, USA och Saudiarabien ett illegalt bombkrig mot Jemen. Londons City och Wall Street är bankrutta och håller på att förlora makten över världsekonomin. Deras metod för att behålla makten är att sprida krig och kaos genom hela Eurasien. Med hjälp av kriget mot Jemen vill dessa imperialistiska krafter trappa upp den konstgjorda religiösa konflikten mellan shia och sunni till ett öppet krig mellan regionens stora länder med Iran på den ena sidan och Egypten, Turkiet och Pakistan på den saudiska.

Det saudiska flygvapnet hålls igång av Storbritannien genom ett underhållsavtal för all daglig markservice med brittisk-svenska krigsmaterielkoncernen BAE. USA:s underrättelsetjänster tar fram och bestämmer vad som skall bombas av de saudiska piloterna.

Kriget är totalt och förs inte för att vinna något stöd i landets befolkning, som utsätts för den ena massakern efter den andra. Bombernas riktas mot civila hus och skolor. Ett folkmord håller på att skapas genom att befolkningen avstängs från sjukvård och mat genom bombningen av sjukhus, matlager, spannmålssilos och mejerier. Samtidigt används ett vapenembargo för att blockera införseln av mat och mediciner. Bombningen av pumpstationer, elverk, raffinaderier samtidigt med broar, hamnar och flygplatser gör att bönderna inte kan få bensin och ström till sina vattenpumpar och maskiner. Hela landet, inklusive landsbygden, står inför en svältkatastrof om inte kriget och blockaden stoppas omedelbart.

Bombplanen är som ett IS från luften med sin ödeläggelse av landet, inklusive moskéer och minnesmärken för arabvärldens urgamla kultur. Det understryks av att den sk. oppositionen, som bombningen understöder, inte ens använder Jemens flagga, utan samma svarta som IS använder. Angriparna har knappt några jemenitiska medborgare på sin sida utan har fått förlita sig, som i så många andra krig, på att utlänningar ifrån al-Qaida är deras fotsoldater. Samtidigt fäller Västvärlden krokodiltårar över den humanitära katastrofen och al-Qaidas ökade inflytande.

Hycklande svenska politiker gråter nu över flyktingkatastroferna i Medelhavet, samtidigt som de medverkar till att ännu ett land förstörs och ytterligare hundratusentals människor drivs i armarna på al-Qaidas samvetslösa flyktingsmugglare i Libyen och ner i Medelhavets massgrav.


5. Ukraina: Natalia Vitrenkos liv hotat

Ledaren för Ukrainas progressiva socialistiska parti Natalia Vitrenko hotas till livet med stöd av de ukrainska myndigheterna. Vitrenko är mycket aktiv politiker och har varit parlamentsledamot 1994-2002, presidentkandidat 1999 och 2004 och talat på en uppsjö av Schillerinstitutets konferenser. Den 14 april publicerade hon ett öppet brev till justitieminister Viktor Sjokin där hon kräver att han ingriper för att skydda henne, då drevet utgör ett allvarligt hot mot hennes personliga säkerhet.

Vitrenkos amerikanske bundsförvant Lyndon LaRouche har sagt angående hotbilden mot Vitrenko: "Om något händer den framstående ukrainske ekonomen och fd parlamentsledamoten Natalja Vitrenko måste Victoria Nuland på amerikanska UD hållas ansvarig". Nuland skötte den väpnade kupp som i februari 2014 installerade en nazismpräglad regering i Ukraina "med president Barack Obamas fulla stöd". Smutskastningskampanjen som denna regering bedriver mot Vitrenko genom säkerhetstjänsten SBU gör henne till potentiell måltavla, då hon kritiserat nazisternas maktövertagande i landet. "Alla i amerikanska kongressen eller EU som inte reagerar på detta faktum gör sig medskyldiga", sa LaRouche.

SBU-chefen Nalyvaytjenko har öppet förklarat att OUN-UPA skall vare en förebild, dvs. upprorsarmén som samarbetade med Hitler i dennes invasion av Sovjetunionen. Den 6 april utsågs ledaren för nynazistiska Högra sektorn Dmitro Jarosj till ÖB:s rådgivare.

Nu skickar Obama amerikansk militär till Ukraina för att utbilda Nationalgardet, som i stor utsträckning består av Högra sektorn medan Ukraine Crisis Media Center (UCMC) sprider flygblad som uppmanar befolkningen att fördöma alla som är mot regeringen och ringa en särskild SBU-hotline om de stöter på någon. UCMC drivs av amerikanska National Endowment for Democracy (NED) genom ambassaden i Kiev.

Vitrenkos farhågor är befogade. Bara i april har flera regimkritiska aktivister mördats, däribland journalisterna Oles Buzyna och Sergej Sukhobok samt parlamentsledamoten Oleg Kalasjnikov som stod den i februarikuppen störtade presidenten Janukovytj nära. Ointresset för dessa mord står i oroväckande kontrast till den internationella uppmärksamhet mordet på Putinmotståndaren Boris Nemtsov i februari fick.

Brevet kan läsas på eap.nu.


6. IMF har tjänat 2,5 miljarder euro på Grekland

Medan den grekiska befolkningen har genomlidit en fruktansvärd åtstramning under de senaste åren har Internationella valutafonden (IMF) gjort en vinst på sina "räddningslån" på 2,5 miljarder Euro (23 mdr SEK) sedan 2010. Om Grekland fortsätter att betala sina lån så kommer IMF att inkassera 4,3 miljarder Euro (40 mdr SEK) i vinst fram till 2024.

Den effektiva räntan som IMF kräver av Grekland är ohemula 3,6 procent, eftersom IMF:s kostnader för lånen just nu är runt 0,9 procent. Om Grekland i stället hade betalt 0,9 procent sedan 2010 för dessa lån hade grekerna sparat 2,5 miljarder euro. Det är också så att 25 procent av IMF:s vinst sedan 2010 kommer från Grekland.

Lånen till Grekland räddade inte bara de internationella bankerna, som ägnat sig åt vårdslös kreditgivning. IMF har också aktivt tagit mer pengar från Grekland. Detta plundrande av läggs på den orättmätiga skuld som tvingades på Grekland för att rädda de europeiska storbankerna.

Denna situation kan kanske komma att ändras när det grekiska parlamentets kommission för att utreda Greklands skulder, som höll sitt första möte den 4-5 april, undersökt legitimiteten av skulderna. Kommissionen, som förväntas lägga fram sin första rapport i juni, ska reda ut vilka delar av Greklands skuld som är illegitim, olaglig, påtvingad eller ohållbar. För att visa att hela regeringen står bakom kommissionen höll president Prokopis Pavlopoulos inledningstalet vid mötet under närvaro av 10 ministrar inklusive premiärminister Alexis Tsipras, som är ordförande i Syriza. Kommissionen består av EU-parlamentarikern Sofia Sakorafa från Syriza, den belgiske ekonomen Éric Toussaint, Cephas Lumina som tidigare har arbetat för FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter, chefen för Center för studier av mänskliga rättigheter vid London School of Economics Margot Salomon och Maria Lucia Fattorelli som deltog i revisionen av Ecuadors skulder.

Fysisk ekonomi, maj 2014

7. Lösning på Kaliforniens vattenkris: Spola den gröna ideologin

LaRoucherörelsen i Kalifornien kampanjar nu för fullt. Man träffar lokala politiker och näringslivsföreträdare, jordbrukare och andra för att få igenom en lösning på vattenkrisen med hjälp av avancerad forskning och infrastruktur, och få bort guvernören och hans galna gröna politik.

I mitten av mars rapporterade Nasa att Kalifornien bara har vatten för ett års förbrukning och att grundvattennivåerna sjunker snabbt. Kaliforniens guvernör Jerry Brown svarade med att påbjuda en 25-procentig minskning av vattenanvändningen (utom för multinationella bolags utvinning av skiffergas genom "fracking" och användning av underjordiska vattenreservoarer). Detta påbud är helt i linje med hans historia som en radikal "miljövän" och visar att han inte har förstått att det är hans egen gröna politik som har hjälpt till att skapa detta problem.

En minskning av vattenanvändningen betyder bara att vattnet kommer att räcka några månader till, men är ingen lösning. Från konservativt håll har man krävt att Brown ska ta hjälp av den fria marknaden och privatisera vattentillgångarna, och låta priset på vatten stiga till "marknadsnivå", med argumentet att detta är ett effektivare sätt att tvinga folk att spara, än påbud från myndigheterna. Naturligtvis spelar detta i händerna på Wall Streets storbanker som förberett sig och lagt under sig vattentillgångar i hela världen.

Men inget nytt vatten kommer att ordnas fram, och snart kommer hela områden både i städer och på landsbygden att stå utan vattenförsörjning. Bara rika kommuner kommer att ha tillgång till vatten, medan bönderna blir utan, vilket betyder att livsmedelsproduktionen minskar och priserna drivs upp ännu mer.

Inte bara Kalifornien är drabbat. Även i Texas sinar brunnar, myndigheterna får ordna med tillfälliga vattentankar och andra nödlösningar, desperationen sprider sig och människor flyttar. På många platser i Arizona, New Mexico, Nevada och andra stater har man också brist på vatten.

Torkan kommer inte som någon överraskning, den har förvärrats sedan årtionden tillbaka, men myndigheterna har inte velat ta tag i problemet.

Det finns ett alternativ, som LaRoucherörelsen har föreslagit i decennier. Det innebär ökad tillgång på vatten på kort sikt, genom avsaltning av havsvatten med hjälp av kärnkraft. Tekniken finns och används på många håll i världen, men i USA har den stoppats av det rabiata, irrationella kärnkraftsmotståndet.

På längre sikt är lösningen att ta det ursprungliga Nawapa-projektet ett steg vidare och leda om vattenresurserna i hela Nord- och Centralamerika, men också att forska på hur vattnet flödar i den övre atmosfären, och utveckla högenergitekniken för att leda om dessa flöden. I Kina t.ex. arbetar man med att bättre ta tillvara befintliga vattenresurser, som ett led i landets stora infrastruktursatsning.

Om vattenkrisen i Kalifornien, och på andra håll i världen, ska kunna lösas måste man tänka om helt, och framför allt göra sig kvitt den gröna ideologin. Guvernör Brown och andra skyller krisen på "den av människan orsakade klimatförändringen", men det finns tydliga belägg för att Kalifornien har drabbats av torka många gånger under de senaste tio miljoner åren, långt innan det fanns några människor.

Detta för oss in på den djupare frågan. Guvernör Brown har sagt att Kalifornien kan försörja, som mest, en halv miljon människor, och att det egentliga problemet är överbefolkning, eftersom närmare 39 miljoner bor där idag. Browns faktiska agenda är inte att ordna fram vatten, utan att genomföra en radikal befolkningsminskning, vilket hans "sparprogram" skulle åstadkomma, eftersom människor inte kan leva utan vatten.

Detta har alltid varit det underförstådda målet för den gröna rörelsen, som från början skapades av oligarker som prins Philip, enligt vilka det alltid finns "för många munnar att mätta".

Vattenkrisen behöver effektiva lösningar inte sparande, avgifter och folkfördrivningar som förespråkas av fascister och Wall Streets stora vattenbolag.

8.Turkiet bygger första kärnkraftverket

Den 14 april hölls en byggstartscermoni för Turkiets första kärnkraftverk som nu byggs i Akköy-området i Mersin-provinsen vid Medelhavet i samarbete med det ryska Rosatom. Projektet kommer att kosta minst 20 miljarder dollar. Turkiets energiminister Taner Yildiz och Sergej Kirienko, chef för det ryska kärnkraftbolaget Rosatom, träffades vid invigningscermonin.

"Det går inte att utveckla ett land utan kärnkraft" sa Yildiz och fortsatte. "Om vi byggt detta kärnkraftverk för tio år sedan, skulle vi ha sparat de 14 miljarder dollar som vi under denna tid har köpt naturgas för."

Turkiet planerar att bygga minst 12 reaktorer uppdelat på tre anläggningar till år 2023. Landets konomi växer snabbare än världsgenomsnittet och energibehovet är stort.


9. Grekland Europas port till Sidensjövägen

Medan EU:s ledare förfasar sig över grekiska regeringens ovilja att betala utländska banker framför löner och pensioner, kräver privatiseringar och spekulanter siar om när landet lämnar eurosamarbetet planerar framsynta greker sin framtid med BRIKS.

Vice premiärminister Yannis Dragasakis ser Kina som landets framtida strategiska partner. Kinesiska COSCO Shipping hyr containerterminalen i hamnstaden Pireus och med tanke på att EU dragit in pengarna till moderniseringen av järnvägarna till Centraleuropa via Makedonien och Bulgarien kommer sannolikt Kina behöva sköta även detta. COSCO har också visat stort intresse för det nedlagda skeppsvarvet i Perama.

I ljuset av den snart färdiga Nya Suezkanalen är detta Greklands hamn mot BRIKS och utvägen ur EU.


10. Indien bygger ett 40-tal kärnreaktorer

Indiens minister för vetenskap och teknologi Jitendra Singh tillkännagav Indiens ambitiösa plan för kärnkraftsutbyggnad. I ett tal till det indiska parlamentets överhus berättade han att Indien planerar att ha en installerad kapacitet på 63.000 MW i sina kärnkraftverk år 2031-32. Det handlar om 41.800 MW i ny kapacitet varav 15.400 MW skall komma från 22 nya reaktorer av inhemsk modell. Några av dem kommer att startas upp inom fem år. Ytterligare 500 MW skall installeras genom en annan indisk reaktor av bridertyp, som återanvänder kärnavfall. Den är klar att startas i år.

Den andra andelen av den nya kapaciteten (25.900 MW) skall installeras genom importerade tryckvattenreaktorer, vars upphandling är i olika stadier.


11. Indien kastar ut brittiska agenter

9000 frivilligorganisationer (NGOs) verksamma i Indien har satts under inrikesministeriets lupp, då de olagligt finansieras av utlandet och hemlighåller sin kontohistorik. De mest destruktiva, ex. Greenpeace, har fram till juni på sig att lämna landet, då de använt utländska medel för att sabotera vattenkraft, stålverk och andra utvecklingsprojekt.

Då NGOs varit brittiska imperiets sätt att behålla inflytande över landet sedan den formella självständigheten 1947 innebär detta ett steg mot reell självständighet. NGOs är avgörande i sk. färgglada revolutioner, vilka syftar till att störta obekväma regeringar.

12. Kina ikapp USA

År 1950 var Kinas elproduktion 1,2 procent av USA:s, 2000: 34 procent och 2011 förbi.

Medellivslängden är 76 år, bara tre år lägre än USA.

Utbildningsnivån är jämförbar.

Inkomstklyftan i Kina är mindre än i USA.

Tillväxten under den femårsplan som avrundas i detta Getens år var runt 40 procent vilket motsvarer 7 procent årligen och flera mål har med råge uppnåtts:

1. Skapa 45 miljoner nya jobb (50 milj har skapats).

2. Utvidga tjänstesektorn från 43 till 48 procent.

3. Höjda forskningsanslag från 1,75 till 2,2 procent av BNP. Kina lämnar idag in 50 procent fler patentansökningar än USA.

4. Utbyggd sjukvård, omfattar nu 19 av 20 kineser.

13. Suez II färdiggrävd!

Den 16 april meddelade befälhavaren för Egyptens väpnade ingenjörskårer general Kamel al-Wazir att nya Suezkanalen är färdiggrävd. Nu kan slutarbetet påbörjas på den över tre mil långa farleden som löper parallellt med gamla kanalen.

37 mudderverk har sedan augusti 2014 avlägsnat över en miljon kubikmeter schaktmassa per dag och i juli beräknas den kanal kunna öppnas vars byggtid ursprungligen beräknades till fem år!

Nästa fas, att bredda västra farleden från biflödet al-Balah från nuvarande 61 till 312 meter, uppgradera broarna och reningsverken samt fördjupa sjöarna i New Ismailia är även den snart färdig.

Nya kanalen kommer ha dubbel framkomlighetskapacitet både vad gäller takt och fartygsstorlek.