Monitor och Fysisk ekonomi, juli 2015

Innehåll:

1. Ledare: Vi är alla greker
2. Världens återuppbyggnad i BRIKS tidevarv
3. Lösningen på Greklands och Afrikas skuldkris
4. Afrika: Vem hjälper vem?
5. Grekland hotas av Chilekupp
6. Helga Zepp-LaRouche talade i Kina
7. Leve det fria Grekland! Nu befriar vi Europa!

8. Grekiska Trojkaskulden illegitim

Fysisk ekonomi, juli 2015. Innehåll:
9. Schellnhuber: Mefistofeles i Vatikanen
10. Klimatbluffen - BRIKS och mänsklighetens dödsfiende
11. Sverige missade den nya Suezkanalen
12. Nya sidenvägen närmar sig trots "floppmöten"
13. Världens längsta godsbana Kina - Hamburg

14. Mongoliet binder samman Ryssland och Kina

LADDA NED MONITOR (PDF) - LADDA NED FYSISK EKONOMI (PDF)