Monitor och Fysisk ekonomi, januari-februari 2019. Låt svenska folket jobba och leva

Monitor med Fysisk ekonomi - ladda ned som pdf

Sidan 6: Till minne av Lyndon H. LaRouche Jr. 1922 - 2019 Statsmannen, filosofen, ekonomen, konstnären, fysikern, poeten, frihetskämpen och mycket mera, Lyndon LaRouche avled tisdagen den 12 februari 2019 vid 96 års ålder.

1. Ledare: Låt det svenska folket jobba och leva

2. Reformisternas utopiska väg till fattigdom
3. Lyndon LaRouches minne måste rentvås och hans politik omedelbart genomföras för att säkra människans överlevnad.
4. Krisen i Venezuela manipuleras från båda sidor
5. Aktivister från Schillerinstitutet ställer upp i val till danska folketinget
6. Kina för liv till månens baksida
7. Ny dossier: Det var britterna, inte ryssar-na, som blandade sig i valet 2016, och som leder kuppförsöket mot president Trump
8. Ny föredragsserie från LaRouchePAC i USA: Idéerna bakom LaRouches förslag till nytt internationellt kreditsystem, ett Nytt Bretton Woods
9.  Sidenvägsboken om Afrika och Västasien
10. Bli medlem i Schillerinstitutet
11. Följ Schillerinstitutet
12. Lyndon H. LaRouche Jr. 1922 - 2019
Fysisk ekonomi januari- februari 2019
13. Nya Sidenvägens möjligheter - Handlingsplan för Sverige

1. Ledare: Låt svenska folket jobba och leva!

Den stora nya internationella finanskrisen kryper allt närmare. Den går att lösa med de fyra lagförslag som Lyndon LaRouche mycket exakt formulerat. Det är en beprövad krislösning som Franklin Roosevelt an-vände 1931 i sitt New Deal för att lyfta USA ur depressionen. Först gäller det att skärma av finanssyste-mets spekulation ungefär som man gör med illaluktande avlopp. Efter bankdelningen är det tillräckligt rent för att man som det andra steget ska kunna skapa en nationell utvecklingsbank och som ett tredje steg ge ut riksbankskrediter, som inte riskerar att hamna i spekulationssystemets slukhål. Med riksbankskrediter kan staten sätta igång det efterlängtade stora utbyggnadsprogrammet för svenska järnvägar, kraftverk, vägar, broar, hamnar och bostäder.

Det fjärde steget är att lägga dessa framtidsinvesteringar på den högsta teknologinivån och energitätheten så att en modern plattform av infrastruktur skapas med högsta produktivitet. Tågen går mycket snabbare och med större laster. Nya IT-system förenklar och knyter samman alla slags verksamheter i landet. Nya möjligheter för produktion och arbete öppnas i hela landet. Detta fjärde steg skapar säkerheterna i detta nygamla finanssystem.

Det är detta som kan släppa loss den enorma livskraften i Sverige. Svenska företagare och arbetare kan leverera produkter med bästa funktion och slitstyrka runt om i hela världen. Det är dags att låta dem göra det. Världen håller på att lyftas ur fattigdom med hjälp av det kinesiska Bälte & Väg-initiativet på alla kontinenter. Utveck-lingsländer vill ha modern infrastruktur, elektrifiering, IT och industrier, precis som Sverige en gång behövde det för att komma ur fattigdomen.

Det kommer att skapa enorma möjligheter till arbete och en enorm produktionsförmåga som mer än väl kommer att kunna försörja de tidigare fattiga på en fullt modern välståndsnivå. Det är hjälp till självhjälp. Sverige behöver gå med fullt ut i Bälte & Väg-initiativet för att kunna jobba med inte bara Kina, utan med alla länder som är med där och nu utvecklar dramatiskt mycket bättre teknologier för att lösa de stora och svåra uppgifterna. Det var när Sverige byggde sin välfärd som våra stora industrikoncerner skapades och en liknande resa gör nu spännande företagare i Afrika, Asien och Iberoamerika.

Med den omständligt ihopvirkade nygamla svenska regeringen är det dock frågan om det finns några trådar att dra i för att lösa upp knutarna i svensk politik. Med ännu mer nyliberal regeringspolitik sitter bankpoli-tiken ännu mer fast. Bankerna prioriteras framför allt annat. Deras illaluktande spekulation ska försvaras i en finanskris även om det krossar företag och människor i hundratusental. De rika ska ha sitt. Andra får göra som i andra krisländer: Flytta!

Med den religiösa tron på klimatpolitiken kommer glesbygden att tyngas av ännu värre klimatskatter och också avfolkas. Storsatsningen på de glesa "förnybara" energikällorna gör att kostnaderna för el, inkl. utbyggnaden av nät och reservkraft, blir orimliga för företag och fattiga. Med bristen på eleffekt kommer regeringens bergfast sammanvirkade planer att samtidigt ladda en massa elbilar varje morgon att bli ännu en dyr energipolitisk felinvestering. Och om kärnkraftverk stängs kan det inte ens fixas med de mest ro-senrosiga nyliberala drömmarna om marknadslösningar.

Med den svenska modellen har den svenska arbetsmarknadspolitiken outsourcats till de korporativistiska för-eningarna LO och Svenskt näringsliv, som prioriterar sina medlemmar, men inte alla ungdomar, arbets-lösa eller egenföretagare som i årtionden fallit mellan stolarna. Inte anade någon att "det demokratiska föregångslandet" Sverige skulle bekämpa fackföreningar och strejkrätt.

Med den svenska krigspolitiken, både med svenska soldater och med stöd till "fredliga" jihadister i Libyen och Syrien (och i Ukraina nazister), har den svenska regeringen också knutit fast sig i den brittiska geopo-litiken. Det skapar bara ytterligare instabilitet i ett redan ytterst farligt internationellt strategiskt läge, när den nya Sidenvägens fredsskapande samverkansprojekt istället kunde knyta samman länder.

Efter regeringsbildningens många turer är rikspolitikerna ordentligt insnörda för och emot den nya rege-ringskompromissen. De har alla dragit åt sina knutar, och sitter fast. Men de måste släppa taget antingen frivilligt eller sopas bort i nästa val, likt de stora partierna på kontinenten, om svenska folket ska kunna jobba och leva.

-----